Recent Submissions

 • ELVI 75! : Instituudi juubelile pühendatud konverentsikogumik 

  Kass, Marko (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut (ELVI) lõi oma tööde ja tegemistega platvormi ning tagas loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini arengu vabariigis ja mitte ainult. Teaduslik-tehnilise ...
 • Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll. Parim võimalik tehnika veiste intensiivkasvatuses : [juhend] 

  Kaasik, Allan (toimetaja); Kiiman, Heli (toimetaja); Oinus, Nelly (toimetaja); Pitk, Peep (toimetaja); Tamm, Kalvi (toimetaja) (Keskkonnaministeerium, 2013)
  Veiseid on Eestis kasvatatud piima-, liha- ja veoloomana juba aastasadu. Minevikus peeti veist ka sõnniku kui orgaanilise väetise produtseerijat. Praegusel ajal on intensiivse veisekasvatuse peamisteks eesmärkideks ...
 • Endangered breeds 

  (Ministry of Agriculture, Republic of Estonia, 2012)
  Estonian Native cattle has a similar history with our people. Name of breed: Estonian Native Cattle; Year and place of establishment of the herdbook and association: 1920, Pärnu; Occurrence: all over Estonia, more in Pärnu, ...
 • Ohustatud tõud 

  (Põllumajandusministeerium, 2010)
  Eesti maatõugu veisel on meie rahvaga sarnane minevik. Tõu nimetus: eesti maatõugu veis; Tõuraamatu ja -seltsi asutamisaasta, koht: 1920, Pärnu; Levikuala: üle Eesti, rohkem Pärnu-, Saare- ja Raplamaal; Populatsiooni suurus ...
 • Põllumajandusloomade tõud 

  Tänavots, Alo (koostaja) (Akadeemiline Põllumajanduse Selts, 2021)
  Aegade jooksul on Eestisse sisse toodud mitmeid põllumajandusloomade tõuge, kelle tõunimede kirjutamises esineb lahknevusi. Tavapärasest erinevaid nimekujusid esineb nii riigiametite ning erialaseltside dokumentides ja ...
 • Konservide ohutu tootmine 

  Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesolevas dokumendis tutvustatakse vähese happesusega (pH üle 4,6) konservide ohutu valmistamise põhimõtteid. Lisaks antakse lühiülevaade mikroorganismide hävimisest kuumutamisel/ steriliseerimisel, konservisisu ...
 • Biokirmed toidutootmise keskkonnas 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2021)
  Toidukäitlemisruumide pinnad on soodne koht biokirmete tekkeks, mistõttu on teadmised biokirmete olemusest, olulisusest, ennetamisest ja hävitamisest toiduohutuse tagamisel eriti olulised. Mati Roasto, EMÜ Toiduhügieeni ...
 • Piimafarmide bioturvalisus 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Farmis levivad nakkushaigused mõjutavad eeskätt loomade tervist ja heaolu. Nakkushaigustest ...
 • Toidu säilimisaja määramine. 1 osa (täiendatud ja parandatud väljaanne) 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2019)
  Käesolev juhend on välja töötatud selleks, et tutvustada toidu säilimisaegade määramise põhimõtteid ning meetodeid. Antakse ülevaade toidus mikroorganismide kasvu mõjutavatest teguritest ning jahetemperatuuridel säilitatavate ...
 • Veisefarmide bioturvalisuse kava koostamine : juhendmaterjal 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Nakkushaiguste ennetamine ja ohjamine peab olema igas farmis hästi läbi mõeldud ja planeeritud ...
 • Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. 2 osa. Liha töötlemine 

  Soidla, Riina; Kerner, Kristi; Laikoja, Katrin (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020)
  Toiduküllus kaubalettidel on jätnud mulje, et põllumajandustootmisega on kõik korras ja muretsemiseks pole põhjust. Paraku on selline mulje petlik, sest maailma rahvastiku kiire kasvu tõttu on toidupuudus juba praegu tegelik ...
 • Põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine 

  Jeremejeva, Julia; Kiiman, Heli; Piirsalu, Peep; Juul, Maris; Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Sigala pidamine. Sigala bioturvalisus. Bioturvalisus on hügieenimeetmete kompleks, mille eesmärgiks on vältida haigustekitajate ülekannet nakatunud loomadelt vastuvõtlikele loomadele, ühtlasi vältida ka haigustekitajate ...
 • Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 

  Tali, Liilia (koostaja); Tähepõld, Katrin (koostaja); Sellis, Ell (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2020)
  Lambakasvatus Eestis on pigem ekstensiivne põllumajandusharu. Levinud on lammaste pidamine ainult rohusöödal nii suvel kui ka talvel, vähestel juhtudel antakse talvel teravilja lisaks. Enamik meil peetavatest lambatõugudest ...
 • Toidu säilimisaja määramine. 3. osa : toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa 

  Laikoja, Katrin; Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2020)
  Toidu käitlejal on kohustus tagada toidu ja selle käitlemise nõuetekohasus ning käitleja peab kasutama kõiki võimalusi nõuetekohasuse tagamiseks, muuhulgas ka säilitamisnõuetele vastavuse tagamiseks. Toidu säilitamisnõuded ...
 • Mahepõllumajanduslik linnukasvatus 

  Leming, Ragnar (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Ilves, Vello (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2020)
  Mahepõllumajanduslikus ehk ökoloogilises linnukasvatuses pannakse suurt rõhku lindude heaolule. Linnud peavad saama võimalikult liigiomaselt käituda, süüa liigiomast sööta. Eestis on peamine mahelinnukasvatusharu ...
 • Veel kord tõuaretusest. 4. raamat : 2009-2018 

  Saveli, Olev (Eesti Maaülikool; Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, 2018)
  Armas lugeja! Sinu (küllalt harva pöördun nii) käes on viimase (kaua võib!) kümne aasta (2009–2018) tegevuse ülevaade, mis on eelmise kolme väljaande „Personaalnimestik“ (1998), „Eesti vajab tõuaretust“ (2003) ja ...
 • Elust, olust ja tõuaretusest. 3. raamat 

  Saveli, Olev (Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, 2008)
  Järg raamatutele "Põllumajandusdoktor professor Olev Saveli : personaalnimestik" (1998) ja "Eesti vajab tõuaretust" (2003).
 • Toidu säilimisaja määramine. 2. osa. (täiendatud ja parandatud väljaanne) : mikrobiolooglised näitajad toidugruppide kohta 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin (Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2020)
  Toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite määrus (Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005 koos muudatustega) kehtestab toiduohutuskriteeriumid ning protsessi hügieenikriteeriumid teatud liiki toidule. Käesolev juhend ...
 • Histoloogia praktikum 

  Arend, Andres (koostaja); Aunapuu, Marina (koostaja) (Tartu Ülikool, 2017)
  Käesolev õppevahend “Histoloogia praktikum” on mõeldud abivahendiks arstiteaduskonna esimese kursuse üliõpilastele histoloogia praktikumide läbimisel. Õppevahend on koostatud praktikumi teemade kaupa, kusjuures iga teema ...
 • Praktiline kalakasvatus : vesiviljeluse ja kalanduse kutseõppevahend 

  Päkk, Priit (koostaja); Paaver, Tiit (koostaja) (Kalanduse Teabekeskus, 2020)
  Eesti kliima ei ole kalakasvatuseks eriti soodus. Soojaveeliste kalade jaoks on meie veed pikalt külmad, jahedaveeliste jaoks aga suved sagedasti liiga soojad. Üks võimalus luua kaladele sobiv keskkond on kasvatada neid ...

View more