Now showing items 1-2 of 2

  • Eesti Maaülikooli zoomeedikumi kogud : kujunemislugu ja ülevaade 

    Ernits, Enn (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2009)
    Zoomeedikumi kogude kujunemislugu. Käesolevas teatmikus käsitletavad Eesti Maaülikooli Zoomeedikumi unikaalsed kogud paiknevad Tartus Kreutzwaldi 62 morfoloogia tiivas esimesel korrusel (ruumid M-22 ja M-24). Kogud ...
  • Mahepõllumajanduslik piimakarjakasvatus 

    Sonets, Aive (koostaja); Leming, Ragnar (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja); Mikk, Merit (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2009)
    Mahepõllumajanduslikus ehk ökoloogilises loomakasvatuses lähtutakse eelkõige loomade heaolust. Loom ei ole mitte pelgalt tootmisvahend, vaid elusolend, kelle loomulikke vajadusi tuleb arvestada. Loomad peavad saama ...