Now showing items 1-2 of 2

  • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 1-160) 

    Ernits, A.; Krigul, T.; Küttis, Nikolai; Vassiljev, M.; Aljajaan, A.; Selberg, Joh.; Lorentsen, B.; Hüsse. J.U.; Hüsse, O.; Mats, Joh.; Suuroja, Alex.; Hendrikson, Ants; Püll, A.; Peterson, H.; Peeterbras; Lainewool, J.; Juurik, L.; Sulg, J.; Hansen, A.; Tamm, A.; Karu, A.; Muiste, L.; Schabak, Th.; Sõna, K.; Hint, E.; Soots, E.; Kremser, W.; Leiste, Karl; Wannary, K.; Rosimannus, Edg.; Mihkelson, R.; Mädesson, J.; Linde, O.; Konstantjuk, V.; Lunden, R. (1930)
    Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1930, 1931, 1932, 1935, 1937, 1943, 1945. Kvartalite nr 1-160 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2000, 1:2500, ...
  • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 161-292) 

    Jakon, Herman; Kremser, W.; Schabak, Th.; Ernits, A.; Krigul, T.; Wannary, K.; Suuroja, Alex.; Tiks, J.; Kauberg, B.; Hint, O.; Lunden, R.; Hansen, A.; Karu, A.; Tamm, A.; Ritsland, Valter; Ivanov, Mihail; Küttis, Nikolai; Altosaar, N.; Sõna, K.; Kolt, Mart; Paggi, Helmut; Embaum, L.; Lunden, Osv.; Reinbaum, S. (1931)
    Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1931, 1932. Kvartalite nr 161-292 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2500. Koloreeritud plaanid sisaldavad kvartalite ...