Show simple item record

dc.contributor.advisorHõimoja, Hardi
dc.contributor.authorAavik, Mihkel
dc.date.accessioned2017-06-12T10:11:30Z
dc.date.available2017-06-12T10:11:30Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3621
dc.descriptionBakalaureusetöö Tehnika ja tehnoloogia õppekavalet
dc.description.abstractKäesolevas bakalaureusetöös on käsitletud käsiajamiga meevurri automatiseerimist. See on ajendatud autori kodus paiknevast mõne-perelisest mesilast, kelle kärgedesse kogutud mett on vaja vurritamise teel kätte saada. Töö peamiseks eesmärgiks on sätitud meevurri automatiseerimine, et lihtsustada mee eraldamise protsessi. Selle saavutamiseks on püstitatud kuus alaeesmärki ja kaks lisaeesmärki. Töös käsitletakse vastava kirjanduse uurimist, teostatakse vajalikud arvutused meevurri käitamiseks, valitakse sobivad komponendid s.h muundur, mootor ja ülekandemehhanism, koostatakse juhtimispõhimõtted ja elektriskeem ning komplekteeritakse ajam ja esitatakse ülevaade projekti kulutustest. Arvutuste käigus selgus, et vurri käitamiseks vajalik võimsus on 90 W. Ülekandemehhanismi, milleks valiti rihmülekanne, mehaaniliste kadude tõttu tõusis see 95 W-i. Mootoriks valiti 180 W asünkroonmootor koos 370 W sagedusmuunduriga. Elektrilised komponendid ja ajami juhtnupud on paigutatud kohvrilaadsesse elektrikilpi, mida on võimalik vurrist eraldi transportida. Projekti kogumaksumus on ~300 eurot, kui sealhulgas pole arvestatud mootorit, ülekandes kasutatud rihmarattaid ja üksikuid väiksemaid komponente, mis olid autoril juba olemas või ei pidanud rahaliselt nende eest tasuma. Katsetuste käigus selgus, et komplekteeritud ajam töötab. Ühes sellega saab väita, et püstitatud eesmärgid said täidetud ja töö võib lugeda kordaläinuks.et
dc.description.abstractPresent bachelor thesis has the purpose of automating a hand-crank honey extractor, because the author has an apiary of some bee families at his home, whose honey, that is stored in honeycombs, needs to be collected by extraction. The main aim was to automate honey extractorin order to simplify the process. Six subgoals and two extra goals were set to achieve that. In the thesis literature was studied, calculations were made to find required power for the extractor to work, proper components were chosen, including converter, motor and transmissioon, controlling principles and electrical schemes were made and the whole drive was built. Also review of the expenses is given.The calculations showed that required power was 90 W. Due to losses in transmission, where belt transmission was chosen, required power raised to 95 W. 180 W induction motor with 370 W voltage frequency converter were chosen. Electrical components and controls were installed in switchboard that acts as briefcase, which can be transported separately from the extractor. The whole cost of the project is approximately 300 euros, but some components were aquired without charge. The tests showed that the drive is fully operational and with that can be concluded that the goals, which were set are achieved.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectautomatiseerimineet
dc.subjectelektriajamidet
dc.subjectmesindusinventaret
dc.subjectmeevurret
dc.titleMeevurri automatiseerimineet
dc.title.alternativeHoney Extractor Automatizationen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-14
dc.contributor.departmentEnergeetikaet


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record