Now showing items 1-2 of 2

  • Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2019 

    Kajak, Ingrid (koostaja); Kalk, Karmen (koostaja); Keedus, Merle (koostaja); Laupa, Kersti (koostaja); Naruskov, Karin (koostaja); Seppet, Li (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
    Ülikooli kui teadus- ja arendusasutuse liikmetena ei tohi me unustada, et kui tahame arvamusliidritena suunata ühiskonna arendusprotsesse, peame kõige laiemas ja paremas mõttes tagama juurdepääsu teaduspõhisele ...
  • Eesti Maaülikooli teadlastelt ühiskonnale 2020 

    Kajak, Ingrid (koostaja); Kalk, Karmen (koostaja); Keedus, Merle (koostaja); Laupa, Kersti (koostaja); Naruskov, Karin (koostaja); Seppet, Li (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
    Eesti Maaülikooli teadustulemuste nähtavuse parandamiseks ja ühiskonna arendusprotsesside suunamiseks on väga oluline teaduspõhisele informatsioonile kasutajasõbraliku juurdepääsu tagamine. Selleks oleme koondanud ...