Now showing items 1-1 of 1

  • Aastaaruanne 2009 

    Eesti Maaülikooli raamatukogu (2010)
    Eesti Maaülikooli raamatukogu on Eesti Maaülikooli tugistruktuuri üksus, mille põhiülesandeks on ülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevuse informatsiooniga varustamine. Vastavalt EV Valitsuse korraldusele täidab raamatukogu ...