Recent Submissions

 • Ühistutevaheline koostöö : teabematerjal 

  Värnik, Rando; Kiisk, Taavi (Eesti Maaülikool, 2020)
  Hea lugeja, teabematerjali koostamisel tabasin end mitmel korral mõttelt, mis eesmärgiks võiksime seda infot kasutada ja kes sellest kasu saaks. Siis aga meenusid mitmed minuga seotud praktilised kogemused. Näiteks ühel ...
 • Ühistu juhtimine : teabematerjal 

  Värnik, Rando (koostaja); Kiisk, Taavi (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
  „Ühistud on keerulised organisatsioonid“ – nii algab paljude ühistu juhtide ja nõukogu liikmete lühitutvustus oma ühistust, kui küsida, kuidas neil ühistus läheb. Ühistu moodustamise etapp on ühistu juhtimise seisukohalt ...
 • Tootearendus ja turundus 

  Ohvril, Tiiu; Maasing, Birgit (Eesti Maaülikool, 2020)
  Hea lugeja! Lausa igapäevaselt kuuleme avalikus meediaruumis edulugusid ja vahest ka lugusid ebaõnnestumistest meie ettevõtluses. Kõrvaltseisjale tundub kõik väga lihtne, sest kogu teade mahub mõne lause pikkusesse ...
 • Maamõte : lühike elulugu 

  Leetsar, Jaan (J. Leetsar, 2019)
  Saateks, ehk miks ma selle kogumiku koostasin. Iga inimene teeb oma elu jooksul midagi, mis jääb järeltulevatele põlvedele. See on evolutsiooni osa ja tagatis, et inimkond areneb pidevalt. Erinevus muust loomariigist ...
 • Areneva ühistu käsiraamat 

  Värnik, Rando (koostaja); Kiisk, Taavi (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  Iga ühistu eesmärk peab olema edasi liikuda ning uutes tingimustes kohaneda. Selleks, et ühistu tegevus oleks omanikele-liikmetele kasulik, on vajalik luua arengut tagavad tingimused. Ehkki iga ühistu on omanäoline, siis ...
 • Ühistu juhtimise käsiraamat 

  Värnik, Rando (koostaja); Kiisk, Taavi (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  „Ühistu juhtimine on kordades suurem väljakutse kui seda on eraettevõtlus!“ Nii väidavad mitmed ühistu juhid. Ühistu juhtimise keerukus seisneb selles, et tuleb kindlustada ühistu kasutaja-omaniku poolt määratud ühistu ...
 • Ühistu nõukogu käsiraamat 

  Värnik, Rando (koostaja); Kiisk, Taavi (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ühistu nõukogu käsiraamatu eesmärk on pöörata enam tähelepanu sellele, kuidas me loome oma ühistutes omanike poolt „juhtimisvundamenti“. Vundament on kujund, mis iseloomustab kandvat rolli ja selle tugevus mõjutab ...
 • Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine : teabematerjal 

  Värnik, Rando; Annus, Meelis; Murakas, Jaanus; Hunt, Üllas; Padjus, Brit; Nõmmann, Sulev; Tomingas, Rando; Nõmm, Ardo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Väga erinevaid ühistuid esindavate inimestega koos aega veetes on ikka ja jälle küsimuseks kujunenud see, kuidas ühistu arengutegevusi finantseerida. Kuidas leida vajalikke rahalisi vahendeid ja finantseerimise lahendusi, ...
 • Ühisturundamine : teabematerjal 

  Värnik, Rando; Ohvril, Tiiu; Maasing, Birgit; Ats, Kerli; Frosch, Esta; Nõmmann, Sulev; Vall, Merle; Leitsmann, Liisi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ühisturundamine tekitab ikka ja jälle ohtralt küsimusi. Erinevad tootjad kinnitavad, et neid huvitaks koostöö ühise turundamise valdkonnas, aga samal ajal on tunne, et kuidas ma siis teen koostööd konkurendiga. Eks selline ...
 • Marketing și dezvoltarea produsului 

  Ohvril, Tiiu; Maasing, Birgit (Eesti Maaülikool, 2019)
  Estonia și Moldova sunt, în mare măsură, unite de o soartă similară. Am aparținut cândva Uniunii Sovietice, iar după obținerea independenței fiecare dintre noi și-a construit propriul stat, dezvoltându-și societatea și ...
 • Kohaliku toidu tootmine, töötlemine ja turustamine : lühike juhend kohaliku toidu väiketöötlemisega alustajale 

  Vetemaa, Airi; MIkk, Merit; Liivaauk, Pille; Lahesoo, Katri (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, 2007)
  Väljendil „kohalikul toit“ on erinevaid määratlusi. Kõige sagedamini mõeldakse selle all teatud geograafi lises piirkonnas, tarbimiskohast umbes 50-100 km raadiuses toodetud toitu. Arvestades Eesti väiksust, võib teatava ...
 • Maamajanduslik ühistegevus : õpik kõrgkoolidele 

  Leetsar, Jaan (Eesti Maaülikool, 2012)
  Retsensendilt lugejale. Olen vastastikust sõltuvust ja ühist tegutsemist kogu aeg pidanud mateeria eksisteerimise üheks põhivormiks, mida kinnitavad nii füüsika- kui ka loodusseadused. Lugedes aga Jaan Leetsare kõrgkooliõpikut ...
 • Ühistu loomise käsiraamat 

  Pukk, Tiina; Läänemets, Jaak; Post, Tõnu; Bulitko, Tanel-Taavi; Riisenberg, Märt; Holm, Annely; Kask, Kadri; Oru, Enre; Karisalu, Kalev; Lepplaan, Toomas; Tasa, Katrin; Tõnissoo, Vahur; Värnik, Rando; Seidla, Ene (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ühistuline majandustegevus vajab pühendumist, panustamist ja paindlikkust! Meie ühistute areng on seotud eelkõige aja ja ruumiga, milles need ühistud on ellu kutsutud. Igast perioodist, kus ühistuid on asutatud, on palju ...
 • Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse 

  Iliopoulos, Constantine (Eesti Maaülikool, 2018)
  See juhendmaterjal tutvustab lugejale, kuidas kaasata põllumajandusühistute liikmeid ühistu otsustusprotsessidesse. Otsuste vastuvõtmine on kriitilise tähtsusega iga organisatsiooni edu silmas pidades. Põllumajandusühistute ...
 • Toodete eksport ja turustamine : teabematerjal 

  Värnik, Rando; Ohvril, Tiiu; Kull, Piret; Inno, Jan; Hinto, Priit; Murakas, Jaanus; Aigro, Indrek (Eesti Maaülikool, 2018)
  Ühe ühistu suur eesmärk peaks olema tulu teenimine oma liikmele. Siit aga tekib küsimus, kuidas seda saavutada olukorras, kus vabal turul otsivad tulu teenimise võimalust paljud. Lahenduste otsingul tulevad esile sellised ...
 • Диверсификация сельского предпринимательства 

  Кууcик, Сирье; Охврил, Тийу (Эстонский университет естественных наук, 2018)
  За последние двадцать пять лет сельские регионы Эстонии, интенсивность сельскохозяйственного производства которых выросла в разы, претерпели серьёзные изменения. В такой же пропорции увеличилось число свободных рабочих ...
 • Maaettevõtluse mitmekesistamine 

  Kuusik, Sirje; Ohvril, Tiiu (Eesti Maaülikool, 2018)
  Viimase kahekümne viie aastaga on Eesti maapiirkonnad teinud läbi pöörase muutuse, kus põllumajandustootmise intensiivsus on tõusnud kordades. Samavõrra on jäänud priiks töökäsi. Osa maainimesi on siirdunud linnadesse, ...
 • Turundusest - alustavale otseturundajale : kuidas luua lisaväärtust ja seda turunduslikult kasutada 

  Ohvril, Tiiu (Eesti Maaülikool, 2007)
  Kogu maailma põllumajandustootjatel on üha raskem toime tulla tingimustes, kus toorme hinnad tõusevad, aga saaduste hinnad ülemaailmse konkurentsi tõttu langevad. Seepärast on hakatud pöörama tähelepanu lisaväärtuse ...
 • Agraarökonoomika aastakoosolek 2018 : Kas kriis on seljatatud? 

  Viira, Ants-Hannes (toimetaja); Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolev artiklikogumik võtab kokku 16. veebruaril 2018. aastal Eesti Maaülikoolis toimunud agraarökonoomika aastakoosoleku ettekanded. Mõte sellise kokkusaamise korraldamiseks tekkis mul 2017. aasta suvel ämma-äia ...
 • Teabematerjal alustavale ühistule 

  Värnik, Rando; Tõnissoo, Vahur; Kreen, Olav; Pukk, Tiina; Annus, Meelis; Hamburg, Kalle; Pallon, Urmas; Riisenberg, Märt; Treimuth, Rando (Eesti Maaülikool, 2017)
  Hea lugeja! Sinu ees on teabematerjal meie tänaste ühistute tegevusest põllumajandus- ja toidusektoris. Miks sellist vaadet on vaja? Kellele see on suunatud? Trükise eesmärk on anda alustavatele ja äsja alustanud ...

View more