Now showing items 1-1 of 1

  • Aastaaruanne 2002 

    Eesti Maaülikooli raamatukogu (2003)
    Eesti Põllumajandusülikooli Raamatukogu arengu seisukohalt oli aastaks 2002 jõudnud lõpule üks etapp, mis nõudis suuri jõupingutusi, senise töökorralduse ümberorganiseerimist ja püüet sammu pidada Eesti raamatukogunduses ...