Now showing items 101-120 of 121

 • Rannikuala integreeritud korralduskava Lääne-Viru testalal 

  Kuusik, Maila (koostaja); Pikner, Tarmo (koostaja); Printsmann, Anu (koostaja); Raet, Janar (koostaja) (2018)
  SustainBaltic projekt, st Rannikuala integreeritud korralduskavad toetamaks rannikualade ja mere sotsiaal-ökoloogilisi võrgustikke Läänemere regioonis, teostati 27 kuu jooksul 2016-2018. SustainBaltic (CB354) on rahastatud ...
 • Rändvähi (Gmelinoides fasciatus) kui ohtliku invasiivse liigi levikupotentsiaal ning tähtsus kalade toiduobjektina 

  Tuvikene, Arvo; Timm, Henn; Teesalu, Paul; Seller, Siim; Voode, Margus; Timm, Tarmo (2021)
  Rändvähk siirati Peipsisse 1970. aastate alguses Venemaa kalateadlaste soovitusel, et suurendada kalade toiduvarusid. Paraku muutus ta seal kiiresti invasiivseks ning põhjustab tänapäeval halba bioseisundit Euroopa ...
 • Rohusööda toiteväärtus 

  Tamm, Uno (Eesti Põllumajandusülikool, 2005)
  Veisekasvatus on Eesti põllumajanduses eelistatud tootmisharu, kus kulutused rohusöötadele määravad suures osas tootmise tulukuse. Rohusöödad, olles veiste põhisöödad, peavad võimaldama veiste söötmise korralduse nii, ...
 • Seasonal data on phytoplankton, zooplankton and zooplankton feeding from Lake Peipsi (Estonia) 

  Agasild, Helen; Panksep, Kristel; Tõnno, Ilmar; Blank, Kätlin; Kõiv, Toomas; Freiberg, René; Laugaste, Reet; Jones, Roger I.; Nõges, Peeter; Nõges, Tiina (EMU DSpace, 2019)
  Abstract of the article : The coexistence of potentially toxic bloom-forming cyanobacteria (CY) and generally smaller-sized grazer communities has raised the question of zooplankton (ZP) ability to control harmful ...
 • Siseveekogud : õpik kõrgkoolidele 

  Järvalt, Ain; Järvekülg, Rein; Kisand, Anu; Mäemets, Helle; Ott, Ingmar; Panksep, Kristel; Pedusaar, Tiia; Tammert, Helen; Timm, Henn; Tuvikene, Arvo; Tuvikene, Lea; Tõnno, Ilmar; Vilbaste, Sirje; Ott, Ingmar (koostaja); Timm, Henn (koostaja) (Kalanduse teabekeskus, 2020)
  Inimeste kõige tavalisemad seosed siseveekogudega on matkamine, kalapüük, suplemine, janu kustutamine ja taimede kastmine. Et veekogude ääres viibimine mõjub paljudele rahustavalt, on jõgedel-järvedel miljonivaadete kaudu ...
 • Soil sequences atlas. 2 

  Glina, Bartłomiej; Mendyk, Łukasz; Bogacz, Adam; OrzechowskI, Mirosław; Sowiński, Paweł; Smólczyński, Sławomir; Kalisz, Barbara; Świtoniak, Marcin; Hulisz, Piotr; Reintam, Endla; Astover, Alar; Shanskiy, Merrit; Kõlli, Raimo; Vaisvalavičius, Rimantas; Volungevičius, Jonas; Buivydaitė, Vanda; Gregorauskienė, Virgilija; Sewerniak, Piotr; Jankowski, Michał; Dąbrowski, Michał; Jasińska, Justyna; Pollmann, Thomas; Junge, Birte; Giani, Luise; Penížek, Vít; Zádorová, Tereza; Němeček, Karel; Novák, Tibor József; Mester, Tamás; Balla, Dániel; Szabó, György; Karklins, Aldis; Kasparinskis, Raimonds; Krievans, Maris; Jaworski, Tomasz; Pietrzak, Damian; Pindral, Sylwia; Saksa, Martin; Skalský, Rastislav; Czigány, Szabolcs; Fábián, Szabolcs Ákos; Nagy, Gábor; Repe, Blaž; Uzarowicz, Łukasz (Machina Druku, 2018)
  This is the second book in the series of Soil Sequence Atlases. The first volume was published in 2014. Main pedogeographic features are presented in the form of sequences to give a comprehensive picture of soils - their ...
 • Sõnniku proovivõtmise juhend 

  Myrbeck, Åsa; Rodhe, Lena; Hellstedt, Maarit; Kulmala, Airi; Laakso, Johanna; Lehn, Friederike; Nørregaard Hansen, Martin; Luostarinen, Sari (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev sõnnikuproovide võtmise juhend on koostatud projekti „Sõnnikustandardite arendamine parendamaks jätkusuutlikku toitainete kasutamist ja vähendamaks saasteainete emissioone“ (Interreg projekt Nr #R057) raames, ...
 • Spatial development plan for the coastal area between Hara peninsula and Ristinina : ICZM plan for the Läänemaa case area 

  Kull, Anne (koostaja); Palginõmm, Valdeko (koostaja); Semm, Maaria (koostaja); Tomson, Pille (koostaja) (2017)
  Project partners: LP - University of Turku, Estonian University of Life Sciences, Finnish Environment Institute, Tallinn University, Regional Council of Satakunta.
 • Species lists of 14 Estonian coastal meadow sites with different management history 

  Kose, Marika; Kaljund, Karin; Kattai, Kaili (EMU DSpace, 2015)
  The data were collected during July-August 2015 in locations with coordinates in dataset. The sites have unique names and their management has been evaluated as permanently managed, restored before 2005 and restored after ...
 • Storm impacts on phytoplankton community dynamics in lakes 

  Stockwell, Jason D.; Doubek, Jonathan P.; Adrian, Rita; Anneville, Orlane; Carey, Cayelan C.; Carvalho, Laurence; De Senerpont Domis, Lisette N.; Dur, Gaël; Frassl, Marieke A.; Grossart, Hans-Peter; Ibelings, Bas W.; Lajeunesse, Marc J.; Lewandowska, Aleksandra M.; Llames, María E.; Matsuzaki, Shin-Ichiro S.; Nodine, Emily R.; Nõges, Peeter; Patil, Vijay P.; Pomati, Francesco; Rinke, Karsten; Rudstam, Lars G.; Rusak, James A.; Salmaso, Nico; Seltmann, Christian T.; Straile, Dietmar; Thackeray, Stephen J.; Thiery, Wim; Urrutia-Cordero, Pablo; Venail, Patrick; Verburg, Piet; Woolway, R. Iestyn; Zohary, Tamar; Andersen, Mikkel R.; Bhattacharya, Ruchi; Hejzlar, Josef; Janatian, Nasime; Kpodonu, Alfred T. N. K.; Williamson, Tanner J.; Wilson, Harriet L. (Wiley, 2020)
  In many regions across the globe, extreme weather events such as storms have increased in frequency, intensity, and duration due to climate change. Ecological theory predicts that such extreme events should have large ...
 • Taimekasvatuse alased uuringud Eestis 2017 

  Tupits, Ilme (toimetaja); Tamm, Sirje (toimetaja); Tamm, Ülle (toimetaja); Toe, Anu (toimetaja) (Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2017)
  Kogumik ilmus teaduskonverentsiks Taimekasvatus 2017. Autoriõigus kuulub Eesti Taimekasvatuse Instituudile ja Eesti Maaülikoolile, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning ...
 • Urban green space management : manual for local municipalities 

  Jürisoo, Liina (editor); Unt, Anna-Liisa (editor); Bell, Simon (editor); Balicka, Jekaterina (editor) (Eesti Maaülikool, 2014)
  One of the goals of the project “GreenMan” (ELRI-177) is to develop a system for managing urban green areas in the border regions of Estonia, Latvia and Russia while enhancing the cooperation between specialists in urban ...
 • Uudse angerjamõrrasüsteemi katsetamine Võrtsjärvel 

  Bernotas, Priit; Silm, Maidu; Järvalt, Ain; Tuvikene, Arvo; Zirk, Jüri; Eist, Andi; Konoplitski, Jüri (2018)
  Euroopa angerjaid (Anguilla anguilla) on Võrtsjärve asustatud 1956. aastast saadik. Kui 50ndatel alguse saanud traditsioon teenis algselt pigem püügivaru pakkumise eesmärki, on asustamisel tänapäeval ka oluline looduskaitseline ...
 • Väetamise ABC 

  Kanger, Jaan; Kevvai, Toomas; Kevvai, Leonhard; Kärblane, Heino; Astover, Alar; Ilumäe, Ene; Lauringson, Enn; Loide, Valli; Penu, Priit; Rooma, Livi; Sepp, Karli; Talgre, Liina; Tamm, Uno (Põllumajandusuuringute Keskus, 2014)
  Käesolev vihik on oluliselt täiendatud trükk 1998-nda aasta väljaandest. Põhjalikumalt on lahti kirjutatud, haljasväetisi, külvikordi ja viljavaheldust, sõnniku kasutamist ning väetamise majanduslikku tasuvust käsitlevad ...
 • Veisjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Verevi järv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Viitna Pikkjärv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • Võrtsjärve kalavarude seisund ja Eesti angerjamajandamiskava täitmise analüüs : aruanne 

  Bernotas, Priit (koostaja); Teesalu, Paul (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2020)
  Käesolev aruanne võtab kokku 2019. aasta kalandusuuringud Võrtsjärvel, vastavalt Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vahel sõlmitud lepingule, mille alusel olid töö peamisteks ...
 • Water satability of soil aggregates in a 50-year-old soil formation experiment on calcareous glacial till 

  Are, Mihkel; Kauer, Karin; Kaart, Tanel; Selge, Are; Astover, Alar; Reintam, Endla (Pleiades Publishing, Ltd., 2020)
  Soil formation on the human time scale is immensely time consuming, although it can be significantly accelerated through the effects of vegetation. The content of water-stable aggregates (WSAs) is a useful indicator for ...