Now showing items 1-1 of 1

  • Aastaaruanne 2005 

    Eesti Maaülikooli raamatukogu (2006)
    Eesti Maaülikooli Raamatukogu on kindla erialase suunitlusega raamatukogu. EMÜR komplekteerimissuund on selgelt põllumajanduse ja maaelu ning –majanduse kallakuga: põllu- ja metsamajandus, veterinaarmeditsiin, keskkonnakasutus ...