Now showing items 1-1 of 1

  • Aastaaruanne 2011 

    Eesti Maaülikooli raamatukogu (2012)
    Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine. Haridus- ja Teadusministri 3. augusti 2011.a ...