Show simple item record

dc.contributor.advisorPlaan, Enn
dc.contributor.authorAndresson, Andre
dc.date.accessioned2012-06-04T08:47:16Z
dc.date.available2012-06-04T08:47:16Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/435
dc.description.abstractMajanduslangus on mõjutanud ka Eesti majandust. Ainult need ettevõtted, mis on hästi struktureeritud ja omavad head kulude juhtimise süsteemi analüüsimaks ja hindamaks tulemusi ning strateegiliste plaanide tegemiseks, võivad olla edukad sellel perioodil. Transpordiettevõtte jaoks on väga tähis kulude analüüs ja optimeerimine, et pakkuda transporditeenust klientidele turul vastuvõetava hinnaga ja ettevõttele kasumliku hinnaga. Käesoleva töö koostamise eesmärgiks on analüüsida veoautotranspordiga tegeleva AS Laarmann & Ko kulusid ning leida võimalusi kulude optimeerimiseks ning kulude arvestamise ja juhtimise süsteemi täiustamiseks ettevõttes. Töö eesmärgi püstitamiseks uuritakse töö teoreetilises osas kulude olemuse ja liigitamise teooriaid, keskendudes peamiselt autotranspordile, ning kulude analüüsi ja juhtimise võimalusi. Töö empiirilises osas uuritakse viimase kolme aasta jooksul AS Laarmann & Ko kulude arvestamist ja juhtimist, koostatakse võrdlev analüüs ettevõtte erinevate aastate kulude struktuuri kohta ning arvutatakse autopargi kasutamise efektiivsust iseloomustavad tegurid, et leida võimalusi töö paremaks korraldamiseks ja kulude kokkuhoiuks ettevõttes. Kõige selle tulemusena jõuab autor järeldusele, et ettevõtte kulude juhtimise süsteemi tuleks täiustada jagades hooldus- ja remondikulud erinevate kuluobjektide vahel. Välja tuleks töötada veokite kasutamise intensiivsustegurite leidmise süsteem, et võrrelda erinevate perioodide näitajaid ning hinnata juhtimise efektiivsust. Autor pakkus välja ka kolm alternatiivi kulude vähendamiseks, millest parimaks osutus läbisõidu suurendamine. See vähendaks kulusid 3%.en_US
dc.description.abstractThe thesis at hand was originally written in Estonian. Thesis is all together 47 pages including five illustrations. Seventeen books, articles or other materials were used to write it. The global economic regression has affected the economy also in Estonia. Only the companies that are well structured and own a good cost management system to analyze and estimate their outcomes and to make strategic decisions can be successful at this period of time. It is vittaly important for transport companies to analyze and optimize their costs to supply the transport service with an acceptable price for the customers and profitable price for company. The thesis aims to highlight the principles of cost accounting and management. Analysis methods include comparative analysis. Also vehicle usage intensity ratios are calculated. As a result of the analysis author came up with conclusion that company`s cost management system should be improved to divide vehicle maintenance and repair costs between different cost objects. Also there should be system developed to calculate vehicle usage intensity ratios for comparing the changes of ratios during different periods of time. It would be useful to estimate management effectiveness and improvement. Author also proposed many alternatives to reduce costs. Best alternative was increasing mileage, which would reduce costs 3 percent.
dc.subjecttransporditeenusedEST
dc.subjecttranspordiettevõttedEST
dc.subjectkuluarvestusEST
dc.subjectkulude-tulude analüüsEST
dc.subjectkulujuhtimineEST
dc.subjectoptimeerimineEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleTransporditeenuse kulude analüüs ja optimeerimise võimalused AS Laarmann & KO näitelen_US
dc.title.alternativeTransport cost analysis and ways of optimizing on the example of AS Laarmann & Koen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2012-06-06


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.