Show simple item record

dc.date.accessioned2018-11-28T13:09:27Z
dc.date.available2018-11-28T13:09:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.isbn9789985410813 (pdf)
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4540
dc.descriptionTäistekstest
dc.description.abstractHea teadustava kokkulepe. Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitab teadusasutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös 2017. aastal valminud „Hea teadustava“ tekstis. Iga teadusasutuse enda otsustada jääb, millisel kujul neid kokkulepitud alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid oma liikmeteni viia, kuidas nende järgimist oma asutuses tagada ning millised protseduurireeglid kehtestada väärkäitumise juhtumite menetlemiseks. Hea teadustava kokkuleppe tekst: Hea teadustava kokkuleppele alla kirjutades kinnitame, et austame ja järgime neid teaduse alusväärtusi: vabadus, vastutus, ausus ja objektiivsus, austus ja hoolivus, õiglus, avatus ja koostöö. Hea teadustava kokkuleppega liitudes tunnistame nii teadlaste ja teadusasutuste kui teadusorganisatsioonide ja teaduse rahastajate vastutust: teadustöö kavandamisel, teadustöö tegemisel, teadustöö tulemuste avaldamisel ja rakendamisel, huvide konflikti teadvustamisel ja lahendamisel, heade koostöösuhete tagamisel, hea teadustava levitamisel ja edendamisel. Hea teadustava kokkuleppega liitudes lubame oma asutuses järgida, levitada, edendada ja juurutada head teadustava ning teha kõik väärkäitumise ennetamiseks, avastamiseks ja juhtumite korrektseks menetlemiseks. Teeme omavahel koostööd hea teadustava rakendamisel ja väärkäitumise juhtumite menetlemise korra väljatöötamisel, et tagada teaduse usaldusväärsus ning erinevate teadusasutuste liikmete võimalikult võrdne kohtlemine. Allkirjastanud asutused: BioCC OÜ, Cybernetica AS, Eesti Biokeskus, Eesti Keele Instituut, Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Teadusagentuur, Eesti Teaduste Akadeemia, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Estonian Business School, Haridus- ja Teadusministeerium, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, Tartu Observatoorium, Tartu Ülikool, Tervise Arengu Instituut, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus. Allkirjastatud 1. novembril 2017 Tallinnasest
dc.publisherTartu Ülikooli eetikakeskusest
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
dc.subjectteadusest
dc.subjectteadustöödest
dc.subjecteetikaest
dc.subjecteetikakoodeksidest
dc.subjectEestiest
dc.titleHea teadustavaest
dc.typeBookeng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/