Recent Submissions

 • Crearea planului de afaceri și începerea comerțului electronic pentru afacerile mici din mediul rural 

  Põder, Anne; Maasing, Birgit (Universitatea Estoniană de Științe ale Vieții, 2024)
  Această carte a fost realizată ca urmare a unui proiect de cooperare pentru dezvoltare dintre Universitatea Estoniană de Științe ale Vieții și Republica Moldova. Pe parcursul ultimilor ani, Universitatea Estoniană de ...
 • Juhendmaterjalid toidukadude vähendamiseks jahu-, pagari- ja kondiitritööstuse turustusahelas 

  (Eesti Maaülikool, 2024)
  Toidu raiskamise peamised põhjused jahu- ja pagaritööstuse turustus- ja müügiahelas. Tekkivad toidujäätmed on tõsine probleem, mõjutades tarneahela kõiki etappe, sh jaemüüki. Toidu raiskamise probleemi keerukust, paljude ...
 • Toidukadude vähendamise võimalused jahu-, pagari- ja kondiitritööstuses 

  Voica, Daniela (Eesti Maaülikool, 2024)
  Kuna praegu on toidujäätmete vähendamine kogu toiduahelas talust tarbijani hädavajalik, on vaja vastu võtta strateegia, mis käsitleb vajalikke konkreetseid meetmeid nii Euroopa kui ka siseriiklikul tasandil, eesmärgiga – ...
 • Põllumajanduslik entomoloogia : Õpik kõrgkoolidele 

  Metspalu, Luule; Kruus, Eha; Kaasik, Riina; Mürk, Anne; Nurme, Karin; Mänd, Marika; Veromann, Eve; Karise, Reet; Ploomi, Angela; Raimets, Risto; Merivee, Enno; Jõgar, Katrin (Eesti Maaülikool, 2024)
  Sissevaade põllumajandusputukate kirevasse maailma.
 • Eesti kimalased 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Maarika (koostaja) (Maaelu Teadmuskeskus, 2023)
  Kes on kimalased ja millised nad välja näevad? Kimalased on kogukad, karvased ja värvilised kiletiivaliste seltsi mesilaslaste sugukonda kuuluvad putukad. Nad on rahva seas tuntud kui maamesilased, metsmesilased ja kumalased, ...
 • 30 vuotta suomalais-virolaista luonnonsuojeluyhteistyötä = 30 aastat Eesti-Soome looduskaitseühistööd 

  Külvik, Mart (koostaja); Jäppinen, Jukka-Pekka (koostaja) (Soome keskkonnaministeerium ja Eesti kliimaministeerium, 2023)
  Tämä teos on Suomen ja Viron tasavaltojen luonnonsuojeluyhteistyöhön sisältyvä hanke, johon osallistuivat Viron ilmastoministeriö ja Suomen ympäristöministeriö, Suomen metsähallitus, Suomen ympäristökeskus, Viron ...
 • Taimekasvatus : õpik kõrgkoolidele 

  Alaru, Maarika; Annuk, Tiiu; Bender, Ingrid; Keres, Indrek; Korge, Mailiis; Lauringson, Enn; Lillak, Rein; Loit, Evelin; Mäeorg, Erkki; Narits, Lea; Talgre, Liina; Loit, Evelin (koostaja); Keres, Indrek (koostaja) (Maaülikool, 2021)
  Taimed moodustavad esmase toodangu põllumajanduses. Taimekasvatussaadusi kasutatakse nii inimtoiduks, söödana põllumajandusloomadele kui ka toorainena paljudele teistele tööstusharudele. Lisaks eelnevale rikastavad ...
 • Агротехника родиолы розовой (Rhodiola rosea L.) в условиях Эстонской ССР : учебно-методическое руководство 

  Heintalu, Aleksander (Эстонская сельскохозяйственная академия, 1988)
  Учебно-методическое руководство.
 • Illustrated Handbook of WRB Soil Classification 

  Świtoniak, Marcin; Kabała, Cezary; Charzyński, Przemysław; Capra, Gian Franco; Czigány, Szabolcs; Pulido-Fernández, Manuel; Ganga, Antonio; Glina, Bartłomiej; Mendyk, Łukasz; Novákv, Tibor József; Penížek, Vít; Reintam, Endla; Repe, Blaž; Sykuła, Marcin; Vircava, Ilze (Wroclaw University of Environmental and Life Sciences Publishing, 2022)
  Soil classification is a difficult issue and requires many years of study under the guidance of experienced teachers. In the course of long-term studies and field research, soil scientists acquire the skills of recognizing ...
 • Mahepõllumajanduslik marjakasvatus 

  Kikas, Ave (koostaja); Libek, Asta (koostaja); Kahu, Kersti (koostaja); Univer, Toivo (koostaja); Hiie, Margus (koostaja); Luik, Anne (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja); Moor, Ulvi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2019)
  Kuigi maailma rahvastiku toitmiseks tuleb üha rohkem toitu toota, kasutades kõikvõimalikke uusi tehnoloogiaid, ei tohi see toimuda loodusliku mitmekesisuse ja tasakaalu rikkumise arvelt Terve ja loodushoidliku elukeskkonna ...
 • Mahepõllumajanduslik puuviljakasvatus 

  Kahu, Kersti (koostaja); Luik, Anne (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2019)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel ressurssidel Väga tähtis roll on elustikurohkel ja orgaanilise aine rikkal mullal ...
 • Looduslähedased sademeveesüsteemid : Eesti kliimasse sobivate säästvate sademeveelahenduste käsiraamat 

  Mandre, Gen (koostaja); Kuusemets, Valdo; Kuris, Merle (koostaja) (UrbanStorm, 2023)
  Valitsustevahelise Kliimamuutuste Nõukogu (IPCC) 2021. aasta raporti andmetel on maakera keskmine temperatuur tööstusrevolutsiooni eelsest ajast alates tõusnud 1,1 °C võrra. See põhjustab mere taseme tõusu ning ...
 • Eesti taimede määraja : abiraamat sõnajalg-, paljasseemne- ja katteseemnetaimede tundmaõppimiseks 

  Eichwald, Karl (koostaja); Kask, Maret (koostaja); Laasimer, Liivia (koostaja); Parmasto, Erast (koostaja); Talts, Silvia (koostaja); Tuvikene, Heljo (koostaja); Vaga, August (koostaja); Varep, Elsa (koostaja); Viljasoo, Linda (koostaja); Üksip, Albert (koostaja) (Valgus, 1966)
  Käesolev käsiraamat on teatavas mõttes järjeks sellele tööle, mida tegid meie vabariigi botaanikud 1948. a. ilmunud „Taimemääraja“ koostamisel. Õige pea asus sama kollektiiv, täiendatud TA Zooloogia ja Botaanika Instituudi ...
 • Mullavesi 

  Reintam, Endla (koostaja); Astover, Alar (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Mullavesi on mullas erinevates vormides esinev vesi. Maailma kogu mageveevarust moodustab see vaid 0,05%, ent on asendamatu tähtsusega maismaal elu toimimiseks.
 • Inimeste maa. Aeg. Asser Murutar ja teekaaslased 

  Vooglaid, Ülo; Kõnnussaar, Tiia; Vihalemm, Peeter; Lauristin, Marju; Joandi, Pikkar; Mits, Krista; Haav, Kaarel; Karukäpp, Tiia; Proos, Ivi; Lepik, Siina; Uibu, Jaak; Kork, Toomas; Haamer, Eenok; Raig, Ivar; Haav, Raimo; Veismann, Uno; Õim, Sirje; Erm, Jaan; Murutar, Asser; Murutar, Inga; Murutar, Vahur; Hango, Karin; Murutar, Alo; Murutar, Richard; Borodina, Kati Saara; Kopliste, Kaisa; Babtšenko, Margareta; Pruul, Brigita; Klaassen, Mait; Mändmets, Renaldo; Moor, Argo; Kõivupuu, Marju; Kasemets, Aare; Kaasik, Ahto; Lukka-Jegikjan, Ene; KiviSildnik, Sven; Kaasik, Marko; Paas, Margus; Mets, Risto; Luks, Leo (Murutarid, 2022)
  Hea lugeja, sinu ees on Asser Murutari ja tema teekaaslaste raamat: kokku on saanud eri põlvkondade ja suhtlusvõrgustike inimesed, et heita valgust kohtumistele Asseriga oma eluteel. Asser mõtiskles tihti ajast ja Eestist ...
 • Sustainable urban drainage systems : stormwater management techniques suitable for Estonian climate conditions 

  Kuris, Merle (koostaja); Mandre, Gen (koostaja); Kuusemets, Valdo (koostaja); Mik, Alar (koostaja) (UrbanStorm, 2021)
  Viimsi Municipality together with partners from the Estonian University of Life Sciences, Tallinn Urban Environment and Public Works Department and the NGO Baltic Environmental Forum Estonia is investigating and testing ...
 • Tootmise kõrvalsaaduste väärindamine aianduses ja põllumajanduses ringmajanduse kontekstis 

  Rivis, Adrian (toimetaja); Filannino, Pasquale (toimetaja); Mureșan, Vlad (toimetaja); Rätsep, Reelika (toimetaja) (Eesti Maaülikool, 2022)
  Arvestades toidu olulisust toiteväärtuse ja organismi talitluse seisukohalt, samuti jääkainete töötlemise mõju keskkonnale ja majandusele, on ringmajanduse kontekstis oluline määratleda ja teada toiduvarude säästva ...
 • Maastikuarhitektuuri õppetool : Eesti Maaülikool 

  (Eesti Maaülikool, 2021)
  See brošüür on mõeldud sissejuhatuseks meie õppetooli ja annab aimu meie õppekavast, pakub näiteid õpilastöödest, tutvustab rahvusvahelisi uurimisprojekte ning töötajate ja tudengite tegevusi. Selles väljaandes on uuendatud ...
 • Chair of landscape architecture : Estonian University of Life Sciences 

  (Estonian University of Life Sciences, 2021)
  This booklet has been prepared as an introduction to our chair and should give you an insight into our teaching programme and examples of students’ works, research on international projects as well as activities by staff ...
 • Eesti seenestik 

  Hanso, Märt; Järva, Leili; Jürisson, Ilmar; Kalamees, Kuulo; Karis, Harry; Kask, Kalju; Kastanje, Veiko; Kullman, Bellis; Leenurm, Kadri; Liiv, Vello; Lõiveke, Heino; Noor, Heino; Normet, Thea; Parmasto, Erast; Põldmaa, Kadri; Raitviir, Ain; Ramst, Uve; Ruubas, Indrek; Sarv, Jaan; Soobik, Peeter; Suija, Ave; Sõmermaa, Anne-Liis; Vaasma, Mall; Vahter, Herman; Veldre, Sven; Öpik, Maarja (Eesti Põllumajandusülikooli Zooloogia ja Botaanika Instituut, 2000)
  Seentel on looduses oluline osa - orgaanilise aine lagundajatena on nad asendamatud ökosüsteemide aineringes. Niiviisi osalevad seened ökosüsteemide sekundaarses produktsioonis, luues ühtlasi maakera loodusressursse. ...

View more