Collections

Recent Submissions

 • Teadlaselt tegijale 

  (Eesti Maaülikool, 2021)
  • Kuidas paigutada tuuleparki maastikku? • Kas võiks oma aias kasvatada viinamarju? • Kas sööti jäänud põllule võiks istutada kaski? • Kuidas ehitada üles vanaisalt pärandatud vesiveskit? • Kas tiik meie talu sauna ...
 • From scientist to society 

  (Eesti Maaülikool, 2021)
  • How to restore a park or an old mansion? • Is it possible to grow grapes in your own garden? • Should you plant birch-trees in a fallow field? • How to restore an old mill inherited from your Grandpa? • Is the pond ...
 • Hea põllumajandustava 

  Järvan, Malle; Vettik, Raivo; Koppel, Mati; Sooväli, Pille; Saue, Triin (Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2020)
  Põllumajandussektoris ei ole võimalik keskenduda üksnes klassikalises mõttes efektiivsele tootmisele. Loodus- ja elukeskkonda hoides peab järjest suuremal määral panustama keskkonnahüvedesse. On vaja tagada kliimamuutuste ...
 • Dr. agr. Elmar Järvesoo prof. emer. elu ja töö : [põllumajandusteadlane ja kultuuritegelane : 1909-1994] 

  Koobas, Leo (koostaja) (Akadeemiline Põllumajanduse Selts, 2001)
  Viljaka teadlase dr Elmar Järvesoo eluloo koostamisele asumisel panevad selle ettevõtjale suure vastutuse dr Ülo Olli hoiatavad sõnad artiklis "Elmar Järvesoo taas meie keskel", kus ta ütleb, et "Järvesoo biograafia koostamine ...
 • Kvaliteetsem teadushuviharidus 

  Saart, Katrin (koostaja) (SA Eesti Teadusagentuur, 2019)
  Me kõik puutume iga päev kokku tuhandete asjadega, mille on avastanud või loonud inimesed, kes tegutsevad loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonnas. See maailm on põnev ja köitev, kuid nõuab ...
 • Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas 

  Timoštšuk, Inge; Uppin, Helene; Näkk, Anne-Mai (SA Eesti Teadusagentuur, 2020)
  Meid ümbritsev maailm on üha avatum. Meil on juurdepääs järjest suuremale hulgale infole ja aina mitmekesisematele kogemustele. See raamat on koostatud, mõeldes inimestele, kes vahendavad eri vanuses õppijaile koolivälises ...
 • Tervikliku eluviisi alused. Gaia hariduse käsiraamat 

  Kangur, Mihkel; Trapido, Toomas; Kaasik, Ahto; Tuisk, Ave; Eensalu, Paavo; Lepa, Riinu; Järviste, Liina; Puusepp, Liina; Räni, Piret (SA Eesti Teadusagentuur, 2020)
  Käesolev Gaia hariduse käsiraamat on põgus pilguheit võimalustele, mida pakub Rahvusvahelise Ökokülade Võrgustiku koolitajate poolt loodud ja Gaia hariduse siht­asutuse poolt edasi arendatud ...
 • Teadlaselt tegijale 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2018)
  • Kuidas paigutada tuuleparki maastikku? • Kas võiks oma aias kasvatada viinamarju? • Kas sööti jäänud põllule võiks istutada kaski? • Kuidas ehitada üles vanaisalt pärandatud vesiveskit? • Kas tiik meie talu sauna ...
 • From scientist to producer 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2018)
  •How to restore a park or an old mansion?• Is it possible to grow grapes in your own garden?• Should you plant birch-trees in a fallow field?• How to restore an old mill inherited from your Grandpa?• Is the pond behind the ...
 • Каталог запасных частей трактора "Беларусь" МТЗ-50ПЛ 

  Unknown author (Издательство "Урожай", 1964)
  Каталог содержит техническую характеристику и развернутую спецификацию всех узлов, деталей и нормалей трактора "Беларусь" модели МТЗ-50ПЛ. В спецификациях указаны номера узлов и деталей, их наименования, материал, вес и ...
 • Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud : seisund, kasutamine, andmebaasid 

  Parmasto, Erast (toimetaja); Viikberg, Jüri (toimetaja) (Haridus- ja Teadusministeerium, 2008)
  Riiklik programm „Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud” kinnitati 24. detsembril 2003 Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 865-k aastateks 2004– 2008 ning anti haridus- ja teadusministeeriumi hallata. Loodi programmi ...
 • Estonian research 2019 

  Raudvere, Kadri (editor) (Estonian Research Council, 2019)
  As a small country with scarce natural resources, Estonia’s development relies mainly on knowledgeable and entrepreneurial people. After regaining independence, we have reached a position where simple development factors ...
 • Meenutusi kaugõppest : kaugõppeteaduskonnast : [Eesti Põllumajanduse Akadeemias] 

  Lüpsik, Anne (koostaja) (2019)
  Eesti Põllumajanduse Akadeemia (EPA) loomisel 1951. aastal alustati üliõpilaste õpetamist ka kaugõppes. EPA kaugõppeosakonna juhatajaks oli aastatel 1951-1954 August Eenlaid. EPA Kaugõppeteaduskond loodi 1955. aastal. ...
 • Eesti teadus 2019 

  Raudvere, Kadri (toimetaja) (Eesti Teadusagentuur, 2019)
  Eesti kui väheste loodusvaradega väikeriigi suurim arengu toetaja on tark ja ettevõtlik rahvas. Oleme taasiseseisvumise järel jõudnud olukorda, kus lihtsamad arengutegurid on ammendunud ja üha selgemaks saab, et Eesti ...
 • Jätkusuutlikud teadlaskarjääri kontseptsioonid ja mudelid Eesti kontekstis : lõpparuanne 

  Soomere, Tarmo; Niinemets, Ülo; Niglas, Katrin; Pilt, Ebe; Roosalu, Triin; Randma-Liiv, Tiina (Eesti Teaduste Akadeemia, 2018)
  Esitatakse ülevaade kaasaegsete teadlaskarjääri mudelite põhimõtetest, peamistest elemen-tidest, nende teisenemisest viimastel aastakümnetel ning erinevate mudelite rakendamisel ilmnenud kitsaskohtadest teaduskirjanduses ...
 • Reis mandri teise serva : (Üks reisilugu värssides) 

  Masing, Viktor (1962)
  Viktor Masing "Reis mandri teise serva : (Üks reisilugu värssides)"
 • Estonian code of conduct for research integrity 

  Unknown author (Centre for ethics, University of Tartu, 2017)
  Estonian code of conduct for research integrity agreement. By joining the Estonian Code of Conduct for Research Integrity Agreement, the research institutions confirm that they respect the main values of research and the ...
 • Hea teadustava 

  Unknown author (Tartu Ülikooli eetikakeskus, 2017)
  Hea teadustava kokkulepe. Hea teadustava kokkuleppega liitudes kinnitab teadusasutus, et ta austab teaduse alusväärtusi ja tegevuspõhimõtteid, mis on kirjas teadusasutuste, Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ...
 • Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste töid. [1] 

  Järv, Eha (toimetaja); Püttsepp, Juhani (vastutav toimetaja); Eesti Maaülikool. Loodusteaduste kool (Eesti Maaülikool, 2012)
  Teie käes on raamat, mis sisaldab valikut Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste uurimistöödest aastatest 2007–2012. Kõik valitud tööd on õppejõududelt pälvinud suurepärase hinde. Tekste on mõnel juhul lühendatud ja ...
 • Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste töid. 2 

  Järv, Eha (toimetaja); Kirsimäe, Kristel (toimetaja); Laugaste, Reet (toimetaja); Püttsepp, Juhani (vastutav toimetaja); Žurauskaite, Mariana (toimetaja); Eesti Maaülikool. Loodusteaduste kool (Eesti Maaülikool, 2018)
  Teie käes avaneb raamat valikuga Eesti Maaülikooli loodusteaduste kooli õpilaste uurimistöödest aastaist 2012–2018. Eelmine kogumik, mis on nähtav ka kooli kodulehel (vt emu.ee), koondas artikleid aastaist 2007–2011. Tekste ...

View more