Show simple item record

dc.contributor.advisorOrro, Toomas
dc.contributor.advisorDorbek-Kolin, Elisabeth
dc.contributor.authorLaarmann, Grete
dc.date.accessioned2018-05-31T05:52:00Z
dc.date.available2018-05-31T05:52:00Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4339
dc.descriptionLoomaarstiõppe lõputöö Veterinaarmeditsiini õppekavalest
dc.description.abstractVasika esimesel eluaastal on mitmeid stressi tekitavaid olukordi, millest üks on nudistamine. Stress põhjustab vereseerumis akuutse faasi proteiinide tõusu. Uurimistöö eesmärk on analüüsida vasika immuunsüsteemi esimesel elukuul, mõõtes akuutse faasi proteiine enne ja peale nudistamist ning kehatemperatuuri ja vanuse mõju nende proteiinide kontsentratsioonile. Samuti analüüsitakse akuutse faasi proteiinide võimalikku seost haigestumise ja vasikate juurdekasvuga esimesel eluaastal ning suremusega. Andmed koguti 158 Eesti Holsteini tõugu vasikalt. Vereproovid analüüsiti laboris ja andmeid analüüsiti regressioonimudelites. Töös leiti, et nudistamine ei tõstnud 24 h jooksul akuutse faasi proteiinide kontsentratsioone. Lisaks leiti, et nooremalt nudistatud vasikad omasid väiksemat seerumi amüloid A kontsentratsioonide muutust ja et esimese kuu keskmise päevase juurdekasvu ja haptoglobiini muutuse vahel on negatiivne seos. Akuutse faasi proteiinid ei olnud seoses vasika keskmise päevase juurdekasvuga. Samuti leiti, et suurem haptoglobiini muutus põhjustab suuremat suremise riski. Mitmed leitud tulemused sarnanesid varem ilmunud artiklite tulemustega.est
dc.description.abstractIn the first year of life, a calf experiences many stressful events, such as disbudding. Stress causes elevation of acute phase proteins in serum. The objective of the thesis is to analyze calf’s immune system during the first month of its life. For this, the acute phase proteins are measured before and after disbudding, also relationships between these proteins and body temperature and age of disbudding will be analyzed. In addition, association between acute phase proteins and morbidity, daily weight gain and mortality will be analyzed. The data was collected of 158 Estonian Holstein calves. Blood was collected directly before disbudding and 24 hours after. Blood analysis was done in laboratory and statistical modelling by regression analysis. The result of this thesis was that disbudding didn’t cause changes in acute phase proteins during 24 hours. Calves that were younger during disbudding, had small change in serum amyloid A concentrations. Also was found that the daily weight gain of first month had negative association with the change of haptoglobin. Acute phase proteins weren’t associated with daily weight gain. In addition, mortality is higher if the change of haptoglobin concentration is bigger. These results indicate that disbudding doesn’t cause changes in acute phase proteins, nor do acute phase proteins cause smaller daily weight gain, yet a bigger change of haptoglobin may cause higher mortality. Many results were similar to findings in previously published articles.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectvasikadest
dc.subjecthaigestumineest
dc.titleVasikate akuutse faasi proteiinide muutused nudistamisjärgselt ning nende võimalik seos juurdekasvu ja haigestumisegaest
dc.title.alternativeChanges in acute phase proteins in calves after disbudding and its possible association with weight gain and morbidityeng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-05-31
dc.contributor.departmentKliiniline veterinaarmeditsiinest


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record