Recent Submissions

 • Põllumajandusloomade tõud 

  Tänavots, Alo (koostaja) (Akadeemiline Põllumajanduse Selts, 2021)
  Aegade jooksul on Eestisse sisse toodud mitmeid põllumajandusloomade tõuge, kelle tõunimede kirjutamises esineb lahknevusi. Tavapärasest erinevaid nimekujusid esineb nii riigiametite ning erialaseltside dokumentides ja ...
 • Listeria monocytogenes toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, 2018)
  L. monocytogenes on saastunud toiduga inimestele ülekanduv haigustekitaja, kes võib põhjustada raskekujulist haigust-listerioosi. Listerioos on eriti ohtlik riskirühmadesse kuuluvatele inimestele nagu väikelapsed, ...
 • Konservide ohutu tootmine 

  Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Käesolevas dokumendis tutvustatakse vähese happesusega (pH üle 4,6) konservide ohutu valmistamise põhimõtteid. Lisaks antakse lühiülevaade mikroorganismide hävimisest kuumutamisel/ steriliseerimisel, konservisisu ...
 • Salmonella spp. toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Salmonella perekonda kuuluvad bakterid põhjustavad salmonelloosi, mis on maailmas üks sagedamini esinev bakteriaalne toidumürgistus. Salmonella on kõige olulisem toidutekkeliste haiguspuhangute põhjustaja Eestis ning Euroopa ...
 • Biokirmed toidutootmise keskkonnas 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2021)
  Toidukäitlemisruumide pinnad on soodne koht biokirmete tekkeks, mistõttu on teadmised biokirmete olemusest, olulisusest, ennetamisest ja hävitamisest toiduohutuse tagamisel eriti olulised. Mati Roasto, EMÜ Toiduhügieeni ...
 • Jõevähk ja teda ohustavad võõrvähiliigid 

  Hurt, Margo (koostaja) (Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut, Vesiviljeluse õppetool, 2021)
  Levik. Jõevähi looduslik levila ulatub Loode-Venemaalt Atlandi ookeani rannikuni ja Vahemere maadest Põhja-Skandinaaviani. Inimese kaasabil on liigi levik mitmes suunas laienenud. Jõevähi seisund on Euroopas viimase 150 ...
 • Taimsete õlidega seotud keemilised ohud 

  Püssa, Tõnu (2020)
  Taimsete õlide (rasvadega) seotud keemilised ohud tulenevad kas nende ainete looduslikust esinemisest taimes või keskkonnas või tekivad õli tootmise, transpordi või säilitamise käigus. Õli keemiline koostis sõltub oluliselt ...
 • Koduloomade nimetused 

  Nahkur, Esta; Koll, Piia-Liisa; Järv, Eha; Rannamäe, Eve (2020)
  Loomade luud ja hambad ning nende fragmendid on arheoloogilistel väljakaevamistel sagedasteks leidudeks. Teaduslikuks tõlgendamiseks on vajalik need luud määrata skeletielement, võimalusel ka sugu ja vanus, kuid mis ...
 • A-hepatiidi viirus toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, 2020)
  A-hepatiit on väga nakkav, haiguse peiteperiood on keskmiselt 28-30 päeva. A-hepatiit on üle maailma levinud haigus, mis võib esineda nii üksikjuhtumite kui ka haiguspuhangutena. Eestisse tuuakse A-hepatiit eelkõige ...
 • Noroviirused toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, 2020)
  Noroviirused on kõige sagedasemad mitte-bakteriaalsete gastroenteriitide põhjustajad maailmas. Haiguse inkubatsiooniperiood on 10 kuni 50 tundi, keskmiselt 24 tundi. Kõige iseloomulikumateks haigustunnusteks on iiveldus ...
 • Energia- ja proteiinitarbe katmine mahelammaste söötmisel ning mahelambaliha biokvaliteet : lõpparuande põhiosa 

  Piirsalu, Peep; Samarütel, Jaak; Tölp, Silvi; Ilves, Aire (Eesti Maaülikool, 2015)
  Viimasel kümnel aastal on Eestis lammaste arvukus pidevalt kasvanud. Sealhulgas on pidevalt tõusnud Eestis ka mahelammaste üldarv ning mahelammaste osakaal lammaste üldarvust. Nii moodustasid mahetingimustes peetud ...
 • Lõpparuanne : karusloomakasvatuse uuring 

  Piirsalu, Peep; Mõtte, Mati; Arney, David; Nutt, Irje; Taaler, Liia (Eesti Maaülikool, 2016)
  Eestis on karusloomakasvatusega tegeldud alates 1924. aastast, mil loodi esimene hõberebasefarm Harjumaale Mustjõele. Esimesed sinirebased ja mingid (ameerika naarits) toodi Eestisse 1936. aastal, kui alustati nende ...
 • Staphylococcus aureus toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, 2019)
  Haigus ja nakatumine. Staphylococcus aureus (S. aureus) on oluline seetõttu, et võib toota enterotoksiine, mis põhjustavad sageli toidumürgistusi. Inimeste haigestumine toimub toksiinidest saastunud toidu söömise ...
 • Campylobacter spp. toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, 2019)
  Haigus ja nakatumine. Campylobacter spp. (edaspidi kampülobakter) on kõige sagedasem toidutekkeliste bakteriaalsete gastroenteriitide põhjustaja Eestis ja Euroopa Liidus. Kamülobakterenteriidi tavapärased sümptomid on ...
 • Piimafarmide bioturvalisus 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Farmis levivad nakkushaigused mõjutavad eeskätt loomade tervist ja heaolu. Nakkushaigustest ...
 • Toidu säilimisaja määramine. 1 osa (täiendatud ja parandatud väljaanne) 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2019)
  Käesolev juhend on välja töötatud selleks, et tutvustada toidu säilimisaegade määramise põhimõtteid ning meetodeid. Antakse ülevaade toidus mikroorganismide kasvu mõjutavatest teguritest ning jahetemperatuuridel säilitatavate ...
 • Veisefarmide bioturvalisuse kava koostamine : juhendmaterjal 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Nakkushaiguste ennetamine ja ohjamine peab olema igas farmis hästi läbi mõeldud ja planeeritud ...
 • Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. 2 osa. Liha töötlemine 

  Soidla, Riina; Kerner, Kristi; Laikoja, Katrin (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020)
  Toiduküllus kaubalettidel on jätnud mulje, et põllumajandustootmisega on kõik korras ja muretsemiseks pole põhjust. Paraku on selline mulje petlik, sest maailma rahvastiku kiire kasvu tõttu on toidupuudus juba praegu tegelik ...
 • Põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine 

  Jeremejeva, Julia; Kiiman, Heli; Piirsalu, Peep; Juul, Maris; Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Sigala pidamine. Sigala bioturvalisus. Bioturvalisus on hügieenimeetmete kompleks, mille eesmärgiks on vältida haigustekitajate ülekannet nakatunud loomadelt vastuvõtlikele loomadele, ühtlasi vältida ka haigustekitajate ...
 • Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2021" artiklite kogumik 

  Kass, Marko (peatoimetaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2021)
  Hea kaasteeline! Elame kiirete muutuste ajal. Haridusasutuste osalisele või täielikult distantsõppele üleminek on pannud kõiki aru saama kontaktõppe tähtsusest. Seda mitte ainult akadeemilisest aspektist, vaid ka ...

View more