Sub-communities

Collections

Recent Submissions

 • Veisefarmide bioturvalisuse kava koostamine : juhendmaterjal 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Nakkushaiguste ennetamine ja ohjamine peab olema igas farmis hästi läbi mõeldud ja planeeritud ...
 • Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. 2 osa. Liha töötlemine 

  Soidla, Riina; Kerner, Kristi; Laikoja, Katrin (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020)
  Toiduküllus kaubalettidel on jätnud mulje, et põllumajandustootmisega on kõik korras ja muretsemiseks pole põhjust. Paraku on selline mulje petlik, sest maailma rahvastiku kiire kasvu tõttu on toidupuudus juba praegu tegelik ...
 • Põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine 

  Jeremejeva, Julia; Kiiman, Heli; Piirsalu, Peep; Juul, Maris; Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Sigala pidamine. Sigala bioturvalisus. Bioturvalisus on hügieenimeetmete kompleks, mille eesmärgiks on vältida haigustekitajate ülekannet nakatunud loomadelt vastuvõtlikele loomadele, ühtlasi vältida ka haigustekitajate ...
 • Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2021" artiklite kogumik 

  Kass, Marko (peatoimetaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2021)
  Hea kaasteeline! Elame kiirete muutuste ajal. Haridusasutuste osalisele või täielikult distantsõppele üleminek on pannud kõiki aru saama kontaktõppe tähtsusest. Seda mitte ainult akadeemilisest aspektist, vaid ka ...
 • Supplementary table for Henno et al. in the Journal of Dairy Science with the title Effect of monensin on milk fatty acid profile in dairy cows and on the use of fatty acids for early diagnosis of elevated blood plasma concentrations of nonesterified fatty acids and hyperketonemia 

  Henno, Merike; Ling, Katri; Kaart, Tanel; Ariko, Tiia; Karis, Priit; Jaakson, Hanno; Kuusik, Sirje; Ots, Meelis (2021)
  The use of monensin to reduce health disorders associated with negative energy balance in transition cows is widely used. Precalving continuous-release monensin capsule administration affected postcalving milk FA profile ...
 • Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 

  Tali, Liilia (koostaja); Tähepõld, Katrin (koostaja); Sellis, Ell (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2020)
  Lambakasvatus Eestis on pigem ekstensiivne põllumajandusharu. Levinud on lammaste pidamine ainult rohusöödal nii suvel kui ka talvel, vähestel juhtudel antakse talvel teravilja lisaks. Enamik meil peetavatest lambatõugudest ...
 • Toidu säilimisaja määramine. 3. osa : toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa 

  Laikoja, Katrin; Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2020)
  Toidu käitlejal on kohustus tagada toidu ja selle käitlemise nõuetekohasus ning käitleja peab kasutama kõiki võimalusi nõuetekohasuse tagamiseks, muuhulgas ka säilitamisnõuetele vastavuse tagamiseks. Toidu säilitamisnõuded ...
 • Kalade taastootmise alased uuringud 2019. aastal : Keskkonnaministeeriumi töövõtulepingu 4-1/19/99 2019. aasta aruanne 

  Gross, Riho (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
  2019. aasta aruanne on osa 1995. aastal alanud pikaajalisest EMÜ VLI vesiviljeluse õppetooli koostööst Keskkonnaministeeriumi ja RMK Põlula kalakasvatustalitusega (varem Põlula Kalakasvatuskeskus ja RMK Põlula kalakasvat ...
 • Jõevähk ja teda ohustavad võõrvähiliigid 

  Kaldre, Katrin (koostaja); Hurt, Margo (koostaja); Paaver, Tiit (koostaja) (Eesti Loodusfoto, 2019)
  Levik. Jõevähi looduslik levila ulatub Loode-Venemaalt Atlandi ookeani rannikuni ja Vahemerest Põhja-Skandinaaviani. Inimene on tema levikut laiendanud, viies selle liigi näiteks ka Briti saartele, kus teda varem polnud. ...
 • Mahepõllumajanduslik linnukasvatus 

  Leming, Ragnar (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Ilves, Vello (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2020)
  Mahepõllumajanduslikus ehk ökoloogilises linnukasvatuses pannakse suurt rõhku lindude heaolule. Linnud peavad saama võimalikult liigiomaselt käituda, süüa liigiomast sööta. Eestis on peamine mahelinnukasvatusharu ...
 • Proceedings of the 13th Baltic Animal Breeding Conference : Pärnu, Estonia, 24-25 May 2007 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2007)
  The annual Baltic Animal Breeding Conference starts its fifth round. Over the twelve years, the goal of this conference series has been to promote research on scientific aspects of breeding of different livestock breeds, ...
 • Veel kord tõuaretusest. 4. raamat : 2009-2018 

  Saveli, Olev (Eesti Maaülikool; Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, 2018)
  Armas lugeja! Sinu (küllalt harva pöördun nii) käes on viimase (kaua võib!) kümne aasta (2009–2018) tegevuse ülevaade, mis on eelmise kolme väljaande „Personaalnimestik“ (1998), „Eesti vajab tõuaretust“ (2003) ja ...
 • Elust, olust ja tõuaretusest. 3. raamat 

  Saveli, Olev (Eesti Tõuloomakasvatuse Liit, 2008)
  Järg raamatutele "Põllumajandusdoktor professor Olev Saveli : personaalnimestik" (1998) ja "Eesti vajab tõuaretust" (2003).
 • Toidu säilimisaja määramine. 2. osa. (täiendatud ja parandatud väljaanne) : mikrobiolooglised näitajad toidugruppide kohta 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin (Eesti Maaülikooli toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2020)
  Toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumite määrus (Euroopa Komisjoni määrus (EÜ) nr 2073/2005 koos muudatustega) kehtestab toiduohutuskriteeriumid ning protsessi hügieenikriteeriumid teatud liiki toidule. Käesolev juhend ...
 • Histoloogia praktikum 

  Arend, Andres (koostaja); Aunapuu, Marina (koostaja) (Tartu Ülikool, 2017)
  Käesolev õppevahend “Histoloogia praktikum” on mõeldud abivahendiks arstiteaduskonna esimese kursuse üliõpilastele histoloogia praktikumide läbimisel. Õppevahend on koostatud praktikumi teemade kaupa, kusjuures iga teema ...
 • Praktiline kalakasvatus : vesiviljeluse ja kalanduse kutseõppevahend 

  Päkk, Priit (koostaja); Paaver, Tiit (koostaja) (Kalanduse Teabekeskus, 2020)
  Eesti kliima ei ole kalakasvatuseks eriti soodus. Soojaveeliste kalade jaoks on meie veed pikalt külmad, jahedaveeliste jaoks aga suved sagedasti liiga soojad. Üks võimalus luua kaladele sobiv keskkond on kasvatada neid ...
 • Juustude soolamine ja soola mõju kvaliteedile 

  Elias, Priit (BioCC, 2017)
  Toiduainete valmistamisel ja säilitamisel kasutatakse söögisoola, mis jaguneb peensoolaks, jämesoolaks, meresoolaks, nitritsoolaks ja madala naatriumi sisaldusega soolaks. Peen sool on puhas sool toiduainete ...
 • Abiks põllumajandussaaduste väikekäitlejale. 3 osa. Tera- ja kaunviljade ning õlikultuuride töötlemine 

  Unknown author (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2019)
  Kaastööd: Katrin Laikoja, Airi Vetemaa, Marje Viir, Krista Assi, Piret Rajasalu, Ilmar Tamm, Ilme Tupits, Ülle Tamm, Reine Koppel, Anne Ingver, Lea Narits, Ellen Pärn. Toimetaja: Airi Vetemaa
 • Abiks väikekäitlejale. 2 osa. Piim ja piima töötlemine 

  Unknown author (Põllumajandusministeerium, 2020)
  Töögrupp (2012. a väljaanne): Sirje Pajumägi, Katrin Laikoja, Andres Elias, Lembit Lepasalu, Vilma Tatar, Annemari Polikarpus, Hannes Mootse, Anna Pisponen, Väino Poikalainen (Eesti Maaülikool); Kaili Sillamaa, Eve Ader ...
 • Toidu keemilised ohud 

  Püssa, Tõnu (2020)
  Sihtrühm: toidu (väike)käitlejad. Eesmärk: Käitlejate teadlikkuse tõstmine toidu keemilistest ohtudest, nendega seotud õigusaktidest ja juhendmaterjalidest, ning ohtude vältimisest toidukäitlemisettevõttes, kajastamisest ...

View more