Show simple item record

dc.contributor.authorEesti Maaülikooli raamatukogu
dc.date.accessioned2016-05-19T12:12:07Z
dc.date.available2016-05-19T12:12:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/3081
dc.description.abstractEesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku raamatukogu- ja infoteenuse osutamine, e-raamatukogu arendamine ning innovaatilise töö- ja kultuurikeskkonna loomine. Haridus- ja Teadusministri 3. augusti 2011. a käskkirja nr 623 alusel on EMÜ raamatukogu ka aastateks 2012 – 2016 nimetatud teadusraamatukoguks. Aasta 2014 oli raamatukogude jaoks koostöö aasta, mis tõi arenguid mitmes olulises projektis. MTÜ Raamatukogudevõrgu Konsortsiumisse kuuluvate raamatukogude ühistegevuse tulemusel jõuti lõpuks Tallinna ja Tartu elektronkataloogi ESTER ühendamiseni. Nüüd saavad lugejad ühe otsinguga leida informatsiooni mõlema linna raamatukogudes olemasolevate teavikute kohta. Ka raamatukogude koostöö muutub tänu sellele uuendusele lihtsamaks. Lisaks vahetati senine raamatukogusüsteem Millennium välja tarkvara uuema versiooni Sierra vastu. Pärast liitmisest tingitud pausi saavad taas ka senise ESTER Tartu kasutajad salvestada otsinguid, luua kaustasid, anda teavikutele hindeid, lisada kommentaare ning uuesti aktiveerida laenutuste ajaloo salvestamise. EMÜ raamatukogu jaoks suureks saavutuseks oli e-kursuse "Sissejuhatav kursus: infootsingud ja andmebaaside kasutamine" õppekavasse lülitamine.est
dc.subjectEesti Maaülikooli raamatukoguest
dc.subjectaastaaruandedest
dc.titleAastaaruanne 2014en_US
dc.typeReporten


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record