Now showing items 91-110 of 119

 • Otsekülvi mõju mulla kvaliteedile Eesti tootmispõldudel 

  Reintam, Endla; Sutri, Merit; Kahu, Greete; Are, Mihkel; Stagerescu, Gheorge; Selge, Are (Eesti Maaülikool; Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2018)
  Finding out the best agricultural management practices for certain climatic regions and soils is crucial to maintain soils quality. One of the practices, to stop soil erosion, reduce leaching and increase soil organic ...
 • Phytoplankton responses to meteorological and hydrological forcing at decadal to seasonal time scales 

  Janatian, Nasime; Olli, Kalle; Nõges, Peeter (Springer Nature, 2021)
  One of the challenges for predicting global change effects on aquatic ecosystems is the vague understanding of the mechanisms of multiple controlling factors affecting phytoplankton dynamics at different time scales. ...
 • Pilsētas zaļãs zonas apsaimniekošana : rokasgrāmata vietējām pašvaldībām 

  Jürisoo, Liina (toimetaja); Unt, Anna-Liisa (toimetaja); Bell, Simon (toimetaja); Balicka, Jekaterina (toimetaja) (Eesti Maaülikool, 2014)
  Viens no projekta „GreenMan”(ELRI-177) mērķiem ir attīstīt pilsētas zaļo zonu apsaimniekošanas sistēmu Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežu reģionos, veicinot sadarbību starp pilsētas zaļo zonu plānošanas speciālistiem ...
 • Pinnavee seisundi hindamine, võrdlusveekogumid ja pinnavee seisundi klassipiirid bioloogiliste kvaliteedielementide järgi : Keskkonnaministeeriumiga sõlmitud lepingulise uurimuse aruanne 

  Ott, Ingmar (2010)
  Aruanne koondab hetkel olemasolevat kompetentsi ja teavet siseveekogude seisundi hindamisest. Materjal täiendab olemasolevat Keskkonnaministri määrust (Pinnaveekogumite…, 2009). Aruande lisades, eraldi failides, esitatakse ...
 • Post-soviet changes in nitrogen and phosphorus stoichiometry in two large non-stratified lakes and the impact on phytoplankton 

  Nõges, Tiina; Janatian, Nasime; Laugaste, Reet; Nõges, Peeter (Elsevier, 2020)
  The post-soviet period in Eastern Europe brought about fast changes in economy, land use, and environmental protection, whereas legacy effects of the previous era of heavy contamination continued emerging in the status of ...
 • Põllumajandusmaa mitmekesisus 

  Veromann, Eve; Kaasik, Riina (Eesti Maaülikool, 2019)
  Põllumajandusmaastiku kasutamise intensiivistumine on põhjustanud drastilise bioloogilise mitmekesisuse vähenemise ja pool-looduslike elupaikade kadumise (Butchart jt, 2010; Geiger jt, 2010). Oluliselt on suurenenud põldude ...
 • Proceedings of the conference "Nature Conservation Beyond 2010" : May 27-29, Tallinn, 2010 

  Unknown author (Estonian University of Life Sciences, 2010)
  HISTORY OF NATURE CONSERVATION IN ESTONIA. The historical development of nature conservation ideas can be divided into a number of phases. A simple division identi - fies five phases in the international development of ...
 • Programm and book of abstracts of the 6th International Swan Symposium : 16–19 Oct 2018 Tartu, Estonia 

  Luigujõe, Leho (editor); Eesti Maaülikool. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (Eesti Maaülikool, 2018)
  Welcome to Tartu 6th International Swan Symposium Main building of Estonian University of Life Sciences, Kreutzwaldi 1, Tartu, Estonia: 16–19 October 2018. We warmly welcome you to Tartu for the 6th International Swan ...
 • Rannikuala integreeritud korralduskava Lääne-Viru testalal 

  Kuusik, Maila (koostaja); Pikner, Tarmo (koostaja); Printsmann, Anu (koostaja); Raet, Janar (koostaja) (2018)
  SustainBaltic projekt, st Rannikuala integreeritud korralduskavad toetamaks rannikualade ja mere sotsiaal-ökoloogilisi võrgustikke Läänemere regioonis, teostati 27 kuu jooksul 2016-2018. SustainBaltic (CB354) on rahastatud ...
 • Rändvähi (Gmelinoides fasciatus) kui ohtliku invasiivse liigi levikupotentsiaal ning tähtsus kalade toiduobjektina 

  Tuvikene, Arvo; Timm, Henn; Teesalu, Paul; Seller, Siim; Voode, Margus; Timm, Tarmo (2021)
  Rändvähk siirati Peipsisse 1970. aastate alguses Venemaa kalateadlaste soovitusel, et suurendada kalade toiduvarusid. Paraku muutus ta seal kiiresti invasiivseks ning põhjustab tänapäeval halba bioseisundit Euroopa ...
 • Rohusööda toiteväärtus 

  Tamm, Uno (Eesti Põllumajandusülikool, 2005)
  Veisekasvatus on Eesti põllumajanduses eelistatud tootmisharu, kus kulutused rohusöötadele määravad suures osas tootmise tulukuse. Rohusöödad, olles veiste põhisöödad, peavad võimaldama veiste söötmise korralduse nii, ...
 • Seasonal data on phytoplankton, zooplankton and zooplankton feeding from Lake Peipsi (Estonia) 

  Agasild, Helen; Panksep, Kristel; Tõnno, Ilmar; Blank, Kätlin; Kõiv, Toomas; Freiberg, René; Laugaste, Reet; Jones, Roger I.; Nõges, Peeter; Nõges, Tiina (EMU DSpace, 2019)
  Abstract of the article : The coexistence of potentially toxic bloom-forming cyanobacteria (CY) and generally smaller-sized grazer communities has raised the question of zooplankton (ZP) ability to control harmful ...
 • Siseveekogud : õpik kõrgkoolidele 

  Järvalt, Ain; Järvekülg, Rein; Kisand, Anu; Mäemets, Helle; Ott, Ingmar; Panksep, Kristel; Pedusaar, Tiia; Tammert, Helen; Timm, Henn; Tuvikene, Arvo; Tuvikene, Lea; Tõnno, Ilmar; Vilbaste, Sirje; Ott, Ingmar (koostaja); Timm, Henn (koostaja) (Kalanduse teabekeskus, 2020)
  Inimeste kõige tavalisemad seosed siseveekogudega on matkamine, kalapüük, suplemine, janu kustutamine ja taimede kastmine. Et veekogude ääres viibimine mõjub paljudele rahustavalt, on jõgedel-järvedel miljonivaadete kaudu ...
 • Soil sequences atlas. 2 

  Glina, Bartłomiej; Mendyk, Łukasz; Bogacz, Adam; OrzechowskI, Mirosław; Sowiński, Paweł; Smólczyński, Sławomir; Kalisz, Barbara; Świtoniak, Marcin; Hulisz, Piotr; Reintam, Endla; Astover, Alar; Shanskiy, Merrit; Kõlli, Raimo; Vaisvalavičius, Rimantas; Volungevičius, Jonas; Buivydaitė, Vanda; Gregorauskienė, Virgilija; Sewerniak, Piotr; Jankowski, Michał; Dąbrowski, Michał; Jasińska, Justyna; Pollmann, Thomas; Junge, Birte; Giani, Luise; Penížek, Vít; Zádorová, Tereza; Němeček, Karel; Novák, Tibor József; Mester, Tamás; Balla, Dániel; Szabó, György; Karklins, Aldis; Kasparinskis, Raimonds; Krievans, Maris; Jaworski, Tomasz; Pietrzak, Damian; Pindral, Sylwia; Saksa, Martin; Skalský, Rastislav; Czigány, Szabolcs; Fábián, Szabolcs Ákos; Nagy, Gábor; Repe, Blaž; Uzarowicz, Łukasz (Machina Druku, 2018)
  This is the second book in the series of Soil Sequence Atlases. The first volume was published in 2014. Main pedogeographic features are presented in the form of sequences to give a comprehensive picture of soils - their ...
 • Sõnniku proovivõtmise juhend 

  Myrbeck, Åsa; Rodhe, Lena; Hellstedt, Maarit; Kulmala, Airi; Laakso, Johanna; Lehn, Friederike; Nørregaard Hansen, Martin; Luostarinen, Sari (Eesti Maaülikool, 2019)
  Käesolev sõnnikuproovide võtmise juhend on koostatud projekti „Sõnnikustandardite arendamine parendamaks jätkusuutlikku toitainete kasutamist ja vähendamaks saasteainete emissioone“ (Interreg projekt Nr #R057) raames, ...
 • Spatial development plan for the coastal area between Hara peninsula and Ristinina : ICZM plan for the Läänemaa case area 

  Kull, Anne (koostaja); Palginõmm, Valdeko (koostaja); Semm, Maaria (koostaja); Tomson, Pille (koostaja) (2017)
  Project partners: LP - University of Turku, Estonian University of Life Sciences, Finnish Environment Institute, Tallinn University, Regional Council of Satakunta.
 • Species lists of 14 Estonian coastal meadow sites with different management history 

  Kose, Marika; Kaljund, Karin; Kattai, Kaili (EMU DSpace, 2015)
  The data were collected during July-August 2015 in locations with coordinates in dataset. The sites have unique names and their management has been evaluated as permanently managed, restored before 2005 and restored after ...
 • Storm impacts on phytoplankton community dynamics in lakes 

  Stockwell, Jason D.; Doubek, Jonathan P.; Adrian, Rita; Anneville, Orlane; Carey, Cayelan C.; Carvalho, Laurence; De Senerpont Domis, Lisette N.; Dur, Gaël; Frassl, Marieke A.; Grossart, Hans-Peter; Ibelings, Bas W.; Lajeunesse, Marc J.; Lewandowska, Aleksandra M.; Llames, María E.; Matsuzaki, Shin-Ichiro S.; Nodine, Emily R.; Nõges, Peeter; Patil, Vijay P.; Pomati, Francesco; Rinke, Karsten; Rudstam, Lars G.; Rusak, James A.; Salmaso, Nico; Seltmann, Christian T.; Straile, Dietmar; Thackeray, Stephen J.; Thiery, Wim; Urrutia-Cordero, Pablo; Venail, Patrick; Verburg, Piet; Woolway, R. Iestyn; Zohary, Tamar; Andersen, Mikkel R.; Bhattacharya, Ruchi; Hejzlar, Josef; Janatian, Nasime; Kpodonu, Alfred T. N. K.; Williamson, Tanner J.; Wilson, Harriet L. (Wiley, 2020)
  In many regions across the globe, extreme weather events such as storms have increased in frequency, intensity, and duration due to climate change. Ecological theory predicts that such extreme events should have large ...
 • Taimekasvatuse alased uuringud Eestis 2017 

  Tupits, Ilme (toimetaja); Tamm, Sirje (toimetaja); Tamm, Ülle (toimetaja); Toe, Anu (toimetaja) (Eesti Taimekasvatuse Instituut, 2017)
  Kogumik ilmus teaduskonverentsiks Taimekasvatus 2017. Autoriõigus kuulub Eesti Taimekasvatuse Instituudile ja Eesti Maaülikoolile, varalised õigused kuuluvad materjali tellijale. Materjal valmis Maaeluministeeriumi ning ...