Show simple item record

dc.contributor.advisorLemsalu, Katrin
dc.contributor.authorMaran, Elina
dc.date.accessioned2018-05-25T12:05:22Z
dc.date.available2018-05-25T12:05:22Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/4178
dc.descriptionBakalaureusetöö Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekavalest
dc.description.abstractTöö eesmärk oli välja tuua põllumajandusmaa tehinguhinda mõjutavad tegurid ning muutused tehinguhindades perioodil 2004–2017. Töös analüüsitavad kvantitatiivsed andmed on pärit Eesti Statistikaametist ning Maa-ameti tehingute andmebaasist. Üha enam koonduvad maad suurtootjate kätte, mille tõttu suureneb konkurents vaba maa pärast. Teoreetilise kirjanduse alusel leiti, et lisaks nõudluse ja pakkumise suhtele on hinna kujunemisel määravaks veel keskkondlikud tegurid, milleks on mullaviljakus, asukoht, infrastruktuur, maa suurus ja kuju, ning õiguslikud tegurid nagu toetused, registreering PRIA põllumassiivide registris ja tehingukulud. Majanduslike teguritena mõjutab maa hinda majanduskeskkond, intressimäär, kapitalile juurdepääs ning sotsiaalsete teguritena suhted ja turul osalejate teadlikkus. Töö empiirilise osa analüüsi alusel leiti, et haritava maa tehinguhind on iga-aastaselt kasvanud, erandiks oli vaid majanduslanguse periood. Majanduslanguse ajal hinnad langesid, kuid majandustsükli kasvuperioodil taastusid need ning hakkasid võrreldes eelnevaga rohkem tõusma. 2017. aastal oli tehingute arvu kasv võrreldes 2004. aastaga ligikaudu kahekordne ning tehinguhinna kasv kuuekordne. Üldiselt on tehinguhinnad võrreldes rendihindadega Eestis kiiremini kasvanud. Kapitalisatsioonimäära alusel võib öelda, et rendihinnad Eestis on müügihindadega võrreldes optimaalsed, mis on oluline üha suureneva rendimaade kasutusega ettevõtete jaoks.est
dc.description.abstractThe aim of the thesis was to highlight the main factors affecting the transaction price of agricultural land and changes in transaction prices in the period from 2004 to 2017. The quantitative data analysed in the work are from the Statistical Office of Estonia and the transaction database of the Land Board. The concentration of land ownership in the hands of large-scale manufacturers is speeding up, which increases competition for free land. Based on theoretical literature, the author detected that in addition to the condition of supply and demand, there exist other factors that affect land price formation – environmental factors such as location, infrastructure, soil fertility, size and shape of the land; legal factors such as subsidies, registration in the land parcel identification system of the ‘PRIA’; as well as transaction costs. Land prices are also affected by economic factors, such as economic environment, interest rates, access to capital, and by social factors – relationships and awareness of market participants. Based on the analysis of the empirical part of the work, it was found that the transaction price of the arable land has increased annually. During the economic recession prices fell, but in the expansion phase of the economic cycle, they recovered and started to increase more than before. In 2017, the number of transactions increased approximately twice as compared to 2004, and the transaction price increased six times. In general, transaction prices have risen faster than land rental rates in Estonia. Based on the capitalization rate, it may be argued that land rental rates in Estonia are optimal if compared to land sale prices, which is important for companies that increasingly use rental lands.eng
dc.publisherEesti Maaülikoolest
dc.subjectbakalaureusetöödest
dc.subjectmaaomandest
dc.subjectkonkurentsest
dc.subjectrenditasudest
dc.titlePõllumajandusmaa tehinguhinna kujunemine Eestis aastatel 2004–2017est
dc.title.alternativeAgricultural land transaction price formation in Estonia during period of 2004–2017eng
dc.typeThesiseng
dc.date.defensed2018-06-06


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.