Now showing items 1-14 of 14

 • Avaldatud artiklite, retsensioonide, esinemiste jm. registreerimise raamat : [käsikiri] 

  Kask, Kalju (2009)
  Kalju Kase avaldatud artiklite, retsensioonide, esinemiste jm. käsikirjaline nimestik sisaldab sissekandeid aastatest 1956-2009.
 • Eesti puuvilja- ja marjasordid 

  Jänes, Heljo (koostaja); Kask, Kalju (koostaja); Libek, Asta-Virve (koostaja); Tiirmaa, Krista (koostaja); Univer, Toivo (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Käesolev kataloog pakub teavet Polli aiandusuuringute keskuse sordikollektsioonis olevate Eesti puuvilja- ja marjasortide kohta. Sorte säilitatakse Polli aedades asuva Eesti taimede geenivaramu ühe osana. Hoida kodumaiseid ...
 • International Scientific Conference „Sustainable fruit and berry cultivation“ : the book of abstracts 

  Rätsep, Reelika (editor); Kaldmäe, Hedi (editor); Pääso, Karmen (editor); Estonian University of Life Sciences (Estonian University of Life Sciences, 2021)
  Dear conference participants and guests, As director of the Institute of Agricultural and Environmental Sciences of Estonian University of Life Sciences, I have a great honour to greet you at the scientific conference ...
 • Põllukultuuride valik ja sobivus valkude eraldamiseks 

  Kaldmäe, Hedi; Tamm, Ilmar; Narits, Lea; Lääniste, Peeter; Runno Paurson, Eve; Tõrra, Toomas; Moks, Matis (Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster, 2023)
  MTÜ Taimsete Valkude Innovatsiooniklaster viis läbi koostöö- ning teadus- ja arendustegevuse projekti, mille jaoks saadi toetust „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ meetmest „Innovatsiooniklaster“. Projekti teostamise ...
 • Puuviljandusteadlane ja sordiaretaja 

  Kask, Kalju (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2019)
  On aastavahetus 2010/2011. Elan noorema tütre Meeli (Kask) peres Sulu külas Kambja vallas. Tütretütred Kadri (14), Aule (12) ja Triinu (10) Mäemetsad on Unipiha algkooli lõpetanud, või noorim lõpetab sel kevadel. Unipiha ...
 • Taimsete valkude eraldamine, kontsentreerimine ja omaduste iseloomustamine 

  Laurson, Peeter; Kaldmäe, Hedi; Sarv, Viive (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2022)
  Valgud ehk proteiinid on kõrgmolekulaarsed orgaanilised ained, mille molekul koosneb paljudest peptiidsidemetega pikkadeks ahelateks seotud aminohapetest. Elusaine ehituses asuvad valgud kesksel kohal, olles organismis ...
 • Väike arooniaraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Sarv, Viive; Zimmer, Elmar (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2022)
  Marjakultuurina kasvatatav aroonia on Ida-Euroopas ja Skandinaavias väga levinud tänu oma väga headele omadustele, milleks on vastupidavus madalatele temperatuuridele, tolerantsus kasvutingimuste suhtes ja vähene ...
 • Väike ebaküdooniaraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Sarv, Viive; Zimmer, Elmar (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2023)
  Marjakultuurina kasvatatav jaapani ebaküdoonia (Chaenomeles japonica) ei ole meile tundmatu kultuur. Pea igas koduaias võib teda ilutaimena kohata. Ida-Aasiast pärinev kääbuspõõsas ebaküdoonia on üks vanimaid kultuurtaimi, ...
 • Väike kuslapuuraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Tammik, Mari-Liis; Zimmer, Elmar; Arus, Liina (koostaja) (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2018)
  Marjakultuurina kasvatatav sinine kuslapuu (Lonicera caerula L), nimetatakse ka söödav kuslapuu, on olnud siiani terve maailma jaoks veel suhteliselt vähetuntud. Kuigi koduaedades kohtab teda järjest sagedamini, on ...
 • Väike kuslapuuraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Tammik, Mari-Liis; Zimmer, Elmar (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2023)
  Marjakultuurina kasvatatav sinine kuslapuu (Lonicera caerula L), nimetatakse ka söödav kuslapuu, on olnud siiani terve maailma jaoks veel suhteliselt vähetuntud. Kuigi koduaedades kohtab teda järjest sagedamini, on ...
 • Väike leedriraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Sarv, Viive; Zimmer, Elmar (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2022)
  Nii ravimtaimena, ilutaimena kui ka puuviljandusliku kultuurina kasvatatav must leeder (Sambucus nigra) on eestlastele veel suhteliselt tundmatu taim. Mõnevõrra rohkem tuntakse teda Lääne-Eesti rannikul ja Saartel, kus ...
 • Väike lodjapuuraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Sarv, Viive; Zimmer, Elmar (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2023)
  Harilik lodjapuu (Viburnum opulus L.) on puuviljandusliku kultuurina eestlasele veel üsna tundmatu taim. Samas hindavad mitmed slaavi rahvad teda väga kõrgelt. Meil tuntakse lodjapuud rohkem ilutaimena, ta on dekoratiivne ...
 • Väike tikriraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Zimmer, Elmar; Eskla, Väino (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2022)
  Senistele ajaloolistele andmetele tuginedes toodi karusmari Eestisse 1777.a. Tallinna ühe saksakeelse 1778.a ajakirja kuulutuses pakuti müügiks 3 sorti Hollandi karusmarju. Karusmarja rahvapärased nimetused on ka tikker ...
 • Väike toompihlakaraamat 

  Arus, Liina; Rätsep, Reelika; Vahenurm, Mailis; Sarv, Viive; Zimmer, Elmar (Eesti Maaülikooli Polli aiandusuuringute keskus, 2022)
  Marjakultuurina kasvatatav lepalehine toompihlakas (Amelanchier alnifolia) on paljude jaoks veel suhteliselt tundmatu. Teda võib vähesel määral kohata koduaedades ja linnahaljastuses, kuid istandikke saagi tootmise ...