Show simple item record

dc.contributor.advisorAan, Aare
dc.contributor.advisorEngals, Karl
dc.contributor.authorKinks, Karl
dc.date.accessioned2019-05-28T08:56:46Z
dc.date.available2019-05-28T08:56:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/5027
dc.descriptionRakenduskõrghariduse lõputöö Tehnotroonika õppekavalest
dc.description.abstractKäesolev lõputöö on teostatud koostöös OÜ Tarmeteciga, kus tootmisteenusena teostatav teeninduskorvide värvimine on plaanis juurutada uuele pulbervärvimiseliinile, seetõttu tekkis neil vajadus uue tehnoloogiaga rakiste arendusele. Lõputöö eesmärgiks on projekteerida rakised ning valmistatud rakiste katsetamine uuel liinil. Töös on toodud ülevaade antud pulbervärviliinist ning teeninduskorvidest. Sidudes saadud informatsioon ülevaadetest, teostati rakiste arendus, kus peeti silmas tekkinud eripärasid ning nõudeid. Konstruktsioonide vastupidavuse kontrollimiseks teostati tugevusarvutused ning lõplike elementide meetodi analüüs. Saadud tulemustest tehti järeldused ning teostati ka kahele rakisele reaalsed katsetused, millest selgus, et konstruktsioonid on vastupidavad, kuigi tekkis ka vastuolu töös käsitletud arvutustele.est
dc.description.abstractThis thesis has been carried out in cooperation with OÜ Tarmetec, where it is planned to bring service baskets in to a new powder coating line. The service baskets are made as a production service. The aim of the final thesis is to design the jigs and test the manufactured constructions on the new line. The paper presents an overview of the powder coating line and service baskets. The information obtained from the overviews was carried out in the development of the jigs in which the specificities and requirements created were considered. Strength calculations and analysis of the finite element method were performed to check the durability of the structures. Conclusions were made from the results and real experiments were carried out on the two constructions, which revealed that the structures were durable, although there was also a contradiction in the calculations discussed in the work.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectlõputöödest
dc.subjectprojekteerimineest
dc.subjectrakisedest
dc.subjectpulbervärvidest
dc.subjecttugevusarvutusedest
dc.titleTeeninduskorvi riputusrakiste arendamine pulbervärviliinileest
dc.title.alternativeService basket jigs for powder coating lineeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-04
rioxxterms.freetoread.startdate4.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record