Show simple item record

dc.contributor.advisorOhvril, Tiiu
dc.contributor.authorJürjer, Liisa
dc.date.accessioned2016-05-29T08:41:23Z
dc.date.available2016-05-29T08:41:23Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/2837
dc.description.abstractEesti on rahvaarvu poolest väike riik ja samamoodi ka enamus ettevõtted, mis siin tegutsevad on väikeettevõtted. Kauplustes näeme aga valdvalt suurettevõtete toodetud või välismaist toodangut. Töö eesmärk on uurida kuidas kujundada väärtuspakkumine nii, et see kõnetaks klienti ning sellel oleks mõju. Töös on kasutatud teoreetilisi aluseid mõistmaks, mis on väärtuspakkumine ning mis võtted sellega kaasnevad. Ettevõtte kohta info saamiseks koostati intervjuu ettevõtte omanikuga ning saadi infot toodete vahendajatelt. Analüüsi jaoks viidi kokku teoreetiline osa ettevõtte kohta saadud infoga. Saadud informatsiooni põhjal võib öelda, et ettevõttel oleks soovituslik võtta väärtuspakkumise aluseks pärimus, kuna tooted on valmistatud pärimusmeditsiini teadmisi ja vanade inimeste tarkust aluseks võttes. Soovituslik segment, looduslikke tooteid soosivad tervislike probleemidega inimesed, peaks sellise väärtuse hästi vastu võtma. Antud tööd saab ettevõte oma edaspidises tegevuses ära kasutada: turu segmenteerimisel, toodete positsioneerimisel ning väärtuspakkumise väljatöötamisel.EST
dc.description.abstractEstonia is a small country with a small population and likewise the majority of companies that operate here are small businesses. At the same time the products that we see in stores are mainly products of large or foreign companies. The aim of this Bachelor`s is to study how to design a value position that clients will identify with and which has an impact on them. The study is based on theoretical bases for understanding the meaning of a value position and what kind of techniques have to be used to design one. Interviews were conducted with the owner of the company and with the sellers of the product to gather the information needed. The theoretical part and information of the company was brought together for analysis. Based on that information, it can be suggested to build a value position on tradition, because products are made based on traditional medicine and the knowledge of predecessors. Suggested customer segment, which are people who prefer natural products and who have health problems, should appreciate that value. These Bachelor`s results can be used in the following aspects: companies customer segmentation, product positioning and designing a value position.en
dc.subjectmajanduslik väärtusEST
dc.subjectpositsioneerimine (maj.)EST
dc.subjectturundusEST
dc.subjectväikeettevõttedEST
dc.subjectbakalaureusetöödEST
dc.titleVäärtuspakkumise roll väikeettevõttes OÜ Enekun näitelEST
dc.title.alternativeThe role of value offering in small businesses on the example of OÜ Enekunen_US
dc.typeThesisen_US
dc.date.defensed2016-06-08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
All items in EMU digital archive DSpace are protected by original copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.