Now showing items 1-1 of 1

  • Aastaaruanne 2019 

    Eesti Maaülikooli raamatukogu (2020)
    Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, avaliku ...