Show simple item record

dc.contributor.editorKass, Marko (toimetaja)
dc.date.accessioned2017-05-13T10:08:21Z
dc.date.available2017-05-13T10:08:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.isbn9789949536757
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3146
dc.descriptionKonverentsikogumikest
dc.description.abstractJärjekorras seitsmes Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi (VLI) teaduskonverents „Terve loom ja tervislik toit“ on reaalsuseks saamas. Minu siiras tänu korraldusmeeskonnale! See kahepäevane traditsiooniline üritus on saanud oodatud sündmuseks nii instituudi akadeemilisele perele kui kõigile neile, keda meie tegevusvaldkondade areng ja saavutused huvitavad ja puudutavad. Käesolev on meile mitmete oluliste muutuste aasta. Ülikoolis on vastav töörühm alustanud tööd uue arengukavaga, millega kooskõlas peab ka instituut lähiajal oma arengukava ning sellega seotud tegevuskavad üsna olulisel määral kaasajastama – kõrghariduse- ja teadussfääri maailm muutub kiiresti. Kuigi teaduse riiklik rahastamine pole kaugeltki piisav ega turbulentsivaba, annavad instituudi teadlased praegusel teadusmaastikul oma parima - meie inimeste juhitavad kaks institutsionaalset uurimisprojekti ja mitmed väiksema mahuga projektid kulgevad ootuspäraselt. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning EMÜ vahelises halduslepingus seisab, et ülikool vastutab kõrgel tasemel ja ühiskonna vajadustele vastava õppe läbiviimise, kvaliteedi ja arendamise eest põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ning veterinaaria õppekavagruppides. Sellega seoses rõhutaks hea uudisena vesiviljeluse ja kalanduse õppe- ning teadusvaldkonna arendustööd, mis eeldatavasti saab lähitulevikus tugeva tõuke VLI-i ning põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vastava kompetentsi ja infrastruktuuri sidumisega. Ülikooli jaoks on lähiaja oluliseks töösuunaks toiduteaduse ja toiduainete tehnoloogia valdkonna arendamine, seda nii teadlaspotentsiaali kui teadusinfrastruktuuri seisukohast. Esimese osas vajab konsolideerimist ja edasist arendamist mitmes instituudis laiali olev teadmus. Ühiskasutusvõimaluste põhiselt tuleb analüüsida ka erinevates üksustes olevat labor- ja aparatuurivõimekust; vajaliku puuduoleva taristu väljaehitamine algab loodetavasti juba selle aasta teises pooles. Ingliskeelne veterinaarmeditsiini õpe paralleelselt eestikeelsega käib instituudis juba teist aastat. Välisüliõpilaste arvu alusel täidab meie instituut ülikooli rahvusvahelistumises juhtivat rolli, samas võiks välisõppejõude siin rohkem õpetamas käia. Veterinaarmeditsiini õppekaval seisab sel aastal ees Euroopa kvaliteedinõuetele vastavuse rahvusvaheline hindamine. Hindamiskomisjon saabub Tartusse novembris. Alanud on intensiivne enesehinnanguraporti koostamine, see peab valmis saama enne suve algust. Loodame, et läheb hästi! Hea on Teiega jälle kokku saada ja aru pidada selle üle, kas ja kui terved on meie loomad, kas ja kui tervislik on meie toit. Kui neile asjule aeg-ajalt koos mõtleme, võime ehk mitte väga kauges tulevikus kas-küsimustele jaatavalt vastata ning imestada, kui kui-küsimusi üldse veel küsime. Arutlegem ja saagem teadjamaks! Väärtuslikke konverentsimuljeid! Andres Aland, Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktorest
dc.publisherEesti Maaülikool
dc.rights© Eesti Maaülikool
dc.subjectloomakasvatusest
dc.subjectveterinaariaest
dc.subjectloomatervishoidest
dc.subjectloomakasvatussaadusedest
dc.subjecttoiduainetetehnoloogiaest
dc.subjecttoiduainetööstusest
dc.subjectkonverentsikogumikudest
dc.titleTerve loom ja tervislik toit : konverentsi "Terve loom ja tervislik toit 2015" kogumik est
dc.typeBookeng
dc.contributor.departmentEesti Maaülikool. Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituutest


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record