Now showing items 1-4 of 4

 • Eesti kimalased 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Põllumajandusuuringute Keskus, 2012)
  Kes on kimalased ja millised nad välja näevad? Kimalased on kogukad, karvased ja värvilised kiletiivaliste seltsi mesilaslaste sugukonda kuuluvad putukad. Nad on rahva seas tuntud kui maamesilased, metsmesilased ja ...
 • Kliimamuutuse mõju veeökosüsteemidele ning põhjaveele Eestis ja sellest tulenevad veeseireprogrammi võimalikud arengusuunad : kirjanduse ülevaade 

  Nõges, Peeter; Jaagus, Jaak; Järvet, Arvo; Nõges, Tiina; Laas, Alo (2012)
  Euroopa Liidu (EL) veepoliitika raamdirektiiv 2000/60/EU (http://www.envir.ee/vmk/vpr) kehtestab ühtse raamistiku vee kaitse ja kasutamise korraldamiseks EL-is. Direktiivi peamiseks väljundiks on veemajanduskava ning ...
 • Looduslikud vahendid mahepõllumajanduslikus taimekaitses 

  Luik, Anne (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2012)
  Aineringes on taimedega seotud paljud organismid – seened, bakterid, lestad, putukad jt. Osa neist võib arvuka esinemise korral põhjustada taimede hukku või olulist kahjustust, mistõttu neid nimetataksegi taimekahju ...
 • Mahepõllumajanduslik köögiviljakasvatus 

  Põldma, Priit; Moor, Ulvi (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Väikestel ja vähe põllutöömasinaid kasutavatel maheköögiviljakasvatajatel on sageli probleemiks põldude suur umbrohtumus, suur töömaht ja ebarahuldavad majandustulemused. Köögivilja kasvupinnad on maheviljelejatel ...