Sub-communities

Collections

Recent Submissions

 • Dendroloogilised uurimused Eestis. 1 

  Sander, Heldur (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut; Eesti Dendroloogia Selts (Eesti Põllumajandusülikooli Metsanduslik Uurimisinstituut; Eesti Dendroloogia Selts, 1999)
  Dendroloogial kui teadusharul on Eestis sügavad traditsioonid. Eelkõige on dendroloogia areng ja Euraasia puittaimede uurimine ning introdutseerimine Eestisse seotud Tartu Ülikooliga aastail 1802–1918 ja seal töötanud ...
 • Dendroloogilised uurimused Eestis. 3 

  Sander, Heldur (toimetaja); Tamm, Ülo (toimetaja); Eesti Põllumajandusülikool. Metsanduslik Uurimisinstituut (EPMÜ Metsanduslik Uurimisinstituut, 2002)
  Käesolevas Dendroloogiliste uurimuste inglise- ja eestikeelses väljaandes pühendatakse rohkem tähelepanu dendroloogilistele kollektsioonidele, sest 2001. aastal täitus 80 aastat EPMÜ Järvselja Õppe- ja Katsemetskonna ...
 • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 1-100) 

  Järv, J.; Jõgi, E.; Soplepmann, O.; Pung, J.; Mutt, V.; Kaalep, J.; Kunnus, P.; Ant, E.; Riedel, E.; Vaher, Aug.; Jõgi, Oswald; Kapsta, H.; Lõoke, Victor; Luik, J.; Valk, Henny; Waldmann, E.; Ernits, Eduard; Kuuse, Joh.; Nogur, Rud.; Rebane, Hans; Roots, Aleks.; Koljo, R.; Pajo, Edmund; Puksow, L.; Puurmann, O.; Soodla, E.; Teder; Zernask, Oskar; Maaser, V.; Maasik, Ed.; Eichorn; Assor, E.; Riisberg, R.; Indermitte, O.; Walner, Joh.; Vorkampff-Laur, E.; Martna, T.; Rikas, J.; Saar, E.J.; Riisberg, Rich.; Naha, V.; Meiu, Joh.; Pikkat, K. (1922)
  Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1922, 1923, 1924, 1927. Kvartalite nr 1-100 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2500. Koloreeritud plaanid sisaldavad ...
 • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 79-155) 

  Unknown author (1922)
  Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastast 1922. Kvartalite nr 79-155 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2500. Koloreeritud plaanid sisaldavad kvartalite ...
 • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 101-199) 

  Soplepmann, O.; Pung, J.; Pajo, Edmund; Puksow, L.; Lõoke, Victor; Palmberg; Rebane, Hans; Roots, Aleks.; Haug; Nogur, Rud.; Kuuse, Joh.; Einberg, Joh.; Mutt, V.; Kaalep, J.; Soodla, E.; Ernits, El.; Valk, Henny; Waldmann, E.; Maasik, Ed.; Paris, K.; Jõgi, Oswald; Kapsta, H.; Apfelbaum, E.; Assor, E.; Riedel, E.; Rosnikov, L.; Jõgi, Elmar; Saar, E.J.; Järv, J.; Pääsuke, A.; Assor, E.; Riedel, E.; Riisberg, Rich.; Palmberg; Meiu, Joh.; Martna, T.; Lugenberg, F.; Konrad, A.; Kikas, J.; Jaanson, J.; Loskit; Naha, V. (1922)
  Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1922, 1923, 1924. Kvartalite nr 101-199 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2500. Koloreeritud plaanid sisaldavad ...
 • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 200-293) 

  Jõgi, O.; Kapsta, H.; Kuuse, Joh.; Nogur, Rud.; Rebane, Hans; Roots, Aleks.; Soodla, E.; Ernits, El.; Mutt, V.; Kaalep, J.; Martna, T.; Liugand, J.; Rosnikov, L.; Assor, E.; Riedel, E.; Koern, T.; Mangelson, K.; Valk, Henny; Valdmann, E.; Paris, K.; Järv, J.; Jõgi, Elmar; Saar, E.J.; Riisberg, R.; Mesi, A.; Pill, Hugo; Puurmann, O.; Lõoke, Victor; Pajo, Edmund; Puksow, L.; Soplepmann, O.; Pung, J.; Ant, E.; Uustalo (1922)
  Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1922, 1923. Kvartalite nr 200-293 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2500. Koloreeritud plaanid sisaldavad kvartalite ...
 • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 229-293) 

  Unknown author (1922)
  Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastast 1922. Kvartalite nr 229-293 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2500. Koloreeritud plaanid sisaldavad kvartalite ...
 • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 1-160) 

  Ernits, A.; Krigul, T.; Küttis, Nikolai; Vassiljev, M.; Aljajaan, A.; Selberg, Joh.; Lorentsen, B.; Hüsse. J.U.; Hüsse, O.; Mats, Joh.; Suuroja, Alex.; Hendrikson, Ants; Püll, A.; Peterson, H.; Peeterbras; Lainewool, J.; Juurik, L.; Sulg, J.; Hansen, A.; Tamm, A.; Karu, A.; Muiste, L.; Schabak, Th.; Sõna, K.; Hint, E.; Soots, E.; Kremser, W.; Leiste, Karl; Wannary, K.; Rosimannus, Edg.; Mihkelson, R.; Mädesson, J.; Linde, O.; Konstantjuk, V.; Lunden, R. (1930)
  Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1930, 1931, 1932, 1935, 1937, 1943, 1945. Kvartalite nr 1-160 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2000, 1:2500, ...
 • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartalid nr 161-292) 

  Jakon, Herman; Kremser, W.; Schabak, Th.; Ernits, A.; Krigul, T.; Wannary, K.; Suuroja, Alex.; Tiks, J.; Kauberg, B.; Hint, O.; Lunden, R.; Hansen, A.; Karu, A.; Tamm, A.; Ritsland, Valter; Ivanov, Mihail; Küttis, Nikolai; Altosaar, N.; Sõna, K.; Kolt, Mart; Paggi, Helmut; Embaum, L.; Lunden, Osv.; Reinbaum, S. (1931)
  Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastatest 1931, 1932. Kvartalite nr 161-292 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:2500. Koloreeritud plaanid sisaldavad kvartalite ...
 • Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike plaanid (kvartal nr 261) 

  Ernits, Ed. (1935)
  Tartu Ülikooli Õppe- ja Katsemetskonna Kastre Peravalla metsandike takseerkirjeldused aastast 1935. Kvartali nr 261 käsikirjalised originaalplaanid on mõõtkavas 1:4000 ja 1:20000. Koloreeritud plaanid sisaldavad kvartali ...
 • Meetme 3.4 raames maaparandussüsteemide rekonstrueerimise ja omanikujärelevalve tegemise juhend 

  Saamann, Endel (koostaja); Kirotar, Ain (koostaja); Puu, Hannes (koostaja); Timmusk, Toomas (koostaja) (Põllumajandusministeerium, 2006)
  Käesoleva juhendi eesmärgiks on anda soovitusi maaparandussüsteemide keskkonnasõbralikumaks rekonstrueerimiseks, mis tagaks maaparandussüsteemide nõuetekohase toimimise ja veekaitse nõuete täitmise. Samuti anda nõuandeid ...
 • Olulisemad metsakahjustused ja nende vältimine 

  Õunap, Heino (koostaja); Hanso, Märt (koostaja); Õunap, Heino (toimetaja) (Erametsakeskus, 2016)
  Eesti asub looduslike tingimuste poolest üsna soodsas kliimavöötmes, kui pidada silmas metsakaitselisi aspekte. Ulatuslikke metsakahjustusi, mis mujal tingitud looduslikest teguritest, ei juhtu väga tihti. Need on eelkõige ...
 • Lehtmetsade kasvatamine 

  Tullus, Hardi (Erametsakeskus, 2016)
  Teie ees olevasse raamatusse on haaratud paljude Eesti metsateadlaste tähelepanekud ja soovitused lehtpuupuistute kasvatamisel. Kuna alati ei ole kerge leida iga tarkuse esimest väljaütlejat ja kirjasõnas fikseerijat, ...
 • Ümarpuidu mõõtmine ja hindamine 

  Jänes, Jüri (koostaja) (2001)
  Käesolev raamat on mõeldud kasutamiseks metsandusliku käsiraamatuna ning ümarpuidu mõõtmise ja hindamise soovitusliku juhendmaterjalina. Ümarpuiduga sooritatavates tehingutes võib seda juhendmaterjali kasutada mõõtmise ja ...
 • Forest measurement with relascope : practical description for fieldwork with examples for Estonia 

  Järvis, Jüri (Formaks, 2013)
  The relascope and relascope measurement was invented and introduced by Austrian forest scientist Walter Bitterlich (Bitterlich 1947, 1948). The method is widely used because it is simple, handy and quick. However, the ...
 • Metsa relaskoopmõõtmine : puistu rinnaspindala, täiuse ja mahu määramine lihtrelaskoopi kasutades 

  Järvis, Jüri (Formaks, 2010)
  Relaskoobi leiutas ja selle kasutamise meetodi avaldas (1948) austria metsateadlane Walter Bitterlich. Meetod on lihtsuse, kiiruse ja mugavuse tõttu laialt kasutatav. Selle puuduseks on väiksem täpsus võrreldes ülepinnalise ...
 • Aastaraamat Mets 2017 

  Raudsaar, Madis (toimetaja); Siimon, Kaia-Liisa (toimetaja); Valgepea, Mati (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2018)
  Väljaande andmete kasutamisel või tsiteerimisel palume viidata allikale.
 • Kaugseire Eestis 2018 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiiu (toimetaja) (Tartu Ülikooli Tartu observatoorium, 2018)
  Kogumik on koostatud 2018. aasta Eesti kaugseirepäeval Tartu Ülikooli Tartu observatooriumis Tõraveres peetud ettekannete autorite kirjutatud tekstidest. Ettekandjad ülikoolidest ja riigiasutustest ...
 • Kaugseire Eestis 2016 : artiklikogumik 

  Peterson, Urmas (toimetaja); Lillemaa, Tiia (toimetaja) (Tartu Observatoorium, 2016)
  Kaugseire mõiste, inglise keeles remote sensing, võttis teadaolevalt 1958. aastal esimesena kasutusele Evelyn Pruitt, geograaf USA Laevastiku-uuringute Büroost (US Office of Naval Research).* Eesti ...
 • Kaugseire Eestis 2014 : artiklikogumik 

  Aan, Anne (toimetaja); Narusk, Kirke (toimetaja) (Keskkonnaagentuur, 2014)
  Hoiate käes artiklikogumikku, millesse autorid on koondanud oma parimad tulemused ja näited, kuidas kaugseiremeetod võimaldab jälgida keskkonda Maal. Eesti teadlaste, üliõpilasteja spetsialistide huvi leida rakendusi, ...

View more


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.