Recent Submissions

 • Taimsete õlidega seotud keemilised ohud 

  Püssa, Tõnu (2020)
  Taimsete õlide (rasvadega) seotud keemilised ohud tulenevad kas nende ainete looduslikust esinemisest taimes või keskkonnas või tekivad õli tootmise, transpordi või säilitamise käigus. Õli keemiline koostis sõltub oluliselt ...
 • Koduloomade nimetused 

  Nahkur, Esta; Koll, Piia-Liisa; Järv, Eha; Rannamäe, Eve (2020)
  Loomade luud ja hambad ning nende fragmendid on arheoloogilistel väljakaevamistel sagedasteks leidudeks. Teaduslikuks tõlgendamiseks on vajalik need luud määrata skeletielement, võimalusel ka sugu ja vanus, kuid mis ...
 • A-hepatiidi viirus toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (2020)
  A-hepatiit on väga nakkav, haiguse peiteperiood on keskmiselt 28-30 päeva. A-hepatiit on üle maailma levinud haigus, mis võib esineda nii üksikjuhtumite kui ka haiguspuhangutena. Eestisse tuuakse A-hepatiit eelkõige ...
 • Noroviirused toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (2020)
  Noroviirused on kõige sagedasemad mitte-bakteriaalsete gastroenteriitide põhjustajad maailmas. Haiguse inkubatsiooniperiood on 10 kuni 50 tundi, keskmiselt 24 tundi. Kõige iseloomulikumateks haigustunnusteks on iiveldus ...
 • Energia- ja proteiinitarbe katmine mahelammaste söötmisel ning mahelambaliha biokvaliteet : lõpparuande põhiosa 

  Piirsalu, Peep; Samarütel, Jaak; Tölp, Silvi; Ilves, Aire (Eesti Maaülikool, 2015)
  Viimasel kümnel aastal on Eestis lammaste arvukus pidevalt kasvanud. Sealhulgas on pidevalt tõusnud Eestis ka mahelammaste üldarv ning mahelammaste osakaal lammaste üldarvust. Nii moodustasid mahetingimustes peetud ...
 • Lõpparuanne : karusloomakasvatuse uuring 

  Piirsalu, Peep; Mõtte, Mati; Arney, David; Nutt, Irje; Taaler, Liia (Eesti Maaülikool, 2016)
  Eestis on karusloomakasvatusega tegeldud alates 1924. aastast, mil loodi esimene hõberebasefarm Harjumaale Mustjõele. Esimesed sinirebased ja mingid (ameerika naarits) toodi Eestisse 1936. aastal, kui alustati nende ...
 • Staphylococcus aureus toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (2019)
  Haigus ja nakatumine. Staphylococcus aureus (S. aureus) on oluline seetõttu, et võib toota enterotoksiine, mis põhjustavad sageli toidumürgistusi. Inimeste haigestumine toimub toksiinidest saastunud toidu söömise ...
 • Campylobacter spp. toidupatogeenina 

  Roasto, Mati (2019)
  Haigus ja nakatumine. Campylobacter spp. (edaspidi kampülobakter) on kõige sagedasem toidutekkeliste bakteriaalsete gastroenteriitide põhjustaja Eestis ja Euroopa Liidus. Kamülobakterenteriidi tavapärased sümptomid on ...
 • Piimafarmide bioturvalisus 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Farmis levivad nakkushaigused mõjutavad eeskätt loomade tervist ja heaolu. Nakkushaigustest ...
 • Toidu säilimisaja määramine. 1 osa (täiendatud ja parandatud väljaanne) 

  Roasto, Mati; Laikoja, Katrin (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2019)
  Käesolev juhend on välja töötatud selleks, et tutvustada toidu säilimisaegade määramise põhimõtteid ning meetodeid. Antakse ülevaade toidus mikroorganismide kasvu mõjutavatest teguritest ning jahetemperatuuridel säilitatavate ...
 • Veisefarmide bioturvalisuse kava koostamine : juhendmaterjal 

  Kalmus, Piret (koostaja); Mõtus, Kerli (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2021)
  Nakkushaigused (infektsioonhaigused) kujunevad haigustekitaja (viirused, bakterid, seened, parasiidid) sattumisel organismi. Nakkushaiguste ennetamine ja ohjamine peab olema igas farmis hästi läbi mõeldud ja planeeritud ...
 • Abiks mahepõllumajandussaaduste väikekäitlejale. 2 osa. Liha töötlemine 

  Soidla, Riina; Kerner, Kristi; Laikoja, Katrin (Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, 2020)
  Toiduküllus kaubalettidel on jätnud mulje, et põllumajandustootmisega on kõik korras ja muretsemiseks pole põhjust. Paraku on selline mulje petlik, sest maailma rahvastiku kiire kasvu tõttu on toidupuudus juba praegu tegelik ...
 • Põllumajandusloomade pidamine, transport ja tapmine 

  Jeremejeva, Julia; Kiiman, Heli; Piirsalu, Peep; Juul, Maris; Soidla, Riina; Anton, Dea (Eesti Maaülikool, 2021)
  Sigala pidamine. Sigala bioturvalisus. Bioturvalisus on hügieenimeetmete kompleks, mille eesmärgiks on vältida haigustekitajate ülekannet nakatunud loomadelt vastuvõtlikele loomadele, ühtlasi vältida ka haigustekitajate ...
 • Terve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2021" artiklite kogumik 

  Kass, Marko (peatoimetaja); Eesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut (Eesti Maaülikool, 2021)
  Hea kaasteeline! Elame kiirete muutuste ajal. Haridusasutuste osalisele või täielikult distantsõppele üleminek on pannud kõiki aru saama kontaktõppe tähtsusest. Seda mitte ainult akadeemilisest aspektist, vaid ka ...
 • Supplementary table for Henno et al. in the Journal of Dairy Science with the title Effect of monensin on milk fatty acid profile in dairy cows and on the use of fatty acids for early diagnosis of elevated blood plasma concentrations of nonesterified fatty acids and hyperketonemia 

  Henno, Merike; Ling, Katri; Kaart, Tanel; Ariko, Tiia; Karis, Priit; Jaakson, Hanno; Kuusik, Sirje; Ots, Meelis (2021)
  The use of monensin to reduce health disorders associated with negative energy balance in transition cows is widely used. Precalving continuous-release monensin capsule administration affected postcalving milk FA profile ...
 • Mahepõllumajanduslik lambakasvatus 

  Tali, Liilia (koostaja); Tähepõld, Katrin (koostaja); Sellis, Ell (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2020)
  Lambakasvatus Eestis on pigem ekstensiivne põllumajandusharu. Levinud on lammaste pidamine ainult rohusöödal nii suvel kui ka talvel, vähestel juhtudel antakse talvel teravilja lisaks. Enamik meil peetavatest lambatõugudest ...
 • Toidu säilimisaja määramine. 3. osa : toidu säilitamisnõuded toidugruppide kaupa 

  Laikoja, Katrin; Roasto, Mati (Eesti Maaülikool, toiduhügieeni ja rahvatervise õppetool, 2020)
  Toidu käitlejal on kohustus tagada toidu ja selle käitlemise nõuetekohasus ning käitleja peab kasutama kõiki võimalusi nõuetekohasuse tagamiseks, muuhulgas ka säilitamisnõuetele vastavuse tagamiseks. Toidu säilitamisnõuded ...
 • Kalade taastootmise alased uuringud 2019. aastal : Keskkonnaministeeriumi töövõtulepingu 4-1/19/99 2019. aasta aruanne 

  Gross, Riho (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
  2019. aasta aruanne on osa 1995. aastal alanud pikaajalisest EMÜ VLI vesiviljeluse õppetooli koostööst Keskkonnaministeeriumi ja RMK Põlula kalakasvatustalitusega (varem Põlula Kalakasvatuskeskus ja RMK Põlula kalakasvat ...
 • Jõevähk ja teda ohustavad võõrvähiliigid 

  Kaldre, Katrin (koostaja); Hurt, Margo (koostaja); Paaver, Tiit (koostaja) (Eesti Loodusfoto, 2019)
  Levik. Jõevähi looduslik levila ulatub Loode-Venemaalt Atlandi ookeani rannikuni ja Vahemerest Põhja-Skandinaaviani. Inimene on tema levikut laiendanud, viies selle liigi näiteks ka Briti saartele, kus teda varem polnud. ...
 • Mahepõllumajanduslik linnukasvatus 

  Leming, Ragnar (koostaja); Jeremejeva, Julia (koostaja); Ilves, Vello (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2020)
  Mahepõllumajanduslikus ehk ökoloogilises linnukasvatuses pannakse suurt rõhku lindude heaolule. Linnud peavad saama võimalikult liigiomaselt käituda, süüa liigiomast sööta. Eestis on peamine mahelinnukasvatusharu ...

View more