Now showing items 21-40 of 119

 • Species lists of 14 Estonian coastal meadow sites with different management history 

  Kose, Marika; Kaljund, Karin; Kattai, Kaili (EMU DSpace, 2015)
  The data were collected during July-August 2015 in locations with coordinates in dataset. The sites have unique names and their management has been evaluated as permanently managed, restored before 2005 and restored after ...
 • Mesilaste korjetaimed ja taimede tolmeldamine mesilaste abil 

  Riis, Marje; Karise, Reet (Eesti Mesinike Liit, 2015)
  Mesilasperede edukaks pidamiseks on lisaks mesilaspere bioloogia ja hooldusvõtete tundmisele vajalik teada ja tähtsustada ka mesilasperede ümbruses olevat korjemaad. Korjemaa hindamiseks on omakorda vaja tunda ...
 • Mesilasvaha ja kärjemajandus 

  Karise, Reet (koostaja); Kozlov, Sergei (koostaja); Riis, Marje (koostaja); Kiiker, Tiina (koostaja); Sarap, Allan (koostaja); Taal, Aili (koostaja); Taal, Tõnis (koostaja) (Eesti Mesinike Liit, 2016)
  Mesilaspere hooldamisvõtete juures omab suurt tähtsust, kui hästi mesinik oskab mesilaspere vahaeritusvõimet ära kasutada ‒ varuda vajamineva hulga kärgi ja mittekõlblikud kärjed igal aastal vahaks sulatada ning vahetada ...
 • Võrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs : aruanne 

  Bernotas, Priit (koostaja); Teesalu, Paul (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesolev aruanne võtab kokku 2019. aasta kalandusuuringud Võrtsjärvel, vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vahel sõlmitud lepingule, mille alusel olid töö peamisteks ...
 • Post-soviet changes in nitrogen and phosphorus stoichiometry in two large non-stratified lakes and the impact on phytoplankton 

  Nõges, Tiina; Janatian, Nasime; Laugaste, Reet; Nõges, Peeter (Elsevier, 2020)
  The post-soviet period in Eastern Europe brought about fast changes in economy, land use, and environmental protection, whereas legacy effects of the previous era of heavy contamination continued emerging in the status of ...
 • Aasta muld 2021. Rähkmuld : [teavik ja postkaart] 

  Leedu, Enn; Astover, Alar; Penu, Priit; Kikas, Tambet (Eesti Maaülikool, 2020)
  Rähkmullad moodustavad 4,7% kogu Eesti mullastikust ja 9% põllumaast, gleistunud rähkmullad vastavalt 1,6 ja 2,1%. Rähkmuldade peamine levikuala on Põhja- ja Loode- Eesti ning saared. Ülekaalus on need Harju, Lääne ja ...
 • Kliimamuutuste mõju uuring Eesti väikejärvedele 

  Ott, Ingmar; Laarmaa, Ronald; Maileht, Kairi; Timm, Henn; Lehtpuu, Maili; Krause, Teet; Palm, Anu; Meesak, Eva (2020)
  Ilmastikumuutused on väga laiahaardelised ja mõjutavad kõiki Maa ökosüsteeme. Ühe põhilise kasvuhoonegaasi, süsihappegaasi (CO2), kontsentratsioon võib 2050. aastateks kahekordistuda, ületades 700 ppm (George 2010) ning ...
 • Lõpparuanne : Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames läbiviidava uuringu „Korjetaimede seemnesegude väljatöötamine“ täitmise kohta 2016-2019. a. : töövõtuleping nr 303 

  Talgre, Liina (koostaja); Keres, Indrek (koostaja); Madsen, Helena (koostaja) (Maaeluministeerium, 2020)
  Suur osa inimeste toidust on otseselt või kaudselt seotud putuktolmlemisega, samuti mõjutavad tolmeldajad elurikkust laiemalt. Seetõttu on väga oluline soodustada mesilaselaadsete arvukust. Järjest intensiivsem põllumajandus ...
 • Siseveekogud : õpik kõrgkoolidele 

  Järvalt, Ain; Järvekülg, Rein; Kisand, Anu; Mäemets, Helle; Ott, Ingmar; Panksep, Kristel; Pedusaar, Tiia; Tammert, Helen; Timm, Henn; Tuvikene, Arvo; Tuvikene, Lea; Tõnno, Ilmar; Vilbaste, Sirje; Ott, Ingmar (koostaja); Timm, Henn (koostaja) (Kalanduse teabekeskus, 2020)
  Inimeste kõige tavalisemad seosed siseveekogudega on matkamine, kalapüük, suplemine, janu kustutamine ja taimede kastmine. Et veekogude ääres viibimine mõjub paljudele rahustavalt, on jõgedel-järvedel miljonivaadete kaudu ...
 • Manure sampling instructions 

  Myrbeck, Åsa; Rodhe, Lena; Hellstedt, Maarit; Kulmala, Airi; Laakso, Johanna; Lehn, Friederike; Nørregaard Hansen, Martin; Luostarinen, Sari (Eesti Maaülikool, 2019)
  These instructions for manure sampling were formulated within the project Manure Standards (Advanced manure Standards for sustainable nutrient management and reduced emissions, Interreg Project No #R057) with the aim of ...
 • How to make the most of manure? : Handbook on good manure management practices 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2019)
  Manure is a valuable resource that should be managed efficiently to make use of its valuable nutrients and to minimize losses. Besides nutrients, manure is also a source of organic matter that is vital for good soil quality. ...
 • Sõnniku proovivõtmise juhend 

  Myrbeck, Åsa; Rodhe, Lena; Hellstedt, Maarit; Kulmala, Airi; Laakso, Johanna; Lehn, Friederike; Nørregaard Hansen, Martin; Luostarinen, Sari (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev sõnnikuproovide võtmise juhend on koostatud projekti „Sõnnikustandardite arendamine parendamaks jätkusuutlikku toitainete kasutamist ja vähendamaks saasteainete emissioone“ (Interreg projekt Nr #R057) raames, ...
 • Kuidas sõnnikut kõige otstarbekamalt kasutada? : käsiraamat sõnnikukäitlemise headest tavadest 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2019)
  Sõnnik on väärtuslik ressurss, mida peaks efektiivselt käitlema, kasutamaks ära selle toitainete väärtust ja vähendamaks kadusid. Lisaks toitainetele on sõnnik ka orgaanilise aine allikas, millel on tähtis roll mulla ...
 • Storm impacts on phytoplankton community dynamics in lakes 

  Stockwell, Jason D.; Doubek, Jonathan P.; Adrian, Rita; Anneville, Orlane; Carey, Cayelan C.; Carvalho, Laurence; De Senerpont Domis, Lisette N.; Dur, Gaël; Frassl, Marieke A.; Grossart, Hans-Peter; Ibelings, Bas W.; Lajeunesse, Marc J.; Lewandowska, Aleksandra M.; Llames, María E.; Matsuzaki, Shin-Ichiro S.; Nodine, Emily R.; Nõges, Peeter; Patil, Vijay P.; Pomati, Francesco; Rinke, Karsten; Rudstam, Lars G.; Rusak, James A.; Salmaso, Nico; Seltmann, Christian T.; Straile, Dietmar; Thackeray, Stephen J.; Thiery, Wim; Urrutia-Cordero, Pablo; Venail, Patrick; Verburg, Piet; Woolway, R. Iestyn; Zohary, Tamar; Andersen, Mikkel R.; Bhattacharya, Ruchi; Hejzlar, Josef; Janatian, Nasime; Kpodonu, Alfred T. N. K.; Williamson, Tanner J.; Wilson, Harriet L. (Wiley, 2020)
  In many regions across the globe, extreme weather events such as storms have increased in frequency, intensity, and duration due to climate change. Ecological theory predicts that such extreme events should have large ...
 • Atmospheric stilling offsets the benefits from reduced nutrient loading in a large shallow lake 

  Janatian, Nasime; Olli, Kalle; Cremona, Fabien; Laas, Alo; Nõges, Peeter (Wiley, 2019)
  As part of a global phenomenon, a 30% decrease in average wind speed since 1996 in southern Estonia together with more frequent easterly winds resulted in 47% decrease in bottom shear stress in the large (270 km2), shallow ...
 • LIFE Viva Grass recommendations on ecosystem-based planning and grassland management 

  Ruskule, Anda; Gulbinas, Justas; Prižavoite, Dana; Bojārs, Edgars; Veidemane, Kristīna; Morkvėnas, Žymantas; Kuris, Merle; Remmelgas, Laura; Nikodemus, Oļģerts; Villoslada Peciña, Miguel; Sepp, Kalev (Baltic Environmental Forum, 2019)
  Grasslands are among the most biologically diverse ecosystems in the world, providing a wide range of the ecosystem services essential for human welfare, e.g. biomass production for grazing animals, carbon storage, flood ...
 • Väetamise ABC 

  Kanger, Jaan; Kevvai, Toomas; Kevvai, Leonhard; Kärblane, Heino; Astover, Alar; Ilumäe, Ene; Lauringson, Enn; Loide, Valli; Penu, Priit; Rooma, Livi; Sepp, Karli; Talgre, Liina; Tamm, Uno (Põllumajandusuuringute Keskus, 2014)
  Käesolev vihik on oluliselt täiendatud trükk 1998-nda aasta väljaandest. Põhjalikumalt on lahti kirjutatud, haljasväetisi, külvikordi ja viljavaheldust, sõnniku kasutamist ning väetamise majanduslikku tasuvust käsitlevad ...
 • Estonian bumblebees 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Agricultural Research Centre, 2014)
  Bumblebees – who are they and what do they look like? Bumblebees are insects with a burly, furry and colourful appearance. They are members of the bee genus Bombus in the family Apidae. People have given them different ...
 • Eesti kimalased 2017 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Põllumajandusuuringute Keskus, 2017)
  Kes on kimalased ja millised nad välja näevad? Kimalased on kogukad, karvased ja värvilised kiletiivaliste seltsi mesilaslaste sugukonda kuuluvad putukad. Nad on rahva seas tuntud kui maamesilased, metsmesilased ja ...
 • Eesti kimalased 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Põllumajandusuuringute Keskus, 2012)
  Kes on kimalased ja millised nad välja näevad? Kimalased on kogukad, karvased ja värvilised kiletiivaliste seltsi mesilaslaste sugukonda kuuluvad putukad. Nad on rahva seas tuntud kui maamesilased, metsmesilased ja ...