Show simple item record

dc.contributor.advisorMõtte, Mati
dc.contributor.authorAkenpärg, Grete
dc.date.accessioned2017-11-10T07:51:08Z
dc.date.available2017-11-10T07:51:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3719
dc.descriptionMagistritöö Ökonoomika ja ettevõtluse õppekavalest
dc.description.abstractVäikeettevõtete arv on üha suurema osakaaluga Eesti ettevõtetest, toiduainetööstus mitmekesistunud ja konkurentsitihe ning majanduslik olukord muutuv. Käesoleva töö eesmärgiks on võrrelda majandussurutise aastatel (2009–2010) alustanud pagaritööstuste ettevõtete majandustulemusi majandussurutise järgsetel aastatel (2011–2012) alustanud ettevõtjate tulemustega ja hinnata turule tuleku aja seost saavutatud majandustulemustega aastaks 2015. Töös kasutatavad andmed põhinevad ettevõtete majandusaasta aruannetel. Majandusliku tulemuslikkuse näitajate (horisontaalanalüüs, suhtarvud) leidmiseks kasutati peamiselt programmi MS Office Excel. Töö tulemusena selgus, et ettevõtted, kes alustasid tegevust pärast majandussurutist sõltuvad rohkem laenudest ning riskivad rohkem. Ettevõtete areng on küll kiirem töötajate arvu kui ka müügitulu kasvu poolest, kuid aastaks 2015 teenitakse kahjumit. Selgub, et majanduskriisi ajal alustanud ettevõtjad on stabiilsemad ning teenivad kasumit. Töö tulemusi ei ole võimalik analoogsete töödega võrrelda, kuna need puuduvad.est
dc.description.abstractThe amount of small enterprises are growing and Estonian food industry is really competitive. Food industry has diversified and the economic situation changing. The aim of this thesis is to compare economic results between two groups of companies (the first group who started their activity during the economic crsisis and the second group who started after crisis) and to see how are they performed economically in 2015. Data is collected from company annual reports. Economic results are calculated with MS Office Excel. Result of this paper is that there is a difference in economic results of the starting time of companies. Companies who started their activity after economic crisis are more dependent on loans and they risk more. Also their revenue and development of company is better. Including sales and amount of employees, but there is no profit. Although values of ROA showed that the enterprises of the first group are more stable, they still have problems with good finance results. It is not possible to compare this research results with other findings because there is no similar research done.eng
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectmagistritöödest
dc.subjecttoiduainetööstusest
dc.subjectmajanduslangusest
dc.subjectettevõtlusest
dc.subjectkonkurentsest
dc.titleEttevõtte alustamise ajast tulenev majanduslik tulemuslikkus pagaritööstuse näitelest
dc.title.alternativeThe Business Financial Results Arising from Start-Up Time as Example of Bakerieseng
dc.typeThesis
dc.date.defensed2017-11-24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.