Show simple item record

dc.contributor.advisorSelge, Are
dc.contributor.authorKruusimägi, Marko
dc.date.accessioned2017-05-18T08:00:39Z
dc.date.available2017-05-18T08:00:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3155
dc.descriptionBakalaureusetöö Põllumajandussaaduste tootmise ja turustamise õppekavalet
dc.description.abstractAntud uurimustöö on koostatud ettevõttest Hannora OÜ saadud andmete põhjal ja annab ülevaate ettevõtte taimekasvatuse agromajanduslikust seisust aastatel 2014-2016. Töö eesmärgiks on analüüsida Hannora OÜ taimekasvatussaaaduste tootmist ja esitada ettepanekuid tootmise efektiivsemaks ja tasuvamaks muutmiseks. Töös kasutatud kirjanduspõhised andmed on võetud teatmeteostest, teadusajakirjadest ning erinevatest andmebaasidest. Töös on kasutatud võrdlevat analüüsi Eesti keskmiste andmetega. Bakalaurusetöös selgus, et ettevõte on konkurentsi- ja arenemisvõimeline. Peamisteks probleemideks oli orgaanilise väetisega üleväetamine ja vananenud silo- ja sõnnikutehnika. Orgaanilise väetise kasutamisel võiks ettevõte vähendada laotusnorme poole võrra, mis tagaks sõnniku mõju rohkematele põldudele. Antud uurimustöö annab hea üleet
dc.description.abstractThis thesis is written on the basis of data obtained from the company Hannora OÜ. It gives an overview of the company's crop production's agro-economic condition from 2014 to 2016. The objective of the thesis is to analyze the company's crop production and propose suggestions on how to make the production more effective and profitable. The literature sources used are books, science magazines and various databases. A comparative analysis has been done to compare data with Estonia's average crop production data. It was found, that the company is capable of further development and becoming more competitive. The main problems were overfertilization with organic fertilizer and obsolete silage and manure tehnology. When using organic fertilizer, the company should consider decreasing the hectare amount by half. This would assure the manure being more effective on the fields. The thesis is useful for an agricultural entrepreneur as it gives an overview on how to use fertilizers most efficiently and of the importance of net cost.en
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.subjectbakalaureusetöödet
dc.subjecttaimekasvatuset
dc.subjectväetamineet
dc.subjectmajandusanalüüset
dc.subjectaktiivbilansset
dc.subjectomahindet
dc.subjectrohusöötet
dc.titleHannora OÜ taimekasvatuse agromajanduslik analüüs aastatel 2014-2016et
dc.title.alternativeAgro-economical crop production analysis of Hannora OÜ in 2014-2016en
dc.typeBachelor Thesis
dc.date.defensed2017-06-07
dc.contributor.departmentTaimekasvatus ja rohumaaviljeluset


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record