Show simple item record

dc.contributor.advisorMakke, Arvo
dc.contributor.authorHeinpõld, Maarja
dc.date.accessioned2012-06-04T07:03:23Z
dc.date.available2012-06-04T07:03:23Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/428
dc.description.abstractTeema on valitud kuna ettevõttes ei ole varem agromajanduslikku analüüsi tehtud. Bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda hinnang Idavere Mõis OÜ teraviljasvakasvatamise tasuvusele aastatel 2009–2011. Töö koostamisel on kasutatud ettevõtte 2009–2011. aastate põlluraamatuid ja raamatupidamise andmeid. Ettevõtte mullastiku ülevaate saamiseks on kasutatud 2005. aastal tehtud mullaproovide tulemusi ja oma varasemalt koostatud muldade väliuurimise kursusetööd. Idavere Mõis OÜ tulud suurenesid uuritavatel aastatel mõlemal kultuuril. See oli tingitud saagikuse kasvust ja müügihindade tõusust turul. Samuti tõusid toetused kultuuride kasvatamiseks. Kuludest kõige suurem osa moodustasid masintööde kulud, mis olid mõlema kultuuri puhul võrdsed. Masintööde kuludest kõige suuremaks kuluartikliks osutusid kündmine ja saagi koristamine. Kõige väiksema osa kuludest moodustasid muud kulud. Kõikidel võrreldavatel aastatel oli odra kasvatamine kasumlik, nii toetustega kui toetusteta. Suvinisu kasvatamine 2009. aastal jäi ilma toetusteta kahjumisse 13,6 €/ha, 2011. aastaks oli suvinisu kasum tõusnud 83,7 €/ha. Kõige kasumlikum valitud teraviljade kasvatamiseks oli aasta 2011, mida soodustasid ideaalilähedased kasvutingimused ja suurenenud teravilja kokkuostuhinnad. Idavere Mõis OÜ kulutused olid 2009. aastal väiksemad ja 2010. aastal suuremad kui Lääne-Virumaa, taimekasvatusega tegelevates testettevõtetes. Testettevõtted jäid ilma toetusteta kahjumisse mõlemal võrreldaval aastal. 2011. aastat ei olnud võimalik võrrelda, kuna puudusid vastavad andmed andmebaasis. Töö tulemusi saab ettevõte kasutada teraviljakasvatuse efektiivsuse tõstmiseks.est
dc.description.abstractThe topic has been selected because the company has not previously done agronomic and economic analysis for its acitivites. To conduct the study, the field book and accounting reports for 2009–2011 were used. To get an overview the quality of the soil in the company lands, the results of 2005 soil sample analysis and previous research on soil has been used.. The purpose of this research was to analyze the agronomic and economic indicators of grain cultivation between 2009 and 2011. The profits for both crops increased year on year, due to growing yield and the rise in selling prices. At the same time the financial aid for both crops also increased – the company recieved aid for the size of the land and also for growing the crops. The largest share of the cost were made up of machine work costs, and were equivalent between the two cultures. Machine work cost turned out to be the biggest cost item for plowing and harvesting. The smallest share of the costs were accounted for the other costs. In all the years the barley cultivation was profitable, wither with or without the financial aid. Growing of spring wheat in 2009 resulted in a loss of 13,6 €/ha, due to lack of financial aids. By 2011, the profit for spring wheat increased to 87,7 €/ha. 2011 was the most profitable year for crops cultivating with near ideal growth conditions and increased grain purchase prices. In 2009, the spendings of PLC Idavere Mõis were smaller than test companies in Lääne-Virumaa county, and in 2010, the spendings were slightly bigger than other companies. The comparable companies were left without financial aid and made a loss in both year, 2009 and 2010. It was not possible to compare PLC Idavere Mõis with other test companies in 2011 due to lack of corresponding data in the database. The results of the that analysis can be used to make company grain production more eficient.eng
dc.subjectteraviljakasvatusest
dc.subjectagromajanduslik analüüsest
dc.subjecttoitainete bilanssest
dc.subjectmullastikest
dc.subjecttestettevõttedest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.titleIdavere Mõis OÜ teraviljakasvatamise agromajanduslik analüüs aastatel 2009-2011est
dc.title.alternativeThe agroeconomic analysis of grain cultivation in PLC Idavere Mõis in 2009-2011eng
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2012-06-05
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record