Show simple item record

dc.contributor.advisorKull, Tiiu
dc.contributor.authorRozenkron, Kaupo
dc.date.accessioned2019-05-27T11:30:51Z
dc.date.available2019-05-27T11:30:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4998
dc.descriptionBakalaureusetöö Loodusturismi õppekavalest
dc.description.abstractLoodusturismi ja rekreatsiooni olulisuse tõusuga ühiskonnas on suurenenud looduses viibivate inimeste arv ja ühes sellega ka negatiivsete mõjutuste tekke risk. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida 2016-2018 aastal Eestis toimunud orienteerumisüritusi, mille toimumisalas asus vähemalt üks kaitstav ala, ning teha selle põhjal järeldusi potentsiaalsete mõjutuste tekkimise võimalikkuse osas. Töö eesmärgi saavutamiseks koostati Keskkonnaameti poolt väljastatud orienteerumisürituste kooskõlastusavalduste vastustest andmebaas, kuhu kanti ühtekokku 139 ürituse kohta käivad andmed, millest kaitstavate aladega oli seotud 128. Selgus, et kuigi orienteerumisüritusest osavõtjate arv on küllalt suur potentsiaalsete negatiivsete mõjutuste tekkeks ei saa antud töö põhjal väita, et mainitud mõjutused ka reaalselt aset on leidnud. Täpsemate järelduste tegemiseks oleks vajalik läbi viia uurimusi, mis lisaks andmete analüüsile selgitaks välitööde abil välja ka tegelike mõjutuste olemasolu ja ulatuse. Antud teemal ei ole Eestis varem uurimistöid tehtud.est
dc.description.abstractWith the rise of recreation and nature based tourism importance in society the amount of people in nature and also the potential of negative impact on it has grown. The aim of this bachelor’s thesis was to analyze orienteering events held at protected areas in Estonia in 2016-2018 and to make conclusions concerning the likelihood of potential impacts on nature. To reach the intended aim a database was created from the replies of applications sent to the Environmental Board of Estonia. Overall the data of 139 orienteering events was entered into the database, out of which 128 events had at least some part of their location comprised of protected areas. Although the number of people taking part of orienteering events was large enough to have potentially negative impact on nature, it is not possible to claim that said impacts have actually occurred, based solely on this thesis. More research needs to be conducted, in order to determine the occurance and extent of negative impact caused by orienteering events.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectrekreatsioonest
dc.subjectorienteerumineest
dc.subjectkaitsealadest
dc.subjectmõjude hindamineest
dc.titleOrienteerumisüritused Eesti kaitsealadel aastatel 2016-2018est
dc.title.alternativeOrienteering events held at protected areas in Estonia in 2016-2018eng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-05
dc.contributor.departmentLoodusturismest
rioxxterms.freetoread.startdate5.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record