Now showing items 60-79 of 121

 • Lahemaa National Park 45. International conference "Local communities, cultural landscapes and heritage" : 6-8th of October 2016 

  Sepp, Kalev (eessõna autor); Environmental Board of Estonia; Estonian University of Life Sciences; Estonian Academy of Arts (Eesti Maaülikool, 2016)
  Environmental Board of Estonia in cooperation with Estonian University of Life Sciences, Estonian Academy of Arts and ICOMOS Estonia organises international conference “Local communities, cultural landscapes and heritage“ ...
 • Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduslik uuring – traditsiooniline elulaad: põllumajandus. Lõpparuanne 

  Semm, Maaria; Tomson, Pille; Raet, Janar; Nõmmela, Mari; Kliimask, Jaak; Sepp, Eva-Lena; Sepp, Kalev (2019)
  Uuringu eesmärk on kirjeldada Lahemaa rahvuspargi põllumajandusega seotud ajaloolisi traditsioone, hinnata karjakasvatuse hetkeseisundit ja potentsiaali ning välja töötada kaitsekorralduslikud meetmed karjakasvatuse ...
 • Landscapes in Flux. Book of Proceedings 

  Niin, Gloria (editor); Mishra, Himansu (editor); Estonian University of Life Sciences. Department of Landscape Architecture (Eesti Maaülikool, 2015)
  Every scientific paper published in these Conference Proceedings was peer reviewed. All explanations, data, results, etc. contained in this book have been made by authors to their best knowledge and were true and accurate ...
 • Lääne-Viru integrated coastal zone management plan 

  Kuusik, Maila (koostaja); Pikner, Tarmo (koostaja); Printsmann, Anu (koostaja); Raet, Janar (koostaja) (2018)
  The project involved partners: Estonian University of Life Sciences, Tallinn University, University of Turku, Finnish Environment Intitute, and Regional Council of Satakunta
 • Life to alvars ehk elu alvaritele : loopealsete taastamine ja karjatamise taasalustamine 2500 hektaril Eesti alvaritel 

  Unknown author (Pärandkoosluste kaitse ühing, 2019)
  Loopealsed on Lääne-Eestile ja saartele iseloomulikud pärandmaastikud, mis ühiskonnas viimase 80 aasta jooksul toimunud muutuste tõttu on suuresti kasutusest välja jäänud. Need on olnud traditsiooniliselt külakarjamaad ning ...
 • LIFE Viva Grass recommendations on ecosystem-based planning and grassland management 

  Ruskule, Anda; Gulbinas, Justas; Prižavoite, Dana; Bojārs, Edgars; Veidemane, Kristīna; Morkvėnas, Žymantas; Kuris, Merle; Remmelgas, Laura; Nikodemus, Oļģerts; Villoslada Peciña, Miguel; Sepp, Kalev (Baltic Environmental Forum, 2019)
  Grasslands are among the most biologically diverse ecosystems in the world, providing a wide range of the ecosystem services essential for human welfare, e.g. biomass production for grazing animals, carbon storage, flood ...
 • Liigikaitse Eesti ajateljel : [konverents 14.-15. augustil 2018 Tallinnas : valik ettekannete lühitekste] 

  Kull, Tiiu (koostaja) (Eesti Loodusfoto, 2019)
  Looduskaitse Eestis on üle sajandi vana. Selle üks osa, liigikaitse, sai seadusliku aluse 1936. aastal, mil esimesed liigid riikliku kaitse alla võeti. Järgnenud aastakümned on olnud tunnistajad suurtele muutustele: suurenenud ...
 • Linna rohealade hooldamine : juhend kohalikele omavalitsustele 

  Jürisoo, Liina (toimetaja); Unt, Anna-Liisa (toimetaja); Bell, Simon (toimetaja); Balicka, Jekaterina (toimetaja) (Eesti Maaülikool, 2014)
  Piirideülese programmi ELRI-177 „Tartu, Rezekne, Pskov: Green management for urban development & planning in EE-LV-RU border capitals“ projekti GreenMan eesmärk on pöörata tähelepanu kogu piirkonna linnarohealade ...
 • List of medicinal plant species in the semi-natural Miscanthus sinensis grasslands in Nagano and Yamanashi Prefectures, Japan 

  Melts, Indrek (EMU DSpace, 2017)
  The dataset collected from the typical and the most representative type of semi-natural grasslands in Satoyama landscape in Honshu island, Japan. Twelve grasslands were located on the Kaida Plateau between 1000–1300 m ...
 • Looduse õpperadade mõjukuse hinnang keskkonnahariduse võimaldamisel elanikkonna erinevatele gruppidele 

  Sepp, Kalev (koostaja); Vellak, Ain (koostaja); Villoslada Peciña, Miguel (koostaja) (2013)
  Tänapäeva kiire elutempoga ühiskonnas vajavad inimesed vaheldust pingelisesse igapäevaellu. Tavapäraselt soovitakse eemalduda rutiinsest päevakavast ning tööprotsessist. Seetõttu leiavad inimesed üha enam tee loodusesse ...
 • Looduslikud vahendid mahepõllumajanduslikus taimekaitses 

  Luik, Anne (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2012)
  Aineringes on taimedega seotud paljud organismid – seened, bakterid, lestad, putukad jt. Osa neist võib arvuka esinemise korral põhjustada taimede hukku või olulist kahjustust, mistõttu neid nimetataksegi taimekahju ...
 • Lõhnaained - põllumajandusest ja tööstusest 

  Oidsalu, Sandra; Valge, Joel; Maasikmets, Marek; Klein, Kai (Balti Keskkonnafoorum, 2007)
  Ebameeldivate lõhnade tekkeallikad ja -põhjused on erinevad – näiteks võivad need olla seotud tööstuse, aga ka põllumajandustegevusega. Kuigi lõhnade kahjulik mõju inimeste tervisele väljendub ainult teatud lõhnavate ...
 • Lõpparuanne : Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames läbiviidava uuringu „Korjetaimede seemnesegude väljatöötamine“ täitmise kohta 2016-2019. a. : töövõtuleping nr 303 

  Talgre, Liina (koostaja); Keres, Indrek (koostaja); Madsen, Helena (koostaja) (Maaeluministeerium, 2020)
  Suur osa inimeste toidust on otseselt või kaudselt seotud putuktolmlemisega, samuti mõjutavad tolmeldajad elurikkust laiemalt. Seetõttu on väga oluline soodustada mesilaselaadsete arvukust. Järjest intensiivsem põllumajandus ...
 • Lutsernikasvatus 

  Tamm, Uno (Eesti Maaülikool, 2006)
  Veiste põhisöödaks olevad rohusöödad võimaldavad liikide ja segude oskuslikul valikul söötmise sellise korralduse, et loomad on terved ja nende toodang tervislik. Kaasajal on rohusöötade kõige olulisemad toiteväärtuse ...
 • Maastikuarhitektuur : Eesti Maaülikool 

  Eesti Maaülikool. Maastikuarhitektuuri õppetool (Eesti Maaülikool, 2019)
  See trükis on koostatud Eesti Maaülikooli maastikuarhitektuuri õppetooli tutvustamiseks, et anda sulle infot maastikuarhitektuuri õppekava ja üliõpilastööde, rahvusvahelise teadustöö ning õppejõudude ja üliõpilaste ...
 • Mahepõllumajanduse alused 

  Carlsson, Lis-Britt; Ellermäe, Olav; Kuldkepp, Paul; Leming, Ragnar; Luik, Anne; Lund, Vonne; Mikk, Merit; Põldma, Priit; Redman, Mark; Tamm, Uno; Vetemaa, Airi; Viil, Peeter (Põllumajandusministeerium, 2009)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel varudel. MAHEPÕLLUMAJANDUSE PÕHIMÕTE ON TOIMIDA KOOS LOODUSEGA, MITTE TEMA ARVEL. Eduka ...
 • Mahepõllumajanduslik köögiviljakasvatus 

  Põldma, Priit; Luik, Anne (Põllumajandusministeerium, 2010)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel ressurssidel. Väga tähtis roll on elustikurohkel ja orgaanilise aine rikkal mullal ...
 • Mahepõllumajanduslik köögiviljakasvatus 

  Põldma, Priit; Moor, Ulvi (Põllumajandusministeerium, 2012)
  Väikestel ja vähe põllutöömasinaid kasutavatel maheköögiviljakasvatajatel on sageli probleemiks põldude suur umbrohtumus, suur töömaht ja ebarahuldavad majandustulemused. Köögivilja kasvupinnad on maheviljelejatel ...
 • Mahepõllumajanduslik marja- ja puuviljakasvatus 

  Kahu, Kersti; Luik, Anne (Põllumajandusministeerium, 2010)
  Mahe- ehk ökoloogiline põllumajandus on loodushoidlik tootmisviis, mis põhineb tasakaalustatud aineringlusel ja kohalikel taastuvatel ressurssidel. Väga tähtis roll on elustikurohkel ja orgaanilise aine rikkal mullal. ...
 • Mahepõllumajanduslik marjakasvatus 

  Kikas, Ave (koostaja); Libek, Asta (koostaja); Kahu, Kersti (koostaja); Univer, Toivo (koostaja); Hiie, Margus (koostaja); Luik, Anne (koostaja); Vetemaa, Airi (koostaja) (Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus, 2016)
  Kuigi maailma rahvastiku toitmiseks tuleb üha rohkem toitu toota, kasutades kõikvõimalikke uusi tehnoloogiaid, ei tohi see toimuda loodusliku mit-mekesisuse ja tasakaalu rikkumise arvelt. Terve ja loodushoidliku elukeskkonna ...