Show simple item record

dc.contributor.advisorBernotas, Priit
dc.contributor.authorRoslender, Kersti
dc.date.accessioned2019-05-27T11:00:43Z
dc.date.available2019-05-27T11:00:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4992
dc.descriptionBakalaureusetöö Kalanduse ja vesiviljeluse õppekavalest
dc.description.abstractEuroopa angerjas on Eestis ajalooliselt hinnatud töönduskala, kelle looduslik teekond Võrtsjärve on takistatud ning milletõttu on vajalik nende asustamine järve. Antud bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada võimalikult täpsed andmed isaste angerjate arvukuse ja morfoloogia kohta asustatud populatsioonis Võrtsjärve näitel. Selleks kasutatakse 2017 aastal Võrtsjärvest ruutmõrrasüsteemiga püütud angerjate andmeid. Saadud andmete põhjal saab määrata isaste angerjate osakaalu asustatud populatsioonis ja analüüsida, millised on emaste ja isaste angerjate kasvukiiruste erinevused. Uuringust selgus, et isased angerjad kasvavad kuni viienda elusaastani emastest kiiremini ning isaste isendite osakaal Võrtsjärve populatsioonis on ca 18%. Isased angerjad ei saavuta Võrtsjärves püügimõõtu (TL≥55cm) ning rändavad suguküpsuse saavutades tõenäoliselt järvest välja.est
dc.description.abstractEuropean eel is an important commercial fish species which is annually restocked to Lake Võrtsjärv. The aim of this thesis was to characterise as accurate as possible data from proportions and morpfological features of male eels in restocked population in Lake Võrtsjärv. For that I used data from experimental fishing with eels trapping system in 2017 from Lake Võrtsjärv. According to gathered experimental fishing data it is possible to conclude the male eels proportions in restocked population and what causes female and male eels growth rate differences. The study showed that males grow faster than females regardless of stage at restocking or age class.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectangerjasest
dc.subjectpopulatsioonid (biol.)est
dc.subjectVõrtsjärvest
dc.titleIsaste angerjate (Anguilla anguilla) osakaal ning morfoloogilised näitajad asustatud populatsioonisest
dc.title.alternativeProportion and morpfological features of male eels (Anguilla anguilla) in restocked populationeng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2019-06-07
dc.contributor.departmentKalandus ja vesiviljelusest
rioxxterms.freetoread.startdate7.09.2019


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record