Now showing items 1-2 of 2

  • Põllumajanduslik entomoloogia : Õpik kõrgkoolidele 

    Metspalu, Luule; Kruus, Eha; Kaasik, Riina; Mürk, Anne; Nurme, Karin; Mänd, Marika; Veromann, Eve; Karise, Reet; Ploomi, Angela; Raimets, Risto; Merivee, Enno; Jõgar, Katrin (Eesti Maaülikool, 2024)
    Sissevaade põllumajandusputukate kirevasse maailma.
  • Põllumajandusmaa mitmekesisus 

    Veromann, Eve; Kaasik, Riina (Eesti Maaülikool, 2019)
    Põllumajandusmaastiku kasutamise intensiivistumine on põhjustanud drastilise bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja pool-looduslike elupaikade kadumise (Butchart jt, 2010; Geiger jt, 2010). Oluliselt on suurenenud põldude ...