Now showing items 1-2 of 2

  • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartal nr 261) 

    Ernits, Ed. (1935)
    Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastast 1935. Kvartali nr 261 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:4000 ja 1:20000. Koloreeritud plaanid sisaldavad kvartali ...
  • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 1-160) 

    Ernits, A.; Krigul, T.; Küttis, Nikolai; Vassiljev, M.; Aljajaan, A.; Selberg, Joh.; Lorentsen, B.; Hüsse. J.U.; Hüsse, O.; Mats, Joh.; Suuroja, Alex.; Hendrikson, Ants; Püll, A.; Peterson, H.; Peeterbras; Lainewool, J.; Juurik, L.; Sulg, J.; Hansen, A.; Tamm, A.; Karu, A.; Muiste, L.; Schabak, Th.; Sõna, K.; Hint, E.; Soots, E.; Kremser, W.; Leiste, Karl; Wannary, K.; Rosimannus, Edg.; Mihkelson, R.; Mädesson, J.; Linde, O.; Konstantjuk, V.; Lunden, R. (1930)
    Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1930, 1931, 1932, 1935, 1937, 1943, 1945. Kvartalite nr 1-160 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2000, 1:2500, ...