Show simple item record

dc.contributor.editorKass, Marko (toimetaja)
dc.date.accessioned2018-09-07T08:18:36Z
dc.date.available2018-09-07T08:18:36Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-9949-629-23-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4461
dc.descriptionKonverentsikogumikest
dc.description.abstractArmas lugeja! Ligemale kümme aastat tagasi ütles direktor Toomas Tiirats veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi teadusürituse eel meediale: “Usume, et teadmiste- ja tehnoloogiapäev annab palju uusi ja häid mõtteid, kuidas üheskoos edukalt tegutseda”. Tõesti, 29. aprill 2009 pandi alus uuele traditsioonile instituudis, mis on kõigi nende aastate jooksul andnud palju häid mõtteid nii Sulle, hea lugeja, kui meile korraldajatele. Tollest kevadpäevast alates oleme igal aastal maaülikooli aulasse oodanud toidusektori ja loomakasvatuse valdkonna tootjad, töötlejad, vilistlased ja ametnikud andmaks ülevaadet meie teadlaste töödest ja tegemistest. Tänaseks on teadmiste- ja tehnoloogiapäevast saanud kahepäevane ja osalejate rohkem teaduskonverents „Terve loom ja tervislik toit“ koos põnevate ettekannete, asjalike küsimustega kuulajatelt, mõnusate kohvipauside, meeleoluka õhtusöögiga. Ilmselt võib instituudi konverentsi nimetada ka rahvusvaheliseks, kuna iga kevadel astub üles mõni teadlane või ettevõtja mujalt maailmast. Seekordne konverents on järjekorras kümnes. Selle aja jooksul on toiduainete tehnoloogia, veterinaarmeditsiin ja loomakasvatus märkimisväärselt muutunud. Üheskoos oleme läbi tulnud mitmest kriisist. Ka konverentsi korraldustoimkond on muutustega kaasa läinud, et üha nõudlikuma kuulaja ootustele vastata. Ikka ja jälle oleme pakkunud Sulle kahte päeva sisukate ettekannetega meie parimatelt teadlastelt! Maailma muudavad vaid inimesed! Seega, korraldajate nimel tänan kõiki ettevõtjaid ja toetajaid, kes on olnud läbi aastate toeks nii nõu kui jõuga. Suurim tänu kuulub Publicon OÜ toredale kollektiivile, kes on kõik need aastad olnud meie kõrval ja kelle abi on olnud hindamatu. Tänud, et olete olnud meiega, Liis, Laurits, Evelin, Mereli! Kohtume ikka kevadeti Tartus! Marko Kass Konverentsi „Terve loom ja tervislik toit 2018“ korraldustoimkonna juhtest
dc.description.abstractTere tulemast Tartusse, kus konverents „Terve loom ja tervislik toit“ toimub juba kümnendat korda! Esimene konverents toimus 2009. aasta aprillis. Toona nimetasime seda teadmiste- ja tehnoloogiapäevaks. Ühepäevasel konverentsil toimus töö kolmes sektsioonis – piimatootmine, lihatootmine ning toidutehnoloogia ja -hügieen, kuid haaratud said ka vesiviljelusega seotud teemad. Tehnilise poole korraldamisele kaasati appi OÜ Publicon (siis veel La Pub), kellega koostöö kestab tänaseni. Vastastikune infovahetus, arutelud ja ühiselt eesmärkide seadmine oluliste probleemide lahendamisel, see on ääretult oluline erinevate valdkondlike arengute jätkusuutlikkuse tagamiseks. Kümneaastane ajalugu näitab ehedalt korraldatava ürituse elujõulisust. Eesti Maaülikool on läbi aastakümnete arendanud ja edendanud loomakasvatust, loomaarstiteadust ja toiduteadust. Tänaseks on maaülikool üle läinud vastutusvaldkondadel põhinevale õppetoolide süsteemile. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi koosseisus on seitse õppetooli. Ka praegune õppetoolide kooslus hõlmab kaasaegse õppe- ja teadustöö kompetentsi eelpool nimetatud kolmes valdkonnas. Instituut tähistab tänavu 170. aasta möödumist veterinaarhariduse andmise algusest Tartus. Juubeliaasta jooksul on mitmeid olulisi tegevusi. Näiteks tuleb täistuuridega tööle panna vastvalminud uued toidutehnoloogia laborid – eelkõige võttes arvesse koostööd ettevõtetega. Järgmise suurema objektina peab tänavu valmima kalakasvatuse katselabor. Õppebaasi parendamise kõrval on olulise muutusena arendatud ja muudetud toidutehnoloogia ja loomakasvatuse õppekava, mis rakendub uutele sisseastujatele juba septembris. Mõlemal erialal saab magistriõppesse sisseastujatele õppetöö toimuma sessioonõppena. Käimasolevad ja plaanitud tegevused on suunatud eelkõige tudengite paremaks õpetamiseks ja teadusvõimekuse suurendamiseks, pidades silmas koostööpartnerite huve. Õige sünergia tekib siiski teadlaste-õppejõudude ja tootjate-koostööpartnerite aruteludes. Usun, et meie ühine konverents annab palju uusi ja häid mõtteid, kuidas üheskoos edukalt tegutseda. Täpsemalt saate instituudi tegemistest lugeda antud kogumikust ja kuulda kohapeal konverentsil. Edukat konverentsi soovides Toomas Tiirats Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktorest
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.rights© Eesti Maaülikool
dc.subjectkonverentsikogumikudest
dc.subjectartiklikogumikudest
dc.subjectloomakasvatusest
dc.subjectveterinaariaest
dc.subjectloomatervishoidest
dc.subjecttoiduainetetehnoloogiaest
dc.subjectEestiest
dc.titleTerve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2018" artiklite kogumikest
dc.typeBookeng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituutest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record