Show simple item record

dc.contributor.authorPlaado, Maie
dc.date.accessioned2017-05-23T10:07:24Z
dc.date.available2017-05-23T10:07:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3238
dc.descriptionBakalaureusetöö Aianduse õppekavalet
dc.description.abstractTemperatuuride kõikumised kevadel ja sügisel kahjustavad viinapuid ning selle pungi. Varakevadel erakordselt kõrgeks tõusev temperatuur ergutab taimi kasvama, sellele järgnev madalam temperatuur võib kahjustada oluliselt viinapuu pungi. Töö uudsus seisneb selles, et Eestis ei ole siiani viinapuu pungade puhkemise edasilükkamise võimalusi uuritud. Bakalaureusetöö eesmärgiks seati, selgitada viinapuu pungade puhkemise füsioloogia ja nende kaitsmise võimalused kevadiste ning sügiseste öökülmade eest. Bakalaureusetöö hüpoteesiks seati, et kevadiste hiliste öökülmade perioodil viinapuude pungade puhkemist edasi lükkavad võtted sõltuvad istandiku suurusest ja kasvatatavast sordist. Eestisse ja jahedama kliimaga aladele sobivad kasvatamiseks viinapuu liikidevahelised hübriidid. Oluline on jälgida, et valitakse hea külmakindluse ja võrsete valmimisega ning kiire valmimisajaga sordid. Toetudes teaduspõhisele kirjandusele leiti, et kasutades erinevaid mehhaanilisi kaitsevõtteid nagu viinapude lõikusviis, vihmutamine ja keemilisi kaitsevõtteid nagu taimeõli põhised preparaate on võimalik lükata edasi viinapuu pungade liiga varajast puhkemist. Jaheda kliimaga piirkondades mõeldakse välja erinevaid meetodeid kaitsmaks viinapuu pungade liiga varajast puhkemist. Uuematest meetoditest, mis selgus uurimusest on viinapuu pungade puhkemise edasi lükkamine lisaks mehhaanilistele võtetele, kasutades viinapuu pungade liiga varajase puhkemise ennetamiseks taimeõlidel baseeruvaid preparaate. Edasist uurimist vajaks taimeõli põhiste preparaatide kasutamine Eestis.et
dc.description.abstractTemperature fluctuations during the spring and autumn are damaging the vines and the bud. In early spring, rising abnormally high temperature encourages the plants to grow, followed by lower temperatures that can cause significant damage to the vine buds. It is important to select good frost resistance and fast maturing and ripening varieties. Estonia and cooler climates are suitable for growing grapevine interspecies hybrids. This Bachelor’s Thesis’ aim is to identify bud burst physiology and conservation options in spring and autumn frosts in grapevines. Since this subject has not been researched in Estonia thus far, the central question of the thesis is whether budburst postponement methods used in late spring frosts differ in grapevine cultivars and plantation techniques. The study revealed that the vine buds of various productive vines, and vine cutting way affects the buds break out. From the foregoing, it is important to further study to identify areas suitable for cooler climates vine buds broke delaying the methods. One of which could be a vegetable oil-based formulations. Which could be tested in Estonia in our climate.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjectkülmakaitseet
dc.subjecttemperatuuret
dc.subjectkülmakindluset
dc.subjecthübriididet
dc.subjecttaimeõlidet
dc.titleViinapuu pungade edasilükkamise võimalusedet
dc.title.alternativeGrapevine (V. vitis.L.) bud burst delaying opportunitiesen
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-05
dc.contributor.departmentAianduset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record