Show simple item record

dc.contributor.advisorPeets, Tõnis
dc.contributor.authorPõldsam, Karl Martin
dc.date.accessioned2018-06-05T06:23:01Z
dc.date.available2018-06-05T06:23:01Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4396
dc.descriptionMagistritöö Energiakasutuse õppekavalest
dc.description.abstractMõnuvere alajaama fiider 1 ja fiider 3 tarbijatel on probleemid liialt suure pingekaoga ning liialt väikese lühisvooluga. Käesoleva töö eesmärgiks on kirjeldatud probleemide lahendamine Mõnuvere alajaama rekonstruktsiooni käigus. Vastavalt Elektrilevi OÜ projekteerimis ülesannetele on koostatud tehniline lahendus. Projekteeritud kaks uut alajaama koos maanduspaigaldisega. Teostatud vajalikud lühisvoolude, pingekadude ja masti tugevuse arvutused. Valitud sobivad kaitseaparaadid ning koostatud selektiivsuse tagamiseks rakendumistunnusjooned. Leiti, et kõikide liitumispunktide pingekaod ei vasta ka peale tavapärast rekonstrueerimist nõuetele. Viimaks kõikide liitumispunktide pingekao nõuetele vastavusse uuriti erinevaid seadmeid, millega oleks antud olukorras võimalik pinget tõsta. Rekonstrueerides madalpingevõrgu ning kasutades pinge tõstmiseks lisa seadet on kõikide liitumispunktide lühisvoolu ja pingekao väärtused viidud nõuetele vastavusse. Tagatud on võrgupiirkonna ilmastikukindlus.est
dc.description.abstractThe short-circuit current is too low and voltage loss is too big for clients in Mõnuvere substation feeder 1 and feeder 3. The aim on this thesis is to solve these problems with reconstructing the Mõnuvere substation. According to Elektrilevi OÜ’s planning task a technical solution was made. Two new substations with earthing systems are designed. Necessary calculations for short-circuit current, voltage loss and for electrical pole strength are made. The correct circuit-breakers are chosen, and selectivity graphics are made. It was found that not all voltage loss problems will be solved with a regular reconstruction. To provide all clients with voltage loss within the regulations a study was conducted for a voltage boosting device. With reconstruction of the distribution network and using a voltage booster all problems with low short-circuit current and high voltage loss was solved. Weatherproofness of the distribution network is provided.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmadalpingeest
dc.subjectrekonstrueerimineest
dc.subjectlühisvoolest
dc.subjectpinge (elektr.)est
dc.titleMõnuvere alajaama võrgupiirkonna elektrivarustuse rekonstruktsioonest
dc.title.alternativeReconstruction of Mõnuvere Substation Distribution Networkeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-06-07
dc.contributor.departmentEnergiakasutusest


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record