Sub-communities

Collections

Recent Submissions

 • Toidujäätmete ja toidukao teke Eesti toidu tarneahelas : uuringu lõpparuanne 

  Piirsalu, Evelin; Moora, Harri; Väli, Kadri; Aro, Kersti; Värnik, Rando; Lillemets, Jüri (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus SA, 2021)
  Eestis tekkiva toidujäätmete ja toidukao ning nende tekkepõhjuste uuring viidi läbi kõigis toidutarneahela etappides, sh kodumajapidamistes, toitlustuses, kaubanduses, toidutööstuses ja esmatootmises (põllumajandus ja ...
 • Ühistutevaheline koostöö : teabematerjal 

  Värnik, Rando; Kiisk, Taavi (Eesti Maaülikool, 2020)
  Hea lugeja, teabematerjali koostamisel tabasin end mitmel korral mõttelt, mis eesmärgiks võiksime seda infot kasutada ja kes sellest kasu saaks. Siis aga meenusid mitmed minuga seotud praktilised kogemused. Näiteks ühel ...
 • Ühistu juhtimine : teabematerjal 

  Värnik, Rando (koostaja); Kiisk, Taavi (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
  „Ühistud on keerulised organisatsioonid“ – nii algab paljude ühistu juhtide ja nõukogu liikmete lühitutvustus oma ühistust, kui küsida, kuidas neil ühistus läheb. Ühistu moodustamise etapp on ühistu juhtimise seisukohalt ...
 • Koroonaviiruse COVID-19 kriisi mõju kohaliku toidu väiketootjatele : uuringu lühikokkuvõte 

  Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (2020)
  2020. a. alguses alanud üleilmse koroonaviiruse COVID-19 puhanguga seoses kuulutati Eestis 12. märtsil välja eriolukord, mis kestis 17. maini ja mille järgselt hakati seatud piiranguid mais ja juunis järk-järgult leevendama. ...
 • Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas : lõpparuanne 

  Värnik, Rando; Iliopoulos, Constantine; Sinnott, Liis; Kiisk, Taavi (2020)
  Eesti põllumajandusühistud tegutsevad turul, mille väiksuse tõttu on suurematel turuosalistel põllumajandustootjatele otsustav mõju. Kõrgemate toodangu müügihindade ja madalamate sisendite ostuhindade kauplemise võim on ...
 • Tootearendus ja turundus 

  Ohvril, Tiiu; Maasing, Birgit (Eesti Maaülikool, 2020)
  Hea lugeja! Lausa igapäevaselt kuuleme avalikus meediaruumis edulugusid ja vahest ka lugusid ebaõnnestumistest meie ettevõtluses. Kõrvaltseisjale tundub kõik väga lihtne, sest kogu teade mahub mõne lause pikkusesse ...
 • Maamõte : lühike elulugu 

  Leetsar, Jaan (J. Leetsar, 2019)
  Saateks, ehk miks ma selle kogumiku koostasin. Iga inimene teeb oma elu jooksul midagi, mis jääb järeltulevatele põlvedele. See on evolutsiooni osa ja tagatis, et inimkond areneb pidevalt. Erinevus muust loomariigist ...
 • Areneva ühistu käsiraamat 

  Värnik, Rando (koostaja); Kiisk, Taavi (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  Iga ühistu eesmärk peab olema edasi liikuda ning uutes tingimustes kohaneda. Selleks, et ühistu tegevus oleks omanikele-liikmetele kasulik, on vajalik luua arengut tagavad tingimused. Ehkki iga ühistu on omanäoline, siis ...
 • Ühistu juhtimise käsiraamat 

  Värnik, Rando (koostaja); Kiisk, Taavi (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  „Ühistu juhtimine on kordades suurem väljakutse kui seda on eraettevõtlus!“ Nii väidavad mitmed ühistu juhid. Ühistu juhtimise keerukus seisneb selles, et tuleb kindlustada ühistu kasutaja-omaniku poolt määratud ühistu ...
 • Ühistu nõukogu käsiraamat 

  Värnik, Rando (koostaja); Kiisk, Taavi (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ühistu nõukogu käsiraamatu eesmärk on pöörata enam tähelepanu sellele, kuidas me loome oma ühistutes omanike poolt „juhtimisvundamenti“. Vundament on kujund, mis iseloomustab kandvat rolli ja selle tugevus mõjutab ...
 • Ühistute finantseerimine ja ühishangete koostamine : teabematerjal 

  Värnik, Rando; Annus, Meelis; Murakas, Jaanus; Hunt, Üllas; Padjus, Brit; Nõmmann, Sulev; Tomingas, Rando; Nõmm, Ardo (Eesti Maaülikool, 2019)
  Väga erinevaid ühistuid esindavate inimestega koos aega veetes on ikka ja jälle küsimuseks kujunenud see, kuidas ühistu arengutegevusi finantseerida. Kuidas leida vajalikke rahalisi vahendeid ja finantseerimise lahendusi, ...
 • Ühisturundamine : teabematerjal 

  Värnik, Rando; Ohvril, Tiiu; Maasing, Birgit; Ats, Kerli; Frosch, Esta; Nõmmann, Sulev; Vall, Merle; Leitsmann, Liisi (Eesti Maaülikool, 2019)
  Ühisturundamine tekitab ikka ja jälle ohtralt küsimusi. Erinevad tootjad kinnitavad, et neid huvitaks koostöö ühise turundamise valdkonnas, aga samal ajal on tunne, et kuidas ma siis teen koostööd konkurendiga. Eks selline ...
 • Marketing și dezvoltarea produsului 

  Ohvril, Tiiu; Maasing, Birgit (Eesti Maaülikool, 2019)
  Estonia și Moldova sunt, în mare măsură, unite de o soartă similară. Am aparținut cândva Uniunii Sovietice, iar după obținerea independenței fiecare dintre noi și-a construit propriul stat, dezvoltându-și societatea și ...
 • Kohaliku toidu tootmine, töötlemine ja turustamine : lühike juhend kohaliku toidu väiketöötlemisega alustajale 

  Vetemaa, Airi; MIkk, Merit; Liivaauk, Pille; Lahesoo, Katri (Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus, 2007)
  Väljendil „kohalikul toit“ on erinevaid määratlusi. Kõige sagedamini mõeldakse selle all teatud geograafi lises piirkonnas, tarbimiskohast umbes 50-100 km raadiuses toodetud toitu. Arvestades Eesti väiksust, võib teatava ...
 • Hinnang teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiivi 2016/2284 lisas III toodud meetmete rakendamise võimalikkusele Eestis ning vastavate vähendamise meetmete efektiivsuse ja majandusliku tõhususe analüüs 

  Ariva, Jelena; Viira, Ants-Hannes (2019)
  Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile (EL) 2016/2284, mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist, peavad Euroopa Liidu (EL) liikmesriigid piirama oma aastaseid ...
 • Ühise põllumajanduspoliitika tulevikuanalüüs 

  Viira, Ants-Hannes; Pulver, Bruno; Matveev, Eduard; Ahermaa, Evelin; Aro, Kersti; Viileberg, Maris; Josing, Marje; Mõtte, Mati; Aruvee, Pille; Hein, Piret (2017)
  Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP) on Euroopa Liidu (EL) üks kesksemaid poliitikaid, mille eesmärgiks on tõsta põllumajanduse tootlikkust ja kindlustada põllumajandusega tegeleva rahvastikuosa rahuldav elatustase, ...
 • Eesti maaelu arengukava 2014–2020 prioriteetide 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 hindamise lõpparuanne 

  Mõtte, Mati (2017)
  Eesti Maaülikooli majandus-ja sotsiaalinstituut korraldas Maaeluministeeriumi tellimusel ajavahemikus 6. veebruarist 2017. aastal kuni 10. maini 2017. aastal „Eesti maaelu arengukava 2014–2020“ (edaspidi MAK ...
 • Eesti maaelu arengukava 2007–2013 järelhindamine : lõpparuanne 

  Civitta Eesti AS; Eesti Maaülikool. Majandus- ja sotsiaalinstituut (2016)
  Civitta Eesti AS koostöös Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudiga viis Maaeluministeeriumi tellimusel ajavahemikus 01.05.2016-29.12.2016 läbi Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) ...
 • Ülevaade seakasvatussektorist 

  Mõtte, Mati (koostaja); Aro, Kersti (koostaja) (2016)
  Olukord seakasvatussektoris on olnud keeruline alates 2012. aastast. Sealihaturu viis tasakaalust välja 2012. aastal Venemaa poolt kehtestatud impordikeeld nii Euroopa Liidu (EL) elusloomadele kui ...
 • Aiandussektori olukord ja arengueeldused 

  Runnel, Maria Isabel; Aro, Kersti; Mõtte, Mati (2016)
  Eesti aiandussektor on mitmekülgne, kuna hõlmab köögiviljade, puuviljade, marjade ja ilutaimede kasvatamise, töötlemise ja säilitamise valdkonda. Teadaolevalt on tootjate tegevusmaht äärmiselt varieeruv, mille tõttu tekivad ...

View more