Recent Submissions

 • Aзбука изменения климата: причины, последствия, решения. Научно обоснованноe учебное пособие по изменению климата 

  Toll, Velle; Annist, Aet; Jakobson, Liisi; Jakobson, Erko; Helm, Aveliina; Kolk, Mariliis; Terasmaa, Jaanus; Buht, Mikko; Arro, Grete; Shanskiy, Merrit; Post, Piia; Uiboupin, Kristel; Rüütel, Tõnis; Semilarski, Helin; Vollmer, Elis; Jürgenson, Evelin; Aosaar, Jürgen; Kabin, Veljo (Тартуский университет, 2023)
  Изменение климата представляет собой большую угрозу для экосистем и людей. Научные данные ясны: нам нужно действовать, чтобы снизить риски, обусловленные антропогенным изменением климата. Одним из препятствий является ...
 • Kliimamuutuste ABC: põhjused, mõjud, lahendused. Teaduspõhine õppematerjal kliimamuutustest 

  Toll, Velle; Annist, Aet; Jakobson, Liisi; Jakobson, Erko; Helm, Aveliina; Kolk, Mariliis; Terasmaa, Jaanus; Buht, Mikko; Arro, Grete; Shanskiy, Merrit; Post, Piia; Uiboupin, Kristel; Rüütel, Tõnis; Semilarski, Helin; Vollmer, Elis; Jürgenson, Evelin; Aosaar, Jürgen; Kabin, Veljo (Tartu Ülikool, 2023)
  Kliimamuutused kujutavad endast ökosüsteemidele ja inimestele suurt ohtu. Teadus on selge: me peame tegutsema, et inimtekkelistest kliimamuutustest tingitud riske vähendada. Siin astub vahele aga kliimamuutustealase ...
 • From scientist to society : [2023] 

  (Eesti Maaülikool, 2023)
  • How to restore a park or an old mansion? • Is it possible to grow grapes in your own garden? • Should you plant birch-trees in a fallow field? • How to restore an old mill inherited from your Grandpa? • Is the ...
 • Teadlaselt tegijale : [2023] 

  (Eesti Maaülikool, 2023)
  • Kuidas paigutada tuuleparki maastikku? • Kas võiks oma aias kasvatada viinamarju? • Kas sööti jäänud põllule võiks istutada kaski? • Kuidas ehitada üles vanaisalt pärandatud vesiveskit? • Kas tiik meie talu sauna ...
 • Traktorid T-40 ja T-40A 

  Arhangelski, Boriss; Vinogradov, K.; Krantsov, L.; Maltsev, A.; Pljassov, N.; Samohhin, N. (Valgus, 1974)
  Traktoriehitus Nõukogude Liidus on viimastel aastatel tunduvalt edasi arenenud. Traktorite konstruktsiooni täiustamisel peetakse silmas töökindluse suurendamist, mugavamat juhtimist, paremaid ekspluatatsiooniomadusi jne. ...
 • Maaülikooli loodusteaduste koolis : [eriväljaanne] 

  Püttsepp, Juhani (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2023)
  Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste uurimistööde eriväljaande on sünnipäevakingitus president Alar Karisele. Oli ju tema see, kes innustas 2004. aastal rektorina meie teadlastele loodusteaduste kooli kaudu järelkasvu ...
 • Eesti Põllumajanduse Akadeemiast Eesti Maaülikooliks : EPA - 70 : arengud õppetegevuses 1951–2021 

  Lüpsik, Anne (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Põllumajandusliku kõrgharidusega spetsialiste ettevalmistamine toimus nõukogude korra taaskehtestamisel Eestis (1940) Tartu Riikliku Ülikooli (TRÜ) juures asuvas Põllumajandus-, Metsandus- ja Loomaarstiteaduskonnas. ...
 • Maareform 30 : artiklid ja meenutused 

  Rennu, Triinu (koostaja); Kukk, Irja-Gea (koostaja); Ots, Anu (koostaja) (Maa-amet, 2021)
  Hea lugeja! Eestis ja paljudes teistes 1990. aastatel okupatsiooni alt vabanenud riikides on maareform olnud seotud eelkõige õigluse, õiguste ja normaalse tsiviilõiguse taastamisega, samuti kinnisvaraturu kujundamise ja ...
 • Teadlaselt tegijale : [2021] 

  (Eesti Maaülikool, 2021)
  • Kuidas paigutada tuuleparki maastikku? • Kas võiks oma aias kasvatada viinamarju? • Kas sööti jäänud põllule võiks istutada kaski? • Kuidas ehitada üles vanaisalt pärandatud vesiveskit? • Kas tiik meie talu sauna ...
 • From scientist to society : [2021] 

  (Eesti Maaülikool, 2021)
  • How to restore a park or an old mansion? • Is it possible to grow grapes in your own garden? • Should you plant birch-trees in a fallow field? • How to restore an old mill inherited from your Grandpa? • Is the pond ...
 • Hea põllumajandustava 

  Järvan, Malle; Vettik, Raivo; Koppel, Mati; Sooväli, Pille; Saue, Triin (Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2020)
  Põllumajandussektoris ei ole võimalik keskenduda üksnes klassikalises mõttes efektiivsele tootmisele. Loodus- ja elukeskkonda hoides peab järjest suuremal määral panustama keskkonnahüvedesse. On vaja tagada kliimamuutuste ...
 • Dr. agr. Elmar Järvesoo prof. emer. elu ja töö : [põllumajandusteadlane ja kultuuritegelane : 1909-1994] 

  Koobas, Leo (koostaja) (Akadeemiline Põllumajanduse Selts, 2001)
  Viljaka teadlase dr Elmar Järvesoo eluloo koostamisele asumisel panevad selle ettevõtjale suure vastutuse dr Ülo Olli hoiatavad sõnad artiklis "Elmar Järvesoo taas meie keskel", kus ta ütleb, et "Järvesoo biograafia koostamine ...
 • Kvaliteetsem teadushuviharidus 

  Saart, Katrin (koostaja) (SA Eesti Teadusagentuur, 2019)
  Me kõik puutume iga päev kokku tuhandete asjadega, mille on avastanud või loonud inimesed, kes tegutsevad loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonnas. See maailm on põnev ja köitev, kuid nõuab ...
 • Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 

  Timoštšuk, Inge; Uppin, Helene; Näkk, Anne-Mai (SA Eesti Teadusagentuur, 2020)
  Meid ümbritsev maailm on üha avatum. Meil on juurdepääs järjest suuremale hulgale infole ja aina mitmekesisematele kogemustele. See raamat on koostatud, mõeldes inimestele, kes vahendavad eri vanuses õppijaile koolivälises ...
 • Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat 

  Kangur, Mihkel; Trapido, Toomas; Kaasik, Ahto; Tuisk, Ave; Eensalu, Paavo; Lepa, Riinu; Järviste, Liina; Puusepp, Liina; Räni, Piret (SA Eesti Teadusagentuur, 2020)
  Käesolev Gaia hariduse käsiraamat on põgus pilguheit võimalustele, mida pakub Rahvusvahelise Ökokülade Võrgustiku koolitajate poolt loodud ja Gaia hariduse siht­asutuse poolt edasi arendatud ...
 • Teadlaselt tegijale : [2018] 

  (Eesti Maaülikool, 2018)
  • Kuidas paigutada tuuleparki maastikku? • Kas võiks oma aias kasvatada viinamarju? • Kas sööti jäänud põllule võiks istutada kaski? • Kuidas ehitada üles vanaisalt pärandatud vesiveskit? • Kas tiik meie talu sauna ...
 • From scientist to producer 

  (Eesti Maaülikool, 2018)
  •How to restore a park or an old mansion?• Is it possible to grow grapes in your own garden?• Should you plant birch-trees in a fallow field?• How to restore an old mill inherited from your Grandpa?• Is the pond behind the ...
 • Каталог запасных частей трактора "Беларусь" МТЗ-50ПЛ 

  Unknown author (Издательство "Урожай", 1964)
  Каталог содержит техническую характеристику и развернутую спецификацию всех узлов, деталей и нормалей трактора "Беларусь" модели МТЗ-50ПЛ. В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименования, материал, вес и ...
 • Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud : seisund, kasutamine, andmebaasid 

  Parmasto, Erast (toimetaja); Viikberg, Jüri (toimetaja) (Haridus- ja Teadusministeerium, 2008)
  Riiklik programm „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” kinnitati 24. detsembril 2003 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 865-k aastateks 2004– 2008 ning anti haridus- ja teadusministeeriumi hallata. Loodi programmi ...

View more