Now showing items 1-20 of 95

 • Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. 2 osa. Liha töötlemine 

  Soidla, Riina; Kerner, Kristi; Laikoja, Katrin (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020)
  Toiduküllus kaubalettidel on jätnud mulje, et põllumajandustootmisega on kõik korras ja muretsemiseks pole põhjust. Paraku on selline mulje petlik, sest maailma rahvastiku kiire kasvu tõttu on toidupuudus juba praegu tegelik ...
 • Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. 2. osa. Liha töötlemine 

  Soidla, Riina; Järv, Eha; Kerner, Kristi; Lepasalu, Lembit; Laikoja, Katrin; Põldvere, Aarne; Vetemaa, Airi; Sillamaa, Kaili; Alt, Aivar; Tõlgo, Riina; Liblik, Olavi (Põllumajandusministeerium, 2011)
  Toiduküllus kaubalettidel on jätnud meile mulje, et põllumajandustootmisega on kõik korras ja muretsemiseks pole mingit põhjust. Paraku on selline mulje petlik, sest maailma rahvastiku kiire kasvu tõttu on toidupuudus ...
 • Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. 3 osa. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine 

  Unknown author (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2019)
  Kaastööd: Katrin Laikoja, Airi Vetemaa, Marje Viir, Krista Assi, Piret Rajasalu, Ilmar Tamm, Ilme Tupits, Ülle Tamm, Reine Koppel, Anne Ingver, Lea Narits, Ellen Pärn. Toimetaja: Airi Vetemaa
 • Abiks väikekäitlejale. 2 osa. Piim ja piima töötlemine 

  Unknown author (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Töögrupp: Sirje Pajumägi, Katrin Laikoja, Andres Elias, Lembit Lepasalu, Vilma Tatar, Annemari Polikarpus, Hannes Mootse, Anna Pisponen, Väino Poikalainen (Eesti Maaülikool); Kaili Sillamaa, Eve Ader (Põllumajandusministeerium); ...
 • Abiks väikekäitlejale. 2 osa. Piim ja piima töötlemine 

  Unknown author (Põllumajandusministeerium, 2020)
  Töögrupp (2012. a väljaanne): Sirje Pajumägi, Katrin Laikoja, Andres Elias, Lembit Lepasalu, Vilma Tatar, Annemari Polikarpus, Hannes Mootse, Anna Pisponen, Väino Poikalainen (Eesti Maaülikool); Kaili Sillamaa, Eve Ader ...
 • Abiks veterinaararstile : veterinaarravimite kasutamine 

  (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Veterinaarravimite nõuetekohase korrektse kasutamisega täidab veterinaararst olulist rolli looma ja inimese tervise ning toiduohutuse tagamisel. Käesolev infomaterjal, lisaks kehtivatele valdkonna Euroopa Liidu ja Eesti ...
 • Antibiootikumiravi juhend produktiivloomade, kodulindude ja kalade raviks 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja); Kask, Kalle (koostaja); Aasmäe, Birgit (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Tähepõld, Katrin (koostaja); Kalmus, Kalmer (koostaja); Päkk, Priit (koostaja) (Maaeluministeerium; Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2017)
  Ravijuhend on üldtunnustatud töövahend, mis annab juhiseid põllumajandusloomade antibakteriaalseks raviks ning seeläbi võimaldab parandada nii osutatavate veterinaarteenuste kui lõppkokkuvõttes loomse toidu kvaliteeti. ...
 • Biokirmed toidutootmise keskkonnas 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2021)
  Toidukäitlemisruumide pinnad on soodne koht biokirmete tekkeks, mistõttu on teadmised biokirmete olemusest, olulisusest, ennetamisest ja hävitamisest toiduohutuse tagamisel eriti olulised. Mati Roasto, EMÜ Toiduhügieeni ...
 • Bioohutuse ja bioturvalisuse juhend 

  Dorbek-Kolin, Elisabeth (koostaja); Karus, Avo; Praakle, Kristi; Saar, Tiiu; Must, Külli; Randoja, Helena; Viltrop, Arvo; Kõrgessaar, Külli (toimetaja) (Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2018)
  Juhend on mõeldud Eesti Maaülikooli (EMÜ) veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (VLI) töötajatele ja üliõpilastele bioohutuse ning bioturvalisuse tagamiseks. Juhendisse koondatud standardne töökord (STK) kehtib ...
 • Biosafety and biosecurity manual 

  Dorbek-Kolin, Elisabeth (koostaja); Karus, Avo; Praakle, Kristi; Saar, Tiiu; Must, Külli; Randoja, Helena; Viltrop, Arvo; Kõrgesaar, Külli (toimetaja) (Estonian University of Life Sciences. Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences, 2018)
  The aim of this manual is to provide biosafety and biosecurity instructions for the staff and students of the Institute of Veterinary Medicine and Animal Sciences (VLI) of Estonian University of Life Sciences (EMÜ). Standard ...
 • Campylobacter spp., Listeria monocytogenes'e ja Shiga-toksiine tootva Escherichia coli'ga seonduvate toiduohutuse riskide hindamine Eestis 

  Roasto, Mati (koostaja); Hörman, Ari (koostaja); Meremäe, Kadrin (koostaja); Kramarenko, Toomas (koostaja); Mäesaar, Mihkel (koostaja) (Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, 2015)
  Ameerika Ühendriikides antud hinnangute alusel põhjustavad 31 peamist toidupatogeeni igal aastal 9,4 miljonit haigusjuhtumit, 55,961 hospitaliseerimist ning 1351 surmajuhtumit (Scallan et al., 2011). Enamik neist ...
 • Eesti Loomaarstline Ringvaade : Eesti Loomaarstide Seltsi väljaanne. 1. vihik 

  Unknown author (Eesti Loomaarstide Selts, 1924)
  Toimetuse eessõna. Elades üle maa laiali, üksteisest lahus, on meie loomaarstide perel võrdlemisi vähe võimalust oma vahel kokkusaamiseks. Mõned juhuslikult ettetulevad ametlikud nõupidamised ja Seltsi koosolekud toovad ...
 • Eesti Maaülikooli zoomeedikumi kogud : kujunemislugu ja ülevaade 

  Ernits, Enn (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2009)
  Zoomeedikumi kogude kujunemislugu. Käesolevas teatmikus käsitletavad Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi unikaalsed kogud paiknevad Tartus Kreutzwaldi 62 morfoloogia tiivas esimesel korrusel (ruumid M-22 ja M-24). Kogud ...
 • Eesti vutikasvatuse ja eesti vutitõu aretuse ajalugu : Eesti vutikasvatuse 40. ja eesti vutitõu 30. juubeliks 

  Tikk, Harald (Coifield ja Kalmare, 2017)
  Eesti vutikasvatuses saab käesoleval aastal täis 40 aastat. 1977. a. asutati Kaiavere vutifarm ja alustati tööstuslikku vutimunade ja vutiliha tootmist. 1977. aastat tuleb lugeda ka eesti vutitõu aretamise algaastaks. Eesti ...
 • Elust, olust ja tõuaretusest. 3. raamat 

  Saveli, Olev (Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, 2008)
  Järg raamatutele "Põllumajandusdoktor professor Olev Saveli : personaalnimestik" (1998) ja "Eesti vajab tõuaretust" (2003).
 • ELVI 75! : Instituudi juubelile pühendatud konverentsikogumik 

  Kass, Marko (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut (ELVI) lõi oma tööde ja tegemistega platvormi ning tagas loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini arengu vabariigis ja mitte ainult. Teaduslik-tehnilise ...
 • Endangered breeds 

  (Ministry of Agriculture, Republic of Estonia, 2012)
  Estonian Native cattle has a similar history with our people. Name of breed: Estonian Native Cattle; Year and place of establishment of the herdbook and association: 1920, Pärnu; Occurrence: all over Estonia, more in Pärnu, ...
 • EPA Zootehnikateaduskonnast EMÜ Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudiks 

  Lüpsik, Anne (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Zootehnikateaduskond alustas tööd kolme kateedriga: põllumajandusloomade aretus (juhataja kt dots. Cerelius Ruus, hiljem dots. Aarne Pung), põllumajandusloomade söötmine (juhataja dots. August Muuga), eriloomakasvatus ...
 • Euroopa säga (Silurus clanis) paljundamine ja kasvatamine vee korduvkasutusega süsteemis 

  Hiiemäe, Härmo; Päkk, Priit; Gross, Riho (Kalanduse teabekeskus, 2023)
  Säga on Kesk- ja Ida-Euroopas kasvatatud peamiselt ekstensiivmeetodil koos karpkalalastega juba enam kui 100 aastat (Linhart jt. 2002). Säga kogutoodang Euroopas ja Aasias oli 2001. aastal 645 tonni ja 2020. aastaks oli ...
 • Farming & Adaptation. Sustainable adaptation of typical EU farming systems to climate change 

  Trötschler, Patrick; Leming, Ragnar; Métayer, Nicolas; De Miguel, Eduardo (AgriAdapt, 2019)
  It is the late spring of 2016 in Europe, wheat and rapeseed have had a good growing season so far. The ears of wheat are in place and pollinators are rejoicing on the rapeseed flowers. However, it is getting very cloudy ...