Now showing items 1-2 of 2

  • Lääne-Niiluse palaviku riskiprofiil Eestis 

    Jeremejeva, Julia; Must, Külli; Viltrop, Arvo (Eesti Maaülikool, 2014)
    Käesolev riskiprofiil on koostatud Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis Põllumajandusministeeriumi tellimusel rakendusuuringu „Ohtlike loomataudide ja zoonooside riskihinnangud ...
  • Veterinaarparasitoloogia terminid 

    Järvis, Toivo (koostaja) (2014)
    Käesoleva terminite kogu koostamise põhieesmärgiks on eestikeelse oskussõnavara edasiarendamine. Terminite tähenduste täpne teadmine on eduka õppe- ja teadustöö eelduseks. Kahjuks on võõrsõnade leksikoni tüüpi sõnaraamatutes ...