Show simple item record

dc.contributor.advisorPoikalainen, Väino
dc.contributor.advisorMootse, Hannes
dc.contributor.authorSats, Andres
dc.date.accessioned2012-05-28T08:57:08Z
dc.date.available2012-05-28T08:57:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10492/272
dc.description.abstractMagistritöö kirjanduse ülevaates kirjeldatakse erinevaid ternespiima töötlemise tehnoloogiaid ja tehnoloogilisi lahendusi, tagades ternespiima bioaktiivsete omaduste säilimise ning uuritakse ternespiima koostist ja selle muutumist lüpside lõikes. Lähemalt vaadeldakse immuunoglobuliinide (ternespiimas enamleiduvad bioaktiivsed valguühendid) natiivsuse säilimist erinevate töötluste vältel. Kirjanduse analüüsil selgus (immuunoglobuliinide bioaktiivsuse säilimise seisukohalt): 1. Kadudeta bioaktiivsete vadakuvalkude kontsentraati toota ei õnnestu, kuid spetsialiseerudes konkreetsele bioaktiivsele valgule või valkude grupile saab kadusid vähendada. 2. Ternespiima töötlemisel on otstarbekas lähtuda IgG natiivsuse säilimisest, sest seda on immuunoglobuliinidest ternespiimas kõige rohkem ja see on suhteliselt vastupidav tehnoloogilistele protsessidele. 3. Olulisemad aspektid ternespiima töötlemise tehnoloogias on: külmutatud ternespiima võib säilitada aastaid; külmutatud ternespiima sulatamiseks võib kasutada erinevaid lahendusi (vesivann 60 ºC, jahutusruum 4 ºC, toatemperatuur 20 ºC, mikrolaineahi 55 ºC); kaseiinifraktsiooni saab eraldada laabiga kalgendamise abil; ternespiima termilisel töötlusel temperatuur peab olema alla 63 ºC; termiseerida tuleks enne separeerimist; vadakuvalkude kontsentreerimiseks ja fraktsioneerimiseks saab kasutada erinevaid filtratsioone (äralõikeid), kusjuures rõhk bioaktiivsust ei mõjuta; vadakust veefaasi eraldamiseks kasutatakse sublimatsioonkuivatust. Töö eksperimentaalses osas uuriti ternespiima ja vadakuvalkude osakeste suurusjaotust kasutades rasvakuulikeste puhul valgusmikroskoopi ning väiksemate osakeste suurusjaotuse selgitamiseks valguse dünaamilise peegeldumise (DLS) põhimõttel töötavat analüsaatorit. Teiseks katsetati ternespiima kontsentreerimist filtreeritud ternespiimavadaku sublimatsioonkuivatuse abil. Võrreldi esimese ja teise lüpsi analüüside tulemusi. Eksperimentaalses osas leiti: 1. DLS-meetodil määratud suurusjaotused ja nende sagedamini esinevad väärtused (mood) olid esimese ja teise lüpsi ternespiima filtreeritud vadakute puhul sarnased. Sellest võib järeldada, et esimese ja teise lüpsi ternespiimade vadakute kuivaine koostis on sarnane. Osakeste suurusjaotusele tuginedes on võimalik valida optimaalset filtreerimistehnoloogiat. 2. Ternespiima rasvakuulikeste suurus jäi mikroskoopilisel määramisel vahemikku 1–5 µm, mis on tavapiimaga võrreldes väiksem. Esimese ja teise lüpsi ternespiimade rasvakuulikeste suurusjaotused olid sarnased, kusjuures esimese lüpsi rasvakuulikesed olid teise lüpsi omadest mõnevõrra väiksemad. 3. Kolostromeetri kasutamine ekspressmeetodina ternespiima kvaliteedi hindamisel on põhjendatud. Valgusisalduse määramiseks saab edukalt kasutada Kjeldahli meetodil põhinevaid standardeid. 4. Vadakuvalkude kontsentreerimistehnoloogias on otstarbekas kasutada koore separeerimist, kaseiini kalgendamist laabiga, erineva äralõikega filtratsioone ja sublimatsioonkuivatust. Viimasega on võimalik saavutada kõrge valgusisaldusega ternespiimavadaku pulber (valgusisaldusega 50%). Edaspidi vajaks täiendavat uurimist: meid huvitavate ternespiima koostisosade (nt Ig) ja nende sisalduse määramise võimalikkus osakeste suurusjaotuse alusel; sublimatsiooni abil saadud filtreeritud vadakupulbri valguline koostis; ternespiimast koore efektiivse eraldamise problemaatika; kolmanda ja järgnevate lüpside ternespiima osakeste suurusjaotuse dünaamikat; ternespiima rasvasisalduse mõju kolostromeetri mõõtetäpsusele. Kuna ternespiima koostis on sõltuv söötmis- ja pidamistingimustest, regioonist, tõust jne, siis tuleks välja töötada osakeste suurusjaotuse mudel, mis võimaldab hinnata konkreetsete tingimuste mõju ja rakendada saadud informatsiooni tehnoloogiliste parameetrite (nt filtrite äralõiked) kohandamisel.est
dc.description.abstractThe aim of the current study was to i) address the technologies of colostrum concentrate processing which allows to preserve its whey protein`s biological activity and ii) to study colostrum`s particle size by distribution using light scattering method (DLSmethod) and light microscope (magnification 40 times). The current study consists of five different parts. The first part is addressing fat free dry matter of colostrum. The second part introduces technological steps of colostrum processing. The third part studies the possibilities of evaluating colostrum quality. The forth part presents possible technological schemes of colostrum processing. The last part of the study describes two main experiments and analyses carried out. The first experiment was an analysis of particle size distribution of colostrum, skim colostrum, colostrum whey and micro filtered colostrum whey using DLS-method. Fat fraction particle size distribution was determined on a photo of forty times magnified Gorjajev`s chamber containing dilution of colostrum and distilled water (1:200). All collected data was analysed in Microsoft Excel. The second experiment was to test micro filtered colostrum whey powder technology by sublimation drying. Produced protein content of micro filtered whey and whey powder was analysed by Kjeldahl`s method. The present work contains 60 pages, 32 tables, 21 figures and 27 references.eng
dc.subjectternespiimEST
dc.subjecttoiduainete töötlemineEST
dc.subjecttoiduainetetehnoloogiaEST
dc.subjectsublimatsioonikuivatusEST
dc.subjectvadakEST
dc.subjectvalgudEST
dc.subjectvalgusisaldusEST
dc.subjectmagistritöödEST
dc.titleTernespiima osakeste suurusjaotuse ja tehnoloogilise töötlemise võimaluste uurimineest
dc.title.alternativeInvestigation of Colostrum Particle Size Distribution and Processing Possibilitieseng
dc.typeMaster Thesis
dc.date.defensed2012-06-01
rioxxterms.freetoread.startdateainult raamatukogus
rioxxterms.freetoread.startdateonly in library


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record