Now showing items 27-46 of 119

 • Eesti kimalased 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Põllumajandusuuringute Keskus, 2012)
  Kes on kimalased ja millised nad välja näevad? Kimalased on kogukad, karvased ja värvilised kiletiivaliste seltsi mesilaslaste sugukonda kuuluvad putukad. Nad on rahva seas tuntud kui maamesilased, metsmesilased ja ...
 • Eesti kimalased 2017 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Põllumajandusuuringute Keskus, 2017)
  Kes on kimalased ja millised nad välja näevad? Kimalased on kogukad, karvased ja värvilised kiletiivaliste seltsi mesilaslaste sugukonda kuuluvad putukad. Nad on rahva seas tuntud kui maamesilased, metsmesilased ja ...
 • Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teatmik Eesti ettevõtjatele 

  Eesti Maaülikool. Põllumajandus- ja keskkonnainstituut (Eesti Maaülikool, 2013)
  Hea ettevõtja! Teadmistepõhise ühiskonna nurgakiviks on ettevõtete ja ülikoolide koostöö. Viimaste aastate arengud Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudis ja ülikoolis tervikuna on ...
 • Eesti rannikumere reostuse hindamine kalade bioloogiliste kahjustuste kaudu : aruanne 

  Tuvikene, Arvo; Kreitsberg, Randel; Raig, Reelika; Tuvikene, Arvo (koostaja) (2016)
  Töö eesmärkideks oli: 1) testida HELCOMi poolt soovitatud vee reostuse tuumik- biomarkereid: a. polütsükliliste aromaatsete süsivesinike (PAH) laguproduktide kontsentratsiooni ahvena, räime ja lesta sapis/uriinis, b. ...
 • Eesti sisevete suurselgrootute määraja 

  Timm, Henn (Eesti Maaülikool, 2015)
  Koostati Eesti siseveekogude suurselgrootute (palja silmaga nähtavate selgrootute loomade) uus määraja. Enamik suurselgrootutest on mõne millimeetri kuni mõne sentimeetri pikkused ja mõne milligrammi kuni mõne grammi ...
 • Eesti taimekaitse 95 

  Metspalu, Luule (toimkonna liige); Jõgar, Katrin (toimkonna liige); Veromann, Eve (toimkonna liige); Mänd, Marika (toimkonna liige); Eesti Loodusfoto (Eesti Maaülikool, 2016)
  Käesolev artiklite kogumik ilmub teaduslik-praktilise konverentsi “Eesti taimekaitse 95” raames ning selles tutvustatakse tulemusi ning uusi trende loodushoidlikus taimekaitses.
 • Effect of crop residue decomposition on soil aggregate stability 

  Stegarescu, Gheorghe; Escuer-Gatius, Jordi; Soosaar, Kaido; Kauer, Karin; Tõnutare, Tõnu; Astover, Alar; Reintam, Endla (MDPI, 2020)
  The decomposition of fresh crop residues added to soil for agricultural purposes is complex. This is due to di erent factors that influence the decomposition process. In field conditions, the incorporation of crop residues ...
 • Environmental adaptation: from molecules to the planet : the Estonian Centre of Excellence in Environmental Adaptation ENVIRON. Final conference : October 1-3, 2015, Dorpat Conference Centre, Tartu, Estonia : abstract book 

  Ostonen, Ivika (editor); Kurvits, Tiia (editor) (Eesti Maaülikool, 2015)
  Ecosystems have a large capacity to adapt to environmental perturbations, but so far, most of the future projections of global change ignore the adaptation responses. The Center of Excellence (CoE) of Environmental Adaptation ...
 • Estonian bumblebees 

  Viik, Eneli (koostaja); Mänd, Marika (koostaja) (Agricultural Research Centre, 2014)
  Bumblebees – who are they and what do they look like? Bumblebees are insects with a burly, furry and colourful appearance. They are members of the bee genus Bombus in the family Apidae. People have given them different ...
 • Geneetiliselt muundatud põllukultuuride, tava- ja mahepõllumajanduse kooseksisteerimise võimalustest 

  Luik, Anne; Vooremäe, Aret (Eesti Maaülikool, 2006)
  Kes või mis on GMO? Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO on elusolend (näiteks bakter, taim), kelle pärilikkuse ainet ehk DNA-d on geenitehnoloogilisi võtteid kasutades muudetud. Kui tavapärane sordiaretus tegutseb ...
 • Guidelines for soil description and classification: Central and Eastern European. Students' version 

  Świtoniak, Marcin; Kabała, Cezary; Karklins, Aldis; Charzyński, Przemysław; Hulisz, Piotr; Mendyk, Łukasz; Michalski, Adam; Novák, Tibor József; Penížek, Vít; Reintam, Endla; Repe, Blaž; Saksa, Martin; Vaisvalavičius, Rimantas; Waroszewski, Jarosław (Polish Society of Soil Science, 2018)
  Soil investigation may be carried out on various levels of knowledge, research capacity and proficiency. Scientists commonly apply advanced methodology for soil resources inventory, including the professional terminology ...
 • Haljasväetis - mullaviljakuse parandaja 

  Talgre, Liina (koostaja); Luik, Anne (koostaja) (Eesti Maaülikool, 2018)
  Käesolevas trükises antakse ülevaade haljasväetiseks sobivatest taimeliikidest ja nende segudest ning kasutusvõimalustest. Trükis on mõeldud mahepõllumajandusliku taimekasvatusega tegelevatele põllumajandustootjatele.
 • Hara neeme ja Ristinina vahelise rannikuala ruumilise arengu kava : rannikuala integreeritud korralduskava Läänemaa testalale 

  Kull, Anne (koostaja); Palginõmm, Valdeko (koostaja); Semm, Maaria (koostaja); Tomson, Pille (koostaja) (2018)
  Käesolev dokument „Hara neeme ja Ristinina vahelise rannikuala ruumilise arengu kava“ on osa EL Interreg Kesk-Läänemere alamprogrammist rahastatud projektist SustainBaltic: Rannikuala integreeritud korralduskava ...
 • Harku järv : meetmekava 

  Kreitsberg, Merit (koostaja); Kreitsberg, Randel (koostaja); Tuvikene, Lea (koostaja) (2016)
  Vaata ka EMU DSpace'is „Järvede haldamine vesikondade veemajanduskavade raames : tegevuskava“ Tartu, 2014.
 • How to make the most of manure? : Handbook on good manure management practices 

  Unknown author (Eesti Maaülikool, 2019)
  Manure is a valuable resource that should be managed efficiently to make use of its valuable nutrients and to minimize losses. Besides nutrients, manure is also a source of organic matter that is vital for good soil quality. ...
 • I kategooria kaitsealuste liikide must-toonekure ja kalakotka Eesti asurkondade demograafilise seisundi analüüs : projekti nr 17341 lõpparuanne 

  Väli, Ülo (koostaja); Nellis, Rein (koostaja); Tuvi, Joosep (koostaja) (2021)
  Must-toonekurg ja kalakotkas on Eestis I kategooria kaitsealused liigid. Ohustatud musttoonekure arvukus on langev ning selle põhjusena on oletatud demograafilisi probleeme (Sellis 2018), kuid põhjalikud uuringud meil ...
 • III kaitsekategooria liigi sookure (Grus grus) kaitse tegevuskava (jätkukava) aastateks 2009–2013 

  Leito, Aivar (koostaja); Ojaste, Ivar (koostaja) (2008)
  Sookurg (Grus grus L.) on Euraasia parasvöötmes laialdaselt levinud liik, kuid kelle levila ja arvukus ning seisund tervikuna on pidevalt muutunud (Blotzheim et al. 1973, Cramp, Simmons 1980, Prange 1989, 1994, 1999, ...
 • Improving administrative effectiveness of lake management in the frames of River Basin Management Plans : Implementation Plan 

  Tuvikene, Lea; Sammalkorpi, Ilkka; Kreitsberg, Randel; Soo, Kristjan; Tuvikene, Arvo (2014)
  Fresh waters make only 3% of the global water resources. Freshwater lakes, including reservoirs and ponds, are important elements for communities and their relevance is increasing. Lake ecosystems and their catchments have ...
 • Institute of Agricultural and Environmental Sciences 

  Vollmer, Elis (compiler); Kirsimäe, Kristel (compiler) (Estonian University of Life Sciences, 2010)
  We care about Nature. We seek to promote a caring and sustainable approach to human activity in Nature. Our role is to recognize that cultural and natural values are often interrelated and they should be ...
 • Institute of Agricultural and Environmental Sciences 

  Vollmer, Elis (compiler); Kirsimäe, Kristel (compiler) (Estonian University of Life Sciences, 2015)
  The mission of the Estonian University of Life Sciences is to guarantee sustainable use of natural resources and enhance rural development. The Estonian University of Life Sciences (IAES) is the only university in ...