Show simple item record

dc.contributor.authorEesti Maaülikooli raamatukogu
dc.date.accessioned2016-03-02T07:05:01Z
dc.date.available2016-03-02T07:05:01Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3842
dc.descriptionAastaaruanne 2002est
dc.description.abstractEesti Põllumajandusülikooli Raamatukogu arengu seisukohalt oli aastaks 2002 jõudnud lõpule üks etapp, mis nõudis suuri jõupingutusi, senise töökorralduse ümberorganiseerimist ja püüet sammu pidada Eesti raamatukogunduses toimuvate muutustega. Raamatukogu asub oma praegustes uutes ruumides alates 2000.a. kevadest, olles nelja aasta jooksul läbi teinud kaks kolimist. Lisaks sellele toodi veel 2001. aastal peakogusse üle veterinaaria harukogu EPMÜ Loomaarstiteaduskonna õppehoonest, loomakasvatusalane õppekirjandus Loomakasvatusinstituudi raamatukogust, ajakirja „Eesti Loodus“ raamatukogu. Kõigele tipuks lisandusid 2001.a. sügisest 2002.a. kevadeni mitmekordsed fondide ümberpaigutamised, sest pinnasevesi valgus hoidlatesse. Samasse perioodi langevad ka Eesti Põllumajandusülikooli viimaste aastate pingelisest eelarvest tingitud raamatukogu töötajate koosseisu vähendamised. Raamatukogu struktuuriline koondumine on võimaldanud ressursside ökonoomsemat kasutamist ja kaotanud kirjanduse dubleerimise. Kuna Tähtveres on välja kujunemas kompaktne ülikoolilinnak ja enamus Ülikooli hooneid asub suhteliselt lähestikku, ei ole raamatukogu kogude ühendamine halvendanud kirjanduse kättesaadavust, pigem on teaduste kasvav sõltuvus üksteisest võimaldanud ainevaldkondade kogude interdistsiplinaarset kasutamist. 2002 aasta oli EPMÜ raamatukogule stabiliseerumise aastaks: esimest aastat oli võimalus hakata tegelema ainult oma põhiülesannetega. Kindlustamaks EPMÜ raamatukogu rolli ja kohta Eesti ühiskonnas, oli olulise tähtsusega raamatukogu arengukava koostamine ja 2003.a. arendusülesannete määramine. Raamatukogu alustas teadus- ja õppekirjanduse sihikindlat komplekteerimist vastavalt ülikooli arengusuundadele ja teadusraamatukogude vahel väljakujunenud tööjaotusele. Infotehnoloogia uuenduste kõrval pöörati tähelepanu klienditeeninduse parandamisele.est
dc.subjectEesti Maaülikooli raamatukoguest
dc.subjectaastaaruandedest
dc.titleAastaaruanne 2002est
dc.typeReporteng


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record