Show simple item record

dc.contributor.advisorVahejõe, Kaire
dc.contributor.authorLaanmets, Ave
dc.date.accessioned2018-05-11T10:00:59Z
dc.date.available2018-05-11T10:00:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3961
dc.descriptionMagistritöö Majandusarvestuse ja finatsjuhtimise õppeakavalest
dc.description.abstractMagistritöö keskendub väärtuspakkumise loomisele maitse- ja ravimtaimede turundamisel ning käsitleb tarbijate ostuotsuseid mõjutavaid tegureid. Teema on aktuaalne, sest tänapäeval ostetakse tooteid üha enam lisaks omaduste kogumile ka toote väärtuste tõttu. Üheks selliseks väljundiks väärtuspakkumise juures on ökomärgised, mida kasutatakse mahetoodete juures. Magistritöö eesmärk on välja selgitada tarbijate teadlikkus ökomärgisest ning hinnata ökomärgise kui väärtuspakkumise mõju maitse- ja ravimtaimede turundamisel. Eesmärgi saavutamiseks uurib ja analüüsib autor tarbijate teadlikkust mahetootmise ja ökomärgise kohta ning selgitab välja ökomärgise mõju maitse- ja ravimtaimede turundamisel. Samuti analüüsib töö autor Eesti maitse- ja ravimtaimekasvatajate turundustegevust ning ökomärgise kasutamist. Seejärel määratleb autor peamised põhjused tarbijate ostuotsuse tegemisel ning teeb konkreetsed ettepanekud väärtuspakkumise loomiseks maitse- ja ravimtaimede turundamisel. Uuringust selgus, et maitse- ja ravimtaime juures on oluliseks teguriks kodumaine tooraine ja tervislikkus. Mahedalt toodetud toode ei oma tähtsus, kuna tarbijad arvavad, et kodumaine tooraine ja Eestis kasvatatud maitse- ja ravimtaimed on niigi tervislikud. Tarbija tunneb tootel ära ökomärgise, kuid ei nimeta seda peamiseks põhjuseks ostuotsuste tegemisel. Uurimistööks valitud teema võib autori arvates huvi pakkuda Eesti maitse- ja ravimtaimede kasvatajatele, keda huvitab kaasaegse turunduse oluline suund – väärtuspakkumise loomine maitse- ja ravimtaimede turundamise juures.est
dc.description.abstractThis Master’s thesis deals with creating value propositions in the marketing of medicinal and aromatic herbs and studies the factors influencing the consumers’ purchase decisions. The topic is relevant since more and more products today are purchased based on their product value in addition to features and characteristics. One such means of output employed in value propositions are eco-labels that are used on organic products. The aim of this Master’s thesis was to study the customers’ awareness of the eco-label and evaluate its possible role in value propositions regarding the marketing of medicinal and aromatic herbs. For the purposes of achieving the aim of this thesis, the author studies and analyses the consumers’ awareness in the field of organic production and eco-labels whilst also exploring the influence of the eco-label in marketing medicinal and aromatic herbs. The author also analyses the marketing strategies and use of the eco-label among Estonian medicinal and aromatic herb growers. The author determines the main factors that influence the customers’ purchase decisions and proposes specific suggestions for creating value propositions in the marketing of medicinal and aromatic herbs. The results of the study revealed that domestic produce and healthiness constitute an important factor concerning medicinal and aromatic herbs. Consumers do not consider organic production very important because they find that domestic produce and medicinal and aromatic herbs that have been grown in Estonia are healthy no matter what. Consumers recognise the eco-label on the packaging, but do not claim that it would be the main factor influencing their purchase decision. The author finds that the topic of this thesis might be of interest to Estonian growers of medicinal and aromatic herbs, who are also interested in contemporary marketing solutions – creating value propositions in the marketing of medicinal and aromatic herbs.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjectmaitsetaimedest
dc.subjectravimtaimedest
dc.subjecttarbijakäitumineest
dc.subjectväärtuspakkumineest
dc.subjectökomärgisedest
dc.subjectmahepõllumajandusest
dc.titleEesti tarbijate teadlikkus ökomärgistest maitse- ja ravimtaimede näitelest
dc.title.alternativeThe awareness of Estonian consumers about eco-labels on the example of herbseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2018-05-23


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record