Recent Submissions

 • Piimafarmide bioturvalisus 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Farmis levivad nakkushaigused mõjutavad eeskätt loomade tervist ja heaolu. Nakkushaigustest ...
 • Toidu säilimisaja määramine. 1 osa (täiendatud ja parandatud väljaanne) 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2019)
  Käesolev juhend on välja töötatud selleks, et tutvustada toidu säilimisaegade määramise põhimõtteid ning meetodeid. Antakse ülevaade toidus mikroorganismide kasvu mõjutavatest teguritest ning jahetemperatuuridel säilitatavate ...
 • Veisefarmide bioturvalisuse kava koostamine : juhendmaterjal 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Nakkushaiguste ennetamine ja ohjamine peab olema igas farmis hästi läbi mõeldud ja planeeritud ...
 • Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. 2 osa. Liha töötlemine 

  Soidla, Riina; Kerner, Kristi; Laikoja, Katrin (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020)
  Toiduküllus kaubalettidel on jätnud mulje, et põllumajandustootmisega on kõik korras ja muretsemiseks pole põhjust. Paraku on selline mulje petlik, sest maailma rahvastiku kiire kasvu tõttu on toidupuudus juba praegu tegelik ...
 • Põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine 

  Jeremejeva, Julia; Kiiman, Heli; Piirsalu, Peep; Juul, Maris; Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Sigala pidamine. Sigala bioturvalisus. Bioturvalisus on hügieenimeetmete kompleks, mille eesmärgiks on vältida haigustekitajate ülekannet nakatunud loomadelt vastuvõtlikele loomadele, ühtlasi vältida ka haigustekitajate ...
 • Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 

  Tali, Liilia (koostaja); Tähepõld, Katrin (koostaja); Sellis, Ell (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2020)
  Lambakasvatus Eestis on pigem ekstensiivne põllumajandusharu. Levinud on lammaste pidamine ainult rohusöödal nii suvel kui ka talvel, vähestel juhtudel antakse talvel teravilja lisaks. Enamik meil peetavatest lambatõugudest ...
 • Toidu säilimisaja määramine. 3. osa : toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa 

  Laikoja, Katrin; Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2020)
  Toidu käitlejal on kohustus tagada toidu ja selle käitlemise nõuetekohasus ning käitleja peab kasutama kõiki võimalusi nõuetekohasuse tagamiseks, muuhulgas ka säilitamisnõuetele vastavuse tagamiseks. Toidu säilitamisnõuded ...
 • Mahepõllumajanduslik linnukasvatus 

  Leming, Ragnar (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Ilves, Vello (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2020)
  Mahepõllumajanduslikus ehk ökoloogilises linnukasvatuses pannakse suurt rõhku lindude heaolule. Linnud peavad saama võimalikult liigiomaselt käituda, süüa liigiomast sööta. Eestis on peamine mahelinnukasvatusharu ...
 • Veel kord tõuaretusest. 4. raamat : 2009-2018 

  Saveli, Olev (Eesti Maaülikool; Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, 2018)
  Armas lugeja! Sinu (küllalt harva pöördun nii) käes on viimase (kaua võib!) kümne aasta (2009–2018) tegevuse ülevaade, mis on eelmise kolme väljaande „Personaalnimestik“ (1998), „Eesti vajab tõuaretust“ (2003) ja ...
 • Elust, olust ja tõuaretusest. 3. raamat 

  Saveli, Olev (Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, 2008)
  Järg raamatutele "Põllumajandusdoktor professor Olev Saveli : personaalnimestik" (1998) ja "Eesti vajab tõuaretust" (2003).
 • Toidu säilimisaja määramine. 2. osa. (täiendatud ja parandatud väljaanne) : mikrobiolooglised näitajad toidugruppide kohta 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin (Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2020)
  Toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite määrus (Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005 koos muudatustega) kehtestab toiduohutuskriteeriumid ning protsessi hügieenikriteeriumid teatud liiki toidule. Käesolev juhend ...
 • Histoloogia praktikum 

  Arend, Andres (koostaja); Aunapuu, Marina (koostaja) (Tartu Ülikool, 2017)
  Käesolev õppevahend “Histoloogia praktikum” on mõeldud abivahendiks arstiteaduskonna esimese kursuse üliõpilastele histoloogia praktikumide läbimisel. Õppevahend on koostatud praktikumi teemade kaupa, kusjuures iga teema ...
 • Praktiline kalakasvatus : vesiviljeluse ja kalanduse kutseõppevahend 

  Päkk, Priit (koostaja); Paaver, Tiit (koostaja) (Kalanduse Teabekeskus, 2020)
  Eesti kliima ei ole kalakasvatuseks eriti soodus. Soojaveeliste kalade jaoks on meie veed pikalt külmad, jahedaveeliste jaoks aga suved sagedasti liiga soojad. Üks võimalus luua kaladele sobiv keskkond on kasvatada neid ...
 • Juustude soolamine ja soola mõju kvaliteedile 

  Elias, Priit (BioCC, 2017)
  Toiduainete valmistamisel ja säilitamisel kasutatakse söögisoola, mis jaguneb peensoolaks, jämesoolaks, meresoolaks, nitritsoolaks ja madala naatriumi sisaldusega soolaks. Peen sool on puhas sool toiduainete ...
 • Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. 3 osa. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine 

  Unknown author (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2019)
  Kaastööd: Katrin Laikoja, Airi Vetemaa, Marje Viir, Krista Assi, Piret Rajasalu, Ilmar Tamm, Ilme Tupits, Ülle Tamm, Reine Koppel, Anne Ingver, Lea Narits, Ellen Pärn. Toimetaja: Airi Vetemaa
 • Abiks väikekäitlejale. 2 osa. Piim ja piima töötlemine 

  Unknown author (Põllumajandusministeerium, 2020)
  Töögrupp (2012. a väljaanne): Sirje Pajumägi, Katrin Laikoja, Andres Elias, Lembit Lepasalu, Vilma Tatar, Annemari Polikarpus, Hannes Mootse, Anna Pisponen, Väino Poikalainen (Eesti Maaülikool); Kaili Sillamaa, Eve Ader ...
 • Toidu keemilised ohud 

  Püssa, Tõnu (2020)
  Sihtrühm: toidu (väike)käitlejad. Eesmärk: Käitlejate teadlikkuse tõstmine toidu keemilistest ohtudest, nendega seotud õigusaktidest ja juhendmaterjalidest, ning ohtude vältimisest toidukäitlemisettevõttes, kajastamisest ...
 • Parasiitide nimetused: ladina-eesti-inglise-saksa terminikogu 

  Järvis, Toivo (2020)
  Käesoleva terminikoguga püütakse täita suurt tühimikku parasitoloogia mõistesüsteemis, pidades silmas eriti loomaarstiõpet. Autor tugineb oma varasemale uurimistööle parasiitidele eestikeelsete vastete moodustamise ...
 • Kalakasvatus ja kalade tervishoid 

  Paaver, Tiit; Kasesalu, Jüri; Gross, Riho; Puhk, Mare; Tohvert, Tiiu; Liiv, Aarne; Aid, Marje (Halo Kirjastus, 2006)
  Kalakasvatus on üks osa kiiresti arenevast majandusharust – akvakultuurist e vesiviljelusest. Võrreldes loomakasvatusega on see väga uus ja mitmekesine valdkond. Rääkimata sellest, et vesiviljelus hõlmab ka veetaimede ...
 • Vee korduvkasutusega vesiviljeluse juhend : uue keskkonnahoidliku ja suure tootlikkusega suletud vesiviljelussüsteemi tutvustus 

  Bregnballe, Jacob (Kalanduse Teabekeskus, 2012)
  Saateks eestikeelsele tõlkele. Eesti kliima ei ole kalakasvatuseks eriti soodus. Soojaveeliste kalade jaoks on meie veed pikalt külmad, külmaveeliste jaoks aga suvel liiga soojad. Euroopa Liidu toel on rajatud uusi ...

View more